pouët.net

Subception by United Force

               ÜÜÜÜÜ
      ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
      Û  ÛÛ  Û  ßÛ  Û  Ûß ÜÜ ßÛß ÜÜ ßÛ  ÜÜ ßÛ
      Û  ÛÛ  Û  Ü  Û  ÛßßßßÛ  Û  ßÛÛÛÛÛ  ÛÛ  Û
      Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û  Û  Û  Û  ÛÛßßßÛ  ÛÛ  Û
      Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û  Û  Û  Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û
      ßÛÜÜÜÜÜ ÛÜÜÜÛÛÜ ÛÜ Û  ÛÜ ÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÜÜÜÜÜÜÜÛß
         ßÛÜÛ   ßÛÜÛßÛÜÛ   ßÛÜÛ
          ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜ
         Ûß ÜÜ ßÛß ÜÜ ßÛ  ÜÜ ßÛß ÜÜ ßÛß ÜÜ ßÛ
         Û  ßÛßßßÛ  ÛÛ  Û  ßß ÜÛ  ÛÛÛÛÛÛ  ßÛßßßß
         Û  Ûß  Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û  ÛÛßßßÛ  ÛÛßßßÛ
         Û  Û  Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û  ÛÛ  Û
         Û ÜÛ  ßÛÜÜÜÜÜÜÛÛ ÜÛÛÜÜÜÛÛÜÜÜÜÜÜÛßÛÜÜÜÜÜÜÛß
         Û Ûß       ÛÜÛß
         ÛÜÛ ...the WORST group in Hungary...


                 presents              SúUúBúCúEúPúTúIúOúN

                  or

         the last trip of a psychopathic person


credits
-------

            tiger.............code

        andrew.............code

          blaze.............code, lock-pick ;>

      gabriel..............objects

          sly spy...............music, gfx, dezign

       pompi...........gfx, dezign, moral support =)         player............FreddyV / Useless

         dos32 extender........Adam Seychelltroubleshooting
---------------

if u have any problem running this ware try the /setup option.
greetz
------

       Animals
       AstroIdeA
       Axioma
       BrainSucked Crew
       ByTeam
       CaPaNNa
       Chrome
       Contract
       D-Eyes
       Dinasty
       Enlightenment
       Euthanasia
       Exact
       Exceed
       Exhumers
       Faculty
       FiRG
       Hooligans Crew
       Immortal Rat
       Mortal Compact
       NicoTeam
       Renegades
       Tafundekli Designcontact
-------

       irc - #scene, #demoscene

       e-mail - tiger@softhome.net

           andrew@elender.hu

           pompi@bigfoot.com
 ------------------------------- 1998 july ------------------------------------