pouët.net

crytris by cryonics [web]

 ÜܲþÛÜÜ  ÜÜܲþÛÜÜ  ÜÜÜÜ ÛÜÜÜ  ܲþÛÜÜ  ÜÜܲþÛÜÜ ÛÜÜÜ ÜܲþÛÜÜ  ÜܲþÛÜÜ
ÞÛ²Ý ÛÛÛ² ÞÛÛ²Ý ÛÛÛ² ÞÛÛÛ²ÝÞÛÛ²ß Û²Ý ÛÛÛ² ßÛÛ²Ý ÛÛÛ² ÛÛÛÛ²ÞÛ²Ý ÛÛÛ² ÞÛ²Ý ÛÛÛ²
ÛÛ²Ý ÞÛÛ²ÝÞÛÛ²Ý ÛÛÛ²ÝÞÛÛÛ²ÝÞÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛ²Ý ÛÛ²Ý ÞÛÛ²ÝÞÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÞÛÛ²Ý ÛÛ²Ý ÞÛÛ²Ý
ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÛÛÛÛ² ÛÛÛ² ÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ²ÞÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ²
ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ² ÛÛ²ÝÞÛÛÛ²Ý ÛÛÛ² ÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÛÛÛ²ÞÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÛÛÛÛ²
ÛÛ²ÝÞÛÛÛ²ÝÞÛÛ²Ý ßß²ß  ßÛ²þÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÛÛ²ÝÞÛÛ² ÛÛ²ÝÞÛÛÛ²Ý ÛÛ²ÝÞÛÛÛ²Ý
ÛÛ²ÝÜÜßßß ÛÛÛ²Ý      ÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÛÛ² ÛÛÛ² ÛÛ²ÝÜÜßßßjA!ßÛÛÜÜßßß
ÛÛ²Ý Û²ÜÜ ÛÛÛ²Ý      ÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÛÛ² ÛÛÛ² ÛÛ²Ý Û²ÜÜ ÛÜ ßÛÛÜÜ
ÛÛ²Ý ÛÛÛ²ÝÞÛÛ²Ý      ÞÛÛ²ÞÛÛ² ÞÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÞÛÛ² ÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÛÛÛ²Ý ÛÛ²Ý ÛÛÛ²Ý
ÛÛ²Ý ÛÛÛÛ²ÞÛÛ²Ý      ÞÛÛ²ÝÛÛ² ÞÛÛ²ÝÞÛÛ²Ý ÞÛÛ² ÛÛÛ²ÝÛÛ²Ý ÛÛÛÛ² ÛÛ²Ý ÛÛÛÛ²
ÞÛ²Ý ÛÛÛ²ÝÞÛÛ²Ý      ÞÛÛ²ÝÞÛ²Ý ÛÛ²² ÞÛÛ²Ý ÛÛ²ÝÞÛÛÛ²ÝÞÛ²Ý ÛÛÛ²Ý ÞÛ²Ý ÛÛÛ²Ý
 ßÛ² ÛÛ²ß ßßÛÛ²      ÛÛ²ßß ßÛÛÛÛ²ß ßßÛÛ² ßß² ÞÛÛÛßß ßÛ² ÛÛ²ß  ßÛ² ÛÛ²ß
  ßßßß   ß       ß    ßß    ß    ß   ßßßß    ßßßß

[ðþ Release Info þðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

 Name: [Crytris.............] GFX: SVGA [.] VGA [X] ANS [.] ASC  [.]
 Zip: [crs-ctrs.zip........] SND: GUS [.] SB [X] ADLIB [X] PC [.]
 Date: [95/20/07]       NFO: [Tetris like game....................]
                   [Public Domain / Freeware............]

[ðþ Information þððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

 Important note: If you want to reconfig your soundcard options, just delete
         the 'crytris.cfg' file in your Crytris directory!

 Please read the in-game scrollers for more info.

[ðþ Memberlist þðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

              /\/\/-> CODERS: <-\/\/\

               Torgil Zechel, Vain
              Thomas Gustafsson, Guth
               Tobias Franz‚n, Mute

            /\/\/-> GRAPHICÿARTISTS: <-\/\/\
                 Magnus H, Java
              Josef Chlapowski, Dikarpo

              /\/\/-> MUSICIAN: <-\/\/\
              Jonathan Axelsson, Raid

             /\/\/-> PR AND SYSOP: <-\/\/\
                Per Nilsson, Niro

[ðþ Headquarters þðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

 Cryonics BBS ........... [46] - 36 - 165110 ................. World HQ
 Unseen World ........... [358] - 0 - 2924119 ................. Finnish HQ
 Blue Water ............. [41] - 81 - 9474232 ................. Swizz HQ
 A.C.E #1 ............... [33] - 1 - 45887548 ................. French HQ
 A.C.E #2 ............... [33] - 1 - 45888809 ................. French HQ
 Timescape .............. [1] - 601 - 9770348 ................. USA HQ

[ðþ How To Contact Us þðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

               niro@cryonics.ct.se

                2:204/529@FiDONET
                68:460/27@DGiNET
              206:4601/205@DiSASTERNET

[ðþ Greetings þðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]

         Abstract Concept, Arsenic, Candela, Core Image
          Creation, Decay, Extreme, Halcyon, Hazard
        Moment 22, Nostalgia, Omicron, Orange, Phenomena
        Phoenix, Proxima, Psychic Link, Valhalla, Symptom

        Baldric & Vicious / Extreme, Big Jim / Valhalla
      Deathlock / Duplo, Distance / Orange, Hyperunknown / Decay
       Insane / Equinox Systems, Insider & Zaico / Candela
      Koronis / Arsenic, Madster / Cascada, Maxfli / Moment 22
          Oxbow / Tide, Paso, Spikey / Unseen World
          Slaze / Defiance PC, The Rew / Nostalgia


[ðþ Other þððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð]
       
       (C) CopyWrong 1995 Cryonics. No Rights Reserved.