pouët.net

hangover #1 by Radiator

@begin_file_id.diz       ______
 __  ________  ________  ___\  /.
 \ |._\  ___/ ._\____. / ._\ ._  |
  ||  |_/  |  \_| \ |  |_\  |
  ¦ ·    \¦ ·    \¦ ·    |
  `-----\____\-----\____\-----|____|
  ._               _____
  /  - = r a d i a t o r = -  \  /
 _¦___               \//
 \  /   p r e z e n t a     /
  \//               _¦
  /  "Hangover" - disk mag   \
 _¦                ¦_
 \   edited by sordan/rad+tff   /
  |                |
  `-==[30.04.2002.]bk!============-'

@end_file_id.diz

Hangover ma status famousware dlatego teû jeûeli chcesz legalnie czytaê,
oglâdaê i podziwiaê to musisz sië przyczyniê do jego sîawy, m.in.
maksymalnie spreadowaê znajomym jak tylko sië da (niewaûne czy jest sië
swapperem czy teû nie), gîosowaê we wotkach na hangovera (niewaûne czy
bëdzie to najlepszy zin, czy teû najgorszy zin), pisaê recenzje do innych
zinów na temat hangovera (niewaûne czy to bëdâ jakieô laury czy teû jakieô
faki) (...).  Jeûeli nie wywiâzaîeô sië z umowy to znaczy, ûe masz
nielegalnie hangovera i musisz go jak najszybciej usunâê z HDeka, a idzie
za tym caîa masa nieprzyjemnoôci za takie piractwa, m.in. grzywna autorowi
w wysokoôci 2 zîote i 23 grosze, a ponadto: wrzucenie 25 groszy do koszyka
na obchodzie ofiarnym w koôciele oraz ukamieniowanie dmuchanymi balonikami.
Sam widzisz, drogi widzu, ûe piractwo w naszym przeôlicznym kraju sië nie
opîaca, dlatego nie masz innego wyboru jak tylko wywiâzaê sië z umowy i
legalnie sobie "mieê" tego wspaniaîego zina.