pouët.net

Genesis cracktro by Genesis & NoooN

       °
       ±
       ²
   ß ß ßßßÛßßß ß ß                     Üß
 ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ² ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÛ  ÜßÛÜ  ÜÛÛÛÛÛÛÜ
 ÞÛÛÛÛÛ  ÛÛ ± ÞÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÝ ÞÛÛÛÛ  ÛÛ ÞÛÛÛ  ÛÛ ÜÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛ  ÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛ ° ÛÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛ  ÛÛ ßÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ  ÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ   ÞÛÛÛ    ßßßß ÞÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛ²±° ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ²±°  ßÛÛÛÛÛÛÜ ßßÛÛÛÛÛß ßÛÛÛÛÛÛÜ
 ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛ   ßßßßß  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ      ßßßß ßßßßß    ÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ °±²ÛÛÛÛÛÛ²±° ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ÛÛÛÛÝ
 ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÜÜ ÜÜÜÜÜ  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÜÜ ÜÜ  ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜ  ÛÛÛÛÛ
 ÞÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ ÞÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛ ÛÛ  ÛÛÛÛÝ
 ßÛÛÛÛ²±°ÛÛÛÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
  Ä ÄÄÄÄ ÛÜÛÛÛ Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä <ASCii by ROY>


  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ RîLîASî INFORMATION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º           -/\-  NEW GENESIS CRACKTRO -/\-           º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±°
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·

           SMALL BUT EFFICIENT - GENESIS CRACKTRO


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ RîLîASî NOTîS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  CODE BY : 0010101
  GFX   : 0010102
  SFX   : 0010103
  
  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ PLEASE NOTE ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·

 GREETINGS FROM 0010102 TO : 
 
 Kurli- Lb - Truck - Gargaj - Barti - Moby - Doh - Destop - Mazor
 To all at VIP party especially Boub - Wodk - H2O and Sophie 
 Lincoln - Teis - Alien - Warhead and the whole trsi posse 
 
 And finally to Cybernostra and All MAIN organisers 
 Hope to see you all in southern france , 2nd to 4th october 2009
 
 
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  - /\ -        "WE DEFINE QUALITY!!!"        - /\ -  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ