pouët.net

Fat Agnus #09 by Investation    Z ostatniej chwili:

    - Jeþeli posiadasz Amigê 2000 i ten numer FA "wiesza" Ci siê zaraz po
uruchomieniu  to  zmieñ nazwê "startup-sequence" na "startup-sequence2" i
"startup-Fat" na "startup-sequence".