pouët.net

FENIKS by Introkreatywne Niskopoziomowe Doznania [web]

FENIKS - Fale Estrogenu Na Intymnym Kobiecym Spojrzeniu
(The Waves Of Estrogen In Intimate Womanly Gaze)
32 bytes intro
-------------------------------------------------------
coded by Pirx
assembled with TASM 4.1
October 2004, Czestochowa - Poland