pouët.net

Computer Men BBS (Cyber Demo)

    Ú¿   ÂÄ¿
     ³ ³Ä´ ³Ä
     Á Á Á ÁÄÙ
ÚÂÄÄ¿ Ú¿ Ú¿ ÚÂÄ¿ ÚÂÄÄ¿ ÚÂÄÄ¿
ô  ÀÁÄÅ´ ÃÅÄÁ¿ ÃÅÄ  ÃÅÄÂÙ
ÀÁÄÄÙ ÀÄÄÁÙ ÀÁÄÄÙ ÀÁÄÄÙ ÀÙ À
  ÂÂÄÄ¿ ÚÂÄÄ¿ ÚÂÄÂÄ¿ ÚÂÄÄ¿
  ô ³ ÃÅÄ  ô ³ ³ ô ³
  ÁÁÄÄÙ ÀÁÄÄÙ ÀÙ Ù Ù ÀÁÄÄÙ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
The Computer Men BBS Presents:
The  C y b e r - D e m o !!!
1 of the best Israeli's Demos
  FREEÿFILE - D/L NOWÿ!!!
- --------------- SadnesS ---------------- -