pouët.net

Lato Ludzików 2002 results

Lato Ludzikow 2002 in Opalenica/Poland 

demo compo: 

Numen - Taquart 
Pacem in Terris - Quasimodos 
Too Hard 3 - Animkomials 


intro compo: 

Tutubes - dodo/satantronic 


music compo: 

Scream - epi/allegresse 
Skislodrom - CePumpkin/The Animkomials 
Porazka3 - X-Ray/Samurai 
Glikol - X-Ray 
Komar - X-Ray 
uht03 - Yezus/SSG 
uht05 - Yezus/SSG 
Osadnicy_2 - Pinokio / Allegresse 
ElanLL2002 - Elan/Satantronic 


graphic compo: 

Killer - Dracon/Taquart