pouët.net

Methadone BBS (3) by Extreme

[?7h
AN EXTREME PRODUCTION

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
       ÜÛ  ÜÜÜ ÜßÛ ÛÜ   ÜÜßÛßÜÜ   ÜÛ ÛßÜ  ÜÛ ÛCK ÜÜÜ      
      ÜÛ Û Üß Û ß Û Û ßÜ Üß Üß ßÜ ßÜ Üß Û Û Û Û Û Û Üß Û      
  ÜÜ ÜÜÜ Û Û Û Û Üß  ÜÛ Û Û ÜßÄÜÝÄÄÄÞÜÄßÜ Û Û Û Û Û Û Û Û Üß ÜÜÜ ÜÜ  
 þ Ü ßÝ ß² ² Û Û ²    ² ² Û Û ÞÝ   ÞÝ Û ² Û ² Û ² Û Û ²   ²ß Þß Ü þ 
      ± Û Û ±  Û  ± ± Û ÛÛ    ÛÛ ± Û ± Û ± Û Û ±  Û      
      ° Û Û ° ÜÜÛ  ° ° Û  ßÜÜ  ÜÜß  ° ÜÛ ° ÜÛ ° ÛÜÛ ° ÜÜÛ      
                   ßßß                   

            WorldHQ:Amour.Diffusion.Halcyon.Paragon.
       FinlandHQ:CodeBlasters.Extreme.Heretics.LogicDesign.Majic12.
        Distsite:Asylum.Deus.Dust.GroundZero.Hmd.Infiny.NoooN.S!P.
                DGi 68:68/0 - NAD 22:320/0

	METHADONE BBS INTRO

	Code by Vicious/Extreme - our new coder!
	Font by O'hara/@.

	We hope you enjoy this small intro, better and bigger stuff
	coming up soon!

	CONTACT EXTREME

	E-mail: Baldric (da94ospa@hj.se).
		Lev (se089@sna.co.umist.ac.uk).
		Crack (ck@xgw.fi).
	or via DGi network,
	or call Methadone (+358-0-4208227),
	or our Swedish HQ, Unreal (+46-8-59076168).

	Few highs from me to these great beings:
	Infinity ù O'hara/@ ù Misery & Shadow Man/TCB ù Nik/Plant,EMF
	Prism/EMF ù Zteel & Beholder/DFN ù Gandalf/Infiny ù Quark/Anarchy
	Force Format/Heretics ù Thorax ù and all DGi sysops and readers!

	And from the whole Extreme to all cool and style groups around!

	Catch you later on #dgi, or not...

	Take care,
	Crack/Extreme.