pouët.net

Heavens Door

 
 
 
 
          ╣i╣s╣d╣n╣ ╣a╣v╣a╣i╣l╣a╣b╣l╣e╣ ╣n╣o╣w╣
 
               : 
       :   _  :  .
    ._____:  _:_______ _/\  |_______/_______   ________/_    
    |   |  /  ___ /__ \___|_   / ___ /_____/_  ___/__
    |     \  \___/ /  \    /  \___/ ___  \_____ /
    |   |____\________/   \______/\_________/ /  \_____/ 
    :_____:      /________\    ╣zOu╣ /___/______\   
       .        :
            :  _._    
          ____:__ :_______ _________________
          / _  / _____  \/  __________ _/
          \  \_/  |  /    \  |  /  \ 
          \________:_______/\_______:___/   \   
               .        . \_______\
 
 
    ╣g╣e╣r╣m╣a╣n╣ ╣h╣o╣m╣e╣ ╣o╣f╣ ╣t╣r╣s╣i╣ ╣c╣o╣n╣s╣o╣l╣e╣