pouët.net

28 years after by Genesis Project [web]

    º                                º    
   ÉͺÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺͻ   
 ÉÍÍͺͺÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺͺÍÍÍ» 
 º  Èͼ                                Èͼ  º
 º  ÉÍÍÍÍÍËÍÍ» ÉÍÍÍÍÍËÍÍ» ÉÍÍÍËÍÍÍÍ» ÉÍÍÍËÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍËÍ» ÉÍÍ» ÉÍÍÍÍÍËÍÍ»  º 
 º  º°°ÉÍÍÊÍͼ º°°ÉÍÍÊÍͼ º°°ÉÊÍ»°°º º°°ÉÊÍÍÍͼ º°°ÉÍÍÍÊͼ º°°º º°°ÉÍÍÊÍͼ  º 
 º  º°±º ÉÍÍÍ» º°±ÈÍÍË»  º°±º º°±º º°±ÈÍËÍ»  º°±ÈÍÍÍÍÍ» º°±º º°±ÈÍÍÍÍÍ»  º 
 º  º±±º È»±±º º±±ÉÍÍʼ  º±±º º±±º º±±ÉÍÊͼ  ÈÍÍÍÍÍ»±±º º±±º ÈÍÍÍÍÍ»±±º  º 
 º  º±²º º±²º º±²º    º±²º º±²º º±²º    ÉÍÍ» º±²º º±²º ÉÍÍ» º±²º  º 
 º  º²²ÈËͼ²²º º²²ÈËÍÍÍÍ» º²²º º²²º º²²ÈÍÍÍËÍ» º²²ÈËͼ²²º º²²º º²²ÈÍ˼²²º  º 
 º  ÈÍÍÍÊÍÍÍͼ ÈÍÍÍÊÍÍÍͼ ÈÍͼ ÈÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÊͼ ÈÍÍÍÊÍÍÍͼ ÈÍͼ ÈÍÍÍÍÊÍÍͼ  º 
 ÈÍÍÍÍ»            ÉÍÍÍ»     ÉÍÍÍ»            ÉÍÍÍͼ   
   È» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͺ±±±ºÍÍÍÍÍÍÍÍͺ±±±ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ɼ SiXX   
    ÈÍͼ        ÉÍÍͼ°°±ÈÍÍÍÍÍÍÍÍͼ±°°ÈÍÍÍ»        ÈÍͼ     
    ÉÍÍ»       Éͼ   °°      °°   ÈÍ»       ÉÍÍ»    
    ÈÍͼ      Éͼ    ÉÍÍ»   ÉÍÍ»    ÈÍ»      ÈÍͼ    
    ÉÍÍ»      º     º º   º º     º      ÉÍÍ»    
    º º      º °    ÈÍͼ   ÈÍͼ    ° º      º º    
    º º      º°°°ÉÍÍ»²         ²ÉÍÍ»°°°º      º º    
    º º      º±±±º º²²ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»²²º º±±±º      º º   
    º º      º²°°º º±±º       º±±º º°°²º      º º   
    º º      ÈÍÍͼ ÈÍÍÌÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍ͹Íͼ ÈÍÍͼ      º º   
    º º           ÈÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍͼ           º º   
    º º                             º º  
 ÉÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍ»
 º ÉÍÍÍÍËÍÍÍ» ÉÍÍÍÍËÍÍÍ» ÉÍÍÍËÍÍÍÍ»  ÉÍÍ» ÉÍÍÍËÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍËÍ» ÉÍÍÍÍÍÍËÍ» º 
 º º°°ÉÍÊ»°°º º°°ÉÍÊ»°°º º°°ÉÊÍ»°°º  º°°º º°°ÉÊÍÍÍͼ º°°ÉÍÍÍÊͼ ÈÍÍ»°°ÉÊͼ º 
 º º°±ÈËͼ°±º º°±ÈËͼ°±º º°±º º°±º  º°±º º°±ÈÍËÍ»  º°±º     º°±º   º 
 º º±±ÉÊÍÍÍͼ º±±ÉÊÍ»±Í¹ º±±º º±±º  º±±º º±±ÉÍÊͼ  º±±º     º±±º   º 
 º º±²º    º±²º º±²º º±²º º±²º  º±²º º±²º    º±²º     º±²º   º 
 º º²²º    º²²º º²²º º²²ÈÍ˼²²º É˼²²º º²²ÈÍÍÍËÍ» º²²ÈËÍÍÍÍ»  º²²º   º 
 º ÈÍͼ    ÈÍͼ ÈÍͼ ÈÍÍÍÍÊÍÍͼ ÈÊÍÍͼ ÈÍÍÍÍÍÍÊͼ ÈÍÍÍÊÍÍÍͼ  ÈÍͼ   º 	  
 ÈÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ÉÍÍÍÍͼ
    º º                             º º
  ÉÍÍÎÍÍÎÍÍÍÍÍ[      E U R O P E ' S N O. 1 !     ]ÍÍÍÍÍÎÍÍÎÍÍ»
  º º º                             º º º 
  º ÈÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍͼ º
  ÈÍÍÍÍͼ                             ÈÍÍÍÍͼ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º               TITLE  : 28 YEARS AFTER            º  
º             RELEASE DATE : 2017-04-16              º
º             RELEASE PARTY : REVISION               º
º              COMPETITION : 4K INTRO               º
º                 CODE : HARDY                º
º                 MUSIC : HARDY                º
º                                       º
º    HARDY: 28 YEARS AGO I STARTED MY SCENE-CAREER BY SWAPPING WITH    º
º        SNACKY/G*P AND ANTICHRIST/G*P.                 º
º        NOW I FINALLY JOINED THEM AND THIS IS MY FIRST RELEASE!    º
º                                       º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ