pouët.net

Random image thread

category: residue [glöplog]
first try:
[code]
OOOO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOkkkkkk
OOOOO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOkkkkkk
OOOOO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOkkkkk
OOOOOOOO000000000000000000000000000000000000000000000KKXK00000000000000000OOOOOO
OOOOO00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNNXKKKKKKKKKKKKKKKK00000KK
0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNXXNNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWWNXXXKKKKKKKKKKKKXXNNXXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KNWWWWNNXXNNNNNNNWWNNXKXKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000KNWMMMMMMMMMWWNWWWWXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0NWMMMMMMMMWWWNNWWWWWWNXWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNMWNXXXXKK0Okx0NXOddk0NWWWXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWKl;codkxol;. ;Kd,..,lx0NMWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKXNNNXXKKKKKKKKKXXXXXKKXXXWNl. .:k0kd:',.'xo;'..,clONMMWXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK
KKKXXNKKMMWWNNNNWWWWWWWWWNNXXXNN0ocldXX0kdxkdxkdl;. .,lONMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKNxoddkxOKXK0000OkxxxOKNWMWN0kkkkkxxocdOOkkkkkkdoc:cokO0MWMMNXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKdclc::looooooooolllllox0XN0kxkk0dc;cxOOkkkOkxxdddcccckK0XWMWNXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKOxoc:clddxxxxxxdddoooooooxkOkkxoc;:codxOOkkxddoodlcclodkXMMNXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKOoccdOXXXXXXK0OkxdddddodxxxddoooooooxxddollolodcccllodKMNXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKK0xxxkodOxxx0XXXXXXKK0Okddoolclloooooollloollcccccccc::cco0WXXXXXXXXXXXXXXXX
KKK0xdkKKKodXXX0xkKXXXXXXXXXK0kocc::::cccccc::ccc::cc::;;;:coOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKXodXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkolcccc::::::::cccccc:;;;:cdKNNNNNXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKXXddXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXOdoooooolcccclllloolccccdkKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX
XXXXXXXXXXdxNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKkdooooddddoodddxxdoloxk0XWWWWNNNNNNNNNNXXXNNXX
NNNNNNNNNNdxNXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXOxdooooooddddxxxxxdxk0KXWMMMWWWWNNNNNNNNNXNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOkxxddddddxxxkkkkO0KXXWMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNN
NNNNWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNXNK0OkkkxxxxxxxdxkOOOKNMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNXK0OOOkkxxxxxxxdkOKNMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNNNNdxNNWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWNXKOOOkkkkkkkkkkkO0NWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWXKKOxxdddddddxxkkO0KWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWxxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWNXK0OOkkkxkkkkkkkOKNMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWWNXK0OOOOOOkkOkkO0XWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMWWWNK0OOOkOOOOO000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWMM
WWWWWWWWWWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00OOOO0000K0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKK0KKKKKKKKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXKKXXNNNNNXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXNNNWWWNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK000KXXNWMWWWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxxkkxkKNWMMMMMMMWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxkkkxdOxkXWMMMMMWKkx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWXkOOkkxxdxl;:dXMMMMWXklkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
NNWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNWXkkOkkkxxxxo;;;dMMMMWXKokWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW
WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWWOkOkkkkxxxdo::;dMMMMWX0oOWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM
WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWXxOOOOkkxxxdO0xoKMMMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW
NNWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNKdxxxxkkxxxd0KKKKXXWMWXxoONNNNNNNWWWNNNNNK0O0XWWNNNNNN
NNNNNNWWMWdxNNNNNNWWMWWNNN0dOOOOkkkxxdOKKKKKNWMWKxoONNNNNWMMMMWNK0OxxkxxkO0KNNNN
NNNNNNMMMMxxNNNNNWMMMMMNNNkdOOkkkkkxxdkKKKKWMMMWXkoONNNNNWMMMMNOxk0Oxxxxkkxxk0NN
NNNNNNWWWWdxNNNNNNWWWWWNNNkxOOkkkkxxxxx00kkWMMMWXkoONNNNNNNNNXKxkKWNK0OkxxxxxxkO
NWWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxdkdd0MMMMWXxo0WWMWWNNNXKW00WMMMMMWX0kkkxxx
WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxdxclWMMMMW0oo0MMMMWNNXK0K0XKNMMMMMMMWWXkxO
WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxx0dkWMMMMWKdoOWWWWWNNNkllxXKXXNWXWMMWX0kdK
NWWWNNNNNNdxNNWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxxKKNMMMMMWXkoONNNNNNNWOdlllkKXNWKWNOKNNKkK
NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNxxkkkkkkxdxxxKXNMMMMMWKxoONNNNNWMMWN0xolllodkkxk0K00XN
NNNNNNWMMWxxNNNNNNWMMMMWNNxxOOOkkkxxxddkxdXWMMMW0ooONNNNNNWMMMWNX0kxdollllxXNNNN
NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWWWWNNNxdxkOOOkxxxddko:lxXMMWKdoONNNNNNNWNNNNNNNNXK0000XNNNNN
NNWWNNNNNNdxNNWNNNNNNNNNNNxkOOkkkkxxxxdoo:;cXMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW
WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWkkkOkkkkxxxxdoxo;;KMMWXxo0MMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM
WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWkkkkkkkkxxxxddkll0WMMWKdoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWM
NWWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNxkkkkkxxxxxxdd00XWMMMWXkoONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNWWdxNNNNNNNWWWNNNNxkkkkkxxxxxxdd0KKXWMMWKdoONNNNNNWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNN
NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxdd0K0XWMMWXxoONNNNNNMMMMMWNNNNNWMMMMMNNNNN
NNNNNNWWMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxddOkXMMMMWXkoONNNNNNWWWWWNNNNNNNWWWWWNNNNN
NNNNNNNNWNdxNNNNNNNNWWNNNNkkOkkkkkxxxxdxxdNMMMMWKdoONNWNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNN
NWWWWNNNNNdxWWWWWNNNNNNNNNxkOkkkkkxxxddxllWMMMMWKxoOWMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM
WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWkxOOkkkxxxxxddoxWMMMMWXko0MMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM
NWMMWWNNNNdxWWMMWNNNNNNNNNkxxkOkkxxxxxdk0XWMMMMW0doONWWWNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNXxxkkkkkxxxxdkKKKWMMMMWOooONNNNNNNNWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN
NNNNNNNWWWdxNNNNNNNWWWWNNNkxkkkkkkxxdxK0k0WMMMMWOooONNNNNNWMMMWWNNNNNWWMMMWNNNNN
NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkxkkkkkkxddkOldXMMMMMNkolONNNNNNWMMMWNNNNNNWWMMMWNNNNN
NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNOxOOOkkkxxdxo;;dWMMMMNxoo0NNNNNNNWWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN
NNWWNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNN0xkkkkkkxxdkl,::KMMMWKdooKNWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW
NWMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWNkOkkkkxxxdxl;:lNMMMNKdloKWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM
WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWWOOOOOkxxxdoccoKMMMMNKolxXWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNNNNNWMM
WWMMMWWWWWdxWMMMWWWWWWWWWWWOkOOkkxxdkkKWMMMMMWXkooKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMNOkOOxxk0KKNWMMMMMW0dOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMWKOkxOOKXXNWMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOOONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK000KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0OO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOOO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXKOxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0kxO0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXK0kkOKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKOO0KNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXKKKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWdxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
0000000KKKodXXXXKKXXXXNNNNWWNXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNNXXXXNNNNNNWWNNXXXXXXXKK
::::::;;::;;::::::cclllodxdlccllddokNMMMMMMMMMMMMXkxkOdlllloloooodxxxdolcccccccc
..........'....'''',;:cc:;,',,;:;,;oXMMMMMMMMMMMM0 l:clo:,',,;::::;:cclc:,''.....
.. .....'''........'....cKWMMMMMMMMMMMk;..',;'....... ..........
.. ,OWMMMMMMMMMMMd. ..
.. .kWMMMMMMMMMMWo.
.. .xWMMMMMMMMMMWl.
.. .xWMMMMMMMMMMWl.
.. dWMMMMMMMMMMWl
.. dWMMMMMMMMMMWc
.. oWMMMMMMMMMMW:
.. oWMMMMMMMMMMW;
.. oWMMMMMMMMMMW;
.. oWMMMMMMMMMMW;
.. lWMMMMMMMMMMM:
.. lWMMMMMMMMMMM:
.. oWMMMMMMMMMMM:
.. oWMMMMMMMMMMM:
.. oWMMMMMMMMMMMc
.. lWMMMMMMMMMMMc
.. cWMMMMMMMMMMMc
.. cWMMMMMMMMMMMc
.. lWMMMMMMMMMMMc
.. oMMMMMMMMMMMMl
.. oMMMMMMMMMMMMo
.. dMMMMMMMMMMMMo
.. dMMMMMMMMMMMMo
.. dMMMMMMMMMMMMo
.. dMMMMMMMMMMMMo
.. oMMMMMMMMMMMMo
.. oMMMMMMMMMMMMd
.. dMMMMMMMMMMMMd
.. xMMMMMMMMMMMMx
. .. kMMMMMMMMMMMMk ..
.. .0MMMMMMMMMMMM0.
.. '0MMMMMMMMMMMMK'
.. .0MMMMMMMMMMMMX;
.. .OMMMMMMMMMMMMX; ..
.. .0MMMMMMMMMMMMX:
.. '0MMMMMMMMMMMMNc
;;;,,',,,;,;cc:;,''... ,KMMMMMMMMMMMMNl ..
XWMWWNNWXNxdWMMMMMMWWN0c ,KMMMMMMMMMMMMNc
dNW0NdoKckd;XWXKWMMMMMMW; ,0MMMMMMMMMMMMNc
dKWd0kxWoOd;Xx:cKMMMMMMMl ,0WMMMMMMMMMMMX: ......
0kK0OXXMKNxcNkxXMMMMMMMMc .. .cKWMMMMMMMMMMMX: ...... ..
MMMMMMWN0OoxXNWXNMWW0OMMl ;,..cXMMMMMMMMMMMMX:
MMkxd0xkdodcxXMdkMd0kdMMo .. .lXMMMMMMMMMMMMNc ...
MMO:cOOdKddlWMMxl0dkN0WWc ....oKNNNNWMMMMMMMXc
MMXoxoX0W0dck0W0kM0kMK0W; ....oK00XNWMWMMMMMX:
XNNOOXNWNNdxNWWNNMMWWXOd'. .. .'lOO0KKXXXWMMWWK:
................,kWMK,',,,'. .....'ckOOOO0XNWMMMWK:
.. .dNNc.,,,'. ....cxkok00XNWMMMWK;
.. 'Ox. .....lkOxkOOKNXXNWW0,
.. .. .....':oxkxx0KKKXNWWO'
.. .......':lxkxkOOkOKNWWO'
.. .. ..'......,lxxdk0O0XNWMW0, .
.. . .,:;,''.'';okxOXNNNWMMW0'
..... .. 'col:,'',:ldkKWMMMMMMW0'
.............. .;:c:::cox0NWMMMMMMMWO'
.........'...... ..,lOXWMMMMMMMMMMWO' ..
.....''...... .:OWMMMMMMMMMMMMWO' .........
...'.'''.... .dXWMMMMMMMMMMMMWO' ....''''''
..'.',;,'.. 'kNWMMMMMMMMMMMMWO' .......',;,,
....'''... ,OWMMMMMMMMMMMMMW0' ...............
.. ...... ;0WMMMMMMMMMMMMMW0' ..
.. ;0WMMMMMMMMMMMMMW0,
.. ;0WMMMMMMMMMMMMMM0,
.. ,0WMMMMMMMMMMMMMM0,
.. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK'
.. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK'
..... ... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX'
.. .. .... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX,
.. :XMMMMMMMMMMMMMMMN;
.. cXMMMMMMMMMWWWWMMW:
.. lNMMMWWWWWWWWWWWWWl
.. .oNMMMWWWWWWWWWWWWWd. .
....'''...;cc. .oWMMMWWWWWWWWWWWWWO.
;ldk0KK0KKodKXX0Oxol:'.. dWMMWWWWWWWWWWWWWWK.
XNXXXNNNNNdxWWNKKXXXK0kdl,. kMMMWWWWWWWWWWWWWWX;
XXNNNNNXNWdxNXXXXXXNNNK0OO: OMMWWWWWWWWWWWWWWWX;
XXXXXNNNNNdxNNNNNNNNNNNXKOo' kMMWWWWWWWWWWWWWWWX,
XNNNNNNNWNdxWWWWWWWWWNNNNKxc. xWWWWWWWWWWWWWWWWNK'
XNNNNNWWWWdxWMMWWWWWWWNNNXko;. xWWWWWWWWWWWWWNNNN0.
XXNNNNWWWWdxMMMMWMMMMMWNXXOd:. dWWWWWWWWWWWNNNNNN0.
NNNNNNWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0d:. xWWWWWWWWWWNNNNNNX0.
NNNNWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0o;. xWWWWWWWWWWNNNXXXX0. .......
NNWWWWWWWWdxMMMMMMMMMMWWNX0o,. kWWWWWWWWNNNNNNXXN0. .. .'',,,,,,,
NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWX0xc.. kWWWWWWWWNNNNNNNXN0. ......,;;,,,,,,,'
NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMWWNKxc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNN0. ... .'clc:;;;,,,''
WNNNWNNWWWdxWMMWWWMMWWNXOc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNNK. .'lxdc:;,,,,'''
WWWNNNNNWWdxWMMMMMWNNNXOc. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .;kOkl:;,,,,'',
lOXNWWNNWWdxNWWWWNNWNXO:. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .:O0kl:;;,,,'',
..,cdk0KXNdxXK0Okxddl:. kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .;xOkoc:;,,,,,,
....',lc:;''... kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .cxkdlc;;,,,,,
.. xWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .:odol:;;;;,,
.. xWWWWWWWWWWWNNNNNWK. .':cc::;;,,,
.. xWWWWWWWWWWWWNNNNWK. .',,,,,,,
.. kWWWWWWWWWWWNNNNNN0.
.. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0.
.. ... kWWWWWWWWWWWWNNNNW0.
.. kWWWWWWWWWWWWNNNNW0.
.. .. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0.
.. .....''. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0.
.. ..''.. kWWWWWWWWWWWWWNNWWK.
.. .'. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK.
.. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNWK. ...
.. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. ..
.. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0.
.. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0.
.. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK.
.. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK.
.. kWWWWWWWWWWWWWWNWWK. ...
.. kWWWWWWWWWMMMMWWWWK. ...
.... kWWWWWWMMMMMMMMWWMX' .
.'... .kWWWMMMMMMMMMMMMMMX'
..... .. .xNWWMMMMMMMMMMMMMMX'
.. xXNWMMMMMMMMMMMMMMN'
.. dXNWMMMMMMMMMMMMMMN'
.. .kXNWMMMMMMMMMMMMMMN,
.. .0NWMMMMMMMMMMMMMMMN'
.. .XWMMMMMMMMMMMMMMMMX'
.. .XMMMMMMMMMMMMMMMMMX'
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMK.
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMK.
.. kMMMMMMMMMMMMMMMMM0.
.. OMMMMMMMMMMMMMMMMM0.
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMM0.
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk.
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .kMMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .kMMMMMMMMMMMMMMMMWk
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk.
.. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO.
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk.
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd
.. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMx
.. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMd
.. .......'KMMMMMMMMMMMMMMMMWl
.. ...........;KMMMMMMMMMMMMMMMMWo
.. ........'',,;;;;cKMMMMMMMMMMMMMMMMWd.......
............ .......'',;:lllllcoXMMMMMMMMMMMMMMMMWk'''........
..................',;;:clodddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMWO:::;;,,'.....
.........''....',;::cloddxkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdooolcc:;, 9;.... ........
......,,;;,,;;;:cclloddxkkOO000KWMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkxxdolc:;'.... .......
',;;;;;::c;:llloodddxkkOO00KKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMN000OOkxdolc;,'..... .'''...
'''',,;:cc::llooddxxkOO000KKXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKK00Okx dolc;,,'...........
....''',;;;;clllooddxkO00KKXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXKK0Okxolc; ,,'............
.....'''',,,;:clloodxkO00KKXXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK00O xdoc:;,'............
.........'',,;;:clldxkkO0KKXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXKK0Oxdoc:;,� 39;............
..........'''',;:clodxkO0KKXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXKK0O xdlc:,''............
..........''.'',;:clodxkO0KXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK0Ok xolc;,'.............
..............'',;::codxkO0KXNNNWWWWWWWWWWWMMMWWWWWNNXXK0Okxdoc:;, 9;.............
..............',:lddxk00KXXXNNWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWNNXK00kxolc;'..... ..........
..... ..;;:odxxxxkxkkOO00KKXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXKK0OOkxdlc:,...........
.. .,:loddc:olc;,'',;:clodxkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNXXXK00Okxddoolllooddddo:&# 039;. ......
...oddocc:,,:cloxO00KXXXXNNNXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNXXXX0kdolc:;'',,;: ld; ......
...;'.',..;:llx0KNNWWWWNX0kddodxOKXXXK000KKXNWNXXKKKKKXNWWNNNNXKOko,. . ......
.. ....';'. .'c0XXXKkl;,,,;::ok00OxdxxxkOKK0Okkxolclxkxlc:;'.... .......
............ ..'.............':ccc::::clloolcc::;,''..................... ....
..............................'';dkkxl:cccox0KOxddo:;,'.......... ...............
,,,............................',lkOxc::::lx0KOdddc;,,..................... .....
:::;...........................'':xkxc;;;:ox0Kkddoc,,'........... ...............
:::;''.........................'';dkxc;;;cox0Kkdol;,,......, ,;,,'...............
:cc:;,.........................'';dkxl;;;cok00kdoc,''....,:: :ccc:;;;;,,;;'......
cccc;,'.........................';okko:;;cok0Oxdl:,'...,;;;:::cc: ::::;;;;'......
c:;,............................',lxko:;;cok0Oxol;,'...',;;:;:::: ;;;;,,;,.......
................................',cxxo:;:cdO0Oxoc;'..........',,, ...............
................................',:dxd:;:cdO0Odoc,'................... ..........
.................................':dxd:;;cdO0Odo:,'................... ..........
.................................';oxo:;;cdO0Odl;'.................... ..........
..............'''..''............',ldo:;;cdO0koc,& #039;..............................
...........'',,,,,;;;;,'..........':lc;,,;cdxoc;'...... .........................
...........,;;;;;;;:;;,. .,,,'. ..........'.....',' .........................
...........,;;;;,;;;;,. ;;xXXKo'..';cc;,,:lxdoc;;xKXk.;. .......................
.............'..'',''...k0coXXk;..';lo:;:lxOkdc;lO XXo.kk' ......................
...................... ;NWNdoK0:...,loc::lkOkoc;dKXX:;00k' .....................
.......................xWWWWxoKl...,ldc;:okOkoc:kXXK,c000k, ....................
.......................0WWWWNOoc...':l:,,:lol:;:OXXx,k0000k' ...................
..................... ;NWWWN0xc:....';,'',,,'..,ldd,;lool;.. ...................
..................... dNKkddkKXXkxO0XNNNNNNNKkdOXXkcOkoc'. .....................
......................:,.;loodddKMMMMMMMMMMMMWN0kx'.. .........................
....';;;,............. .xMMMMMMMMMMMMMWl. .........';:::;;,,'..........
,;::::::;''.....................kMMMMMMMMMMMMMWo.........',;:cccc ::;,,,'........
;:::::::::;,'...................kMMMMMMMMMMMMMWo........,:cccccc::;;,,' ;.........
;;::;;;:::,,;;'.................kMMMMMMMMMMMMMWo......',;:::::::;;,� 39;'...........
.'',,,'',;,,''..................dMMMMMMMMMMMMMWo.. .......''.....................
................................dMMMMMMMMMMMMMWl................................
................................oMMMMMMMMMMMMMWl................................
................................oMMMMMMMMMMMMMWo................................
................................dMMMMMMMMMMMMMWo................................
................................dWMMMMMMMMMMMMNo................................
................................oWMMMMMMMMMMMMNd................................
................................oWMMMMMMMMMMMMNx................................
................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... .....
................................dWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... .....
................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... .....
................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... .....
...............................'kWMMMMMMMMMMMMWk,.......................... .....
................................xWMMMMMMMMMMMMWk,....................,;:c;.....& #039;
................................dWMMMMMMMMMMMMMk,....................,clcc::;;::
................................dWMMMMMMMMMMMMWk,......................,,:dkl;;c
...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................coc,' ;,:clc;...
...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................';lo c:cll:;;,.
...............................'xWMMMMMMMMMMMMWk,...............',;;cl ddoolccol:
...............................'xWMMMMMMMMMMMMMk'..........':codd dollodddollc;''
...............................'xWMMMMMMMMMMMMMO,...........;:clodddxkOkxxx xxdl:
...............................'dWMMMMMMMMMMMMM0,..........':ccloddddx xdxxxddodd
...............................'xWMMMMMMMMMMMMMX:..........';lllodddxd oldxxddoc:
...............................'xWMMMMMMMMMMMMMXc..........';loddooddd dddddoolc:
...............................'kWMMMMMMMMMMMMMXc..........':lodkkkkdx dxxxxdolc:
...............................'kWMMMMMMMMMMMMMNc..........';cloxkOOOO OOOOkxdoc'
...............................,kMMMMMMMMMMMMMMNc...........',;:clooddddool ddoc'
...............................'kMMMMMMMMMMMMMMNc.............'', ,,,;;;;;,,,,,;:
...............................'kMMMMMMMMMMMMMMN:....................' '.........
................................kMMMMMMMMMMMMMMNc...............................
...............................'OMMMMMMMMMMMMMMNc.......................... .....
...............................,KMMMMMMMMMMMMMMX;...............................
...............................:NMMMMMMMMMMMMMM0,...............................
...............................lWMMMMMMMMMMMMMWx'.......................... .....
...............................oMWWMMMMMMMWMMMX:................................
...............................dMNOOKWXKNNXWMWx'........................... .....
...............................oNX0dc0olx0KNWO,.................................
...............................lXN0ddO0kolXKx,..................................
...............................,0k,'codolkO:............................... .....
................................co....lOKd,.'.............................. .....
.................................'.. .lx:,:;;,''................................
.................................... ':c,,cc;..................................
..................... .,,;;;,.......','.',;lccc::;'.............................
.......................ckkKKNK; ...'. .,:c::::cccc:,............................
..................:llc;'o0K000k;.........':lc,:lcc,::. .........................
....................',,'';;cdxd:...... .. :oc;:olc'::. .........................
.....................'..'..... ...';,...:ll::oooc.c:. ........................
...................:OXXx,...... ..,;,;ooc',oool'.;,.. ........................
..................,0KKO: .....'. .':::l;.:oloc'..;... ........................
...................xOc:. .''''''. ...,,...:oc::,..,.............................
....................:.....'''''''.. .,. .,:;;,,...'.''..........................
...................,'.....'''''''. .. ...... . .............................
.....................''''..'''''� 39;... ... .. ':,..............................
................'.,.''''....',;;;,..........' lx00k'.............................
..........''........;:;,'..::lllc.. ........,d00KKk.............................
..........''........lodl:..'.x00ko............'dOOO:........ ....................
..........''....... lXXK0dc:;l0k;:..............:ddk;...........................
..........''........kXXXK00l:l0xlk:.............,dXNXOl............... ..........
'''''..''.'........cXXKOkkxccc0KOO0,.� 39;'''...''''.'ONNNNx''.'& #039;'''''''''''' 9;''''''
''''''.'''''.......,; 9;...''...cXKKNd.''''''''' '''.'oKXNNo.''''''''& #039;'''''''''''' 9;
''''''''''''.'. ...........'....oXXNd..''''''''' ;''''';o0NXl'''''''&# 039;''''''''''''' ;'
'''''''''','............. .'.....dNN0. .'''''''''''''& #039;',l0K:.'...'''''''''& #039;''''''
,,,,,,,,,''. ... ..............ONN; ..'',,,,,,,,,,,,''odl',:;.'.'..',,,,,,,, ,
,,,,,,,,,''..:dxOOd'...'......'k;:NNo . '',,,,,,,,,,,,,,..ckOOxc'.:,''',,,,,,,,
,,,,,,,,,,'cOXXXKKKOd:...';.,cokx,xN0c:,...,,,,,,,,,,,,,,,,'' ;:lddc,,ll;,,,,,,,,,
,,,,,,,,,cldXXXXKKO0Od,..,'',.,cl;:XNocdc;,..',,;,,,,,,,,,,,,,,,& #039;,,',,,,,,,,,,,,
;;;;;;',dOodXXXXKKkl,.;'....c'.''..'OKc.ldl;' . .;c;'..',;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;
;;;;,.;ONNddXX00kl,..'''.clcOd,'''. lX0:,:kd:,. ,OOO0ko:;,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;,.lKKK0lloc'...',,'''.c::o;......;KKk;':'c c;cdOKKKKXNNKkdc,,;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;'oXKKOd:,,;:::cc:..',. .. .',, .':x0;:d,.clc;oKKXXXNNNNNXkl,..''',',;:;::;;;
::'dNXxcodcd000KKXXl,;dx, . . .;l::;;;:ll'',l,;',:loc,;cccloc;..:'. ....';::::
:;'0XOdk00odKKXKK0o.;,dc. .. .cddll;..,:,',;::::;,,,;;;;;;;.,:...:ol,. .'.,:
::,,oxOOxxlcl:,',,,',;;;'..';',' .;cl:. ,::::::::::::::::::::::;,;.,ll',,dd:..
ccc:'''''.''.';cccccccccccccxxOXxc:' ;......:ccccccccccccccccccccccccc:''.;oxxxxc
cccccccccc;;ccccccccccccc:xllXNWNNMWKKOocccccccccccccccccccccccccccccccc:', ;:;.,
cccccccccc;:ccccccccccccccd0xXXNWWNNMWNXOlccccccccccccccccccccccccccccccccc:;:cc
ccccccccll::lccccccllcclcloX0NWWMMWWMMMWXdllcclccclcccccccccccccccccclccccccccll
llllllllll::lllllllllllllllKKNMMMXXMMMMMNOllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllll::lllllllllllllllKKKMMMMMMMMMMMXdlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllll::lllllllllllllllKNXMMMMMMMMMMMWOollllllllllllllllllllllllllllllllllll
oooooooooo::oloooooooooooooXMWMMMMMMMMMMMMNxoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo::oooooooooooooooXMMMMMMMMMMMMMMM0oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMNkooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMWKdoooooooooooooooooooooooooooooooooo
ddddddddddccdddddddddddddoxNMMMMMMMMMMMMMMMMWkdddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMMMMMNkddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddddOWMMMMMMMMMMMMMMMMMW0ddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddxxxxxxxxccxdddxxxxxxxdxdOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddddddddxxxdddddddddxxxxxddxddx
xxxxxxxxxxccxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
KKKK000000lo0OOOOOOOOOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
XXXKKX0K00ldXXXKXKKXXXKXXXNNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXKKKKKKKKKOO0OOOkx0KKKKKKK
XXX0OK0000ldXXXK0KXXX0OOOOKN0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXXXXXOxd0k0xk0K0OKXXXXXXX
KKK00KKKKXddXXXXXXXXXKXXKNNWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXNNXXXXXKO0XKXKKXXXKXXXXXXXX
O00O0X0kkKodXXXXk::dXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK00OKXXXXXXXXXXX
000KXXK00KodXX0Xo ,KXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK; lXXXXXXXXXXN
XXXXXXXXXXddXXXX0xo0XXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXd,;xXXXXXXXXXXN
XXXXXXXXXXddXXXXXOdXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXKxk0XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXddXXXXXOO0XXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXkkXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXdxXXXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXX0KKXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNN
XXXXXXXXXXodXKXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
kolldOXKKKodXKKKKKKKKXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKK000K000000000000000O
.OKKKodXKKKKKKKXKXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKOWXK0000KW0k0OkkOO00W
kKKKodXXXXXKKXKKKkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKO0OOk00OOK0OOOOOOO00K
l...,xKKKKooo,'';l0XKK: xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXld0KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
l,:;,:KKKKo, lXKK. xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO ;KKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
l'''';0KKKo:. . .xXXKx;kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. ,KXKXKKd;'',c0XKKKKKKKKKKKKK
k'.''lKKKKodk,,';o0KXKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0':OKK XXKk. :XKKKKKKKKKKKKK
0;'',kKKKKodo.;:,'kKKKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:'oXKXXKO. . .oXKKKKKKKKKKKKK
Ko::l0KKKKodx'''''kXKXKlOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,.oXK KKKXO;,',l0KKKKKKKKKKKKKK
KKKKXKXKKKodKc'.'oKXKKXxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx',kKKKKKXd.;:;. dXKKKXK0kxxOKKK
KKKK00KKKKodXc...dXKKKKk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'cKXKKKKXk,''&# 039;'xXKKKXd. ,0K
K0:. .,kXodXOdxx0XXKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOcxXKKKKKKXl'.'cKKKKKX: kK
Kx :XodXKKKKKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXl...lXKKKKKk;...'oKK
K0;....,xXodXKKOocclxKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXOdxd0XKKKKKKo;:;;lKK
XXO:;;;cOXodXKO. lXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXKc,''':0K
KXd.',,'xXodXKO. cXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXKKx'.''lKK
KXO;''',kKodXKKk;...c0XXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkk0KKKKKKKKKKK KKKKKKK0;'',kKK
KXXl'.'lXKodKXXx'::;'dXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: .cKKKKKKKKKKKKKKKKK0c;;c0KK
KKXo..'dXKodXXXx''''.dXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW; .0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXK
KKKK000KKXodKKKXc''';0XKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX:...'dKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
oooooooooo::oooo;'.',ccclXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd;;;::::::::::::::::: ::::::::::
........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'',,........... ...............
........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo'''....... ....................
........................'0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo..'................. ..........
.........................kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd.....ll.......................
:ooooooolcccddddddllddddxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO;;;'.xkoddocddddddddo:ooo ddddd
xMMMMMMMXddxMMMMMMxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOko'KMMMMKdMMMMMMMMXoMMM MMMMM
dKKKXXXXOlodXNNNNNxkNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxx,kWWWWKdWWWWWWWW0xWMMMMMMM
'''''''''',,;;;;;;;;;;::oXWWMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWl;,'.';:::;;:;;;;;;;,,;;::::::
ddddddddddccddddxxxxxxxxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxdoo;lxxxxxxxxdddddddddddddddo
ddddddddddccdddddddxxddxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddooxxxxxxxxxdddddddddddddoo
ddddddddddccdddddddddddxONWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxdddddxxxxxxxxxdddddddddddddoo
ddddddddddccddddddddddddOXWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddxxxxxxxxddddxxdxxxxxxdd
ddddddddddccdddoooooddddkXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddxdddddddddddddddxxx
dddddddodd:cdddoddddddddxKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdodddddddddddddddddddddddddddd
ddddododdd:cddodddodddddx0NNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddooddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddd:cddddddddddddx0NNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddd:cddddddddddddxKNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddxONNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMWMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddccddddddddddddk0NNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddodclkxkxddddddddkONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddocc:oOXW0xxddddddxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMXxddddddxxxdddddddddddddddddddd
dddddddddxldNWWNXKKKK0xdxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoddddddddxxdddddddddddddddddd
ddddddddkOcxWWWWNNNWN0xdxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdooodddddddxkddddddddddddddddd
ddddddddkOoxWNXXXNKOddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoooooooddddxxddddddxxxxxxxxxx
dOOkdxkOXNoxWMMNKkddddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMWMKdooooooooddddxdddxxxxxxxxxxxxx
OWWWXK0KWMxxMWWKxdddddddxkXNNNNWNWWMMWMMMMMMMMMWMKdoodddoodddddxddxkkOkxxxxxxkkx
OWWWWNX0XNdxWWW0ddddddddddXNNNNNNNWWMWMMMMMMMMMMMXkxxxxdooddddxxxkkO0OkkO0O0OXKx
kNWWWWWX0OldWWW0ddddddolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkdxxddooddddxkkx0NX0Ok0K0K0xOk
0XNWNXKkddclXWNkdddddoolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkxxddoooddddxkkxkkkkxxkKO0Kxxx
0KKK0kOkddccxOkdddooooolooKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNOxddoooodddddkxxxxxxxkOKk0KOxx
0OOkxdxkkdccdddddddoooooloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMXkddooooddddddkkxxxxkXXk0O0X0kx
kxddddddddccddddddooooolloKNNNNNNNWWWMMMMMMMMMMMNkodooooddddddoxxxxxxONOxxxkOkkx
xxddddddddccdddxdoooolllloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk...;coddol;'..:xkxxxkOxxxx xxxkk
xdddddddddccddxxoooollllll0NNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWl .,c' ;kxxxkkkkxxxxxxxd
ddddddddddccdxxoooolllllllONNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk;'. ,. .'cokkxxxdddddddddddd
ddddddddddccdxooooolllllloONNNNWNNWWWMMMMMMMMMMW0odkdo;:ollxxxdxkddddddddddddddd
ddddddddddcckdooooollllllxXNNNNWNNWWWMMMMMMMMMMWXxooodddddddddxkxddddddddddddddd
ddddxxxdddclkoooooollllllxKNNNNWWNWWMMMMMMMMMMMWN0xooooodddoddkxdddddddddddddddd
dddddxxxxxclxooooollcooloxXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWWXkxdoolodloOOkddddddddddddddddd
ddoodxkkkkllxooooollllllk0XNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWW0O0xxddddkKOdddddddddddddddddd
xoooxkOOOOllxoooooollllllOXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWKkOdxxxxxkkdddddddddddddxxxxxd
dlooxOOOOOlokoooooollcccloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWXkxddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ollodkOOOOllxdoooooollclllldxOKXNNWWMMMMWWWWNXXK000OxkkkxxxxkkkkkkkkkxxxxxkkOOkk
llllodxkxxc:odooooooollllllllclldxkkOkxxxdoollllllllodxxkkkkkkkOOOOOOkkkOOOOOOOO
llllollllo::lddoooooooolllllllllllcclllcllllllllllllllodxkkkkkkkkkOOOO000OOOOkOO
lllllooooo::ooxdoolloooooolllllcccllllllllllllllllllllloxkkOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOO
dllloooool::oodxxdolllooooooolllllllllllllllllllllllllllxOOO0000000000OOOO00000O
kkxxxxxxddccxxxkkkkddooollllllllllllllllllllllloooolllloxO000KKKK000000000000000
O000O0OO00oo00000000OOkxxdxxdddddooddodddddddxxxxdoolloxkO00KKKKKKKKKKKKK0KKKKK0
00000000KKodKKKKKKKKKKKKKKKXNWWWNNNNNNWWWWWWWWWWNXKKOxk000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
000KKKKKKKodKKKKKKKKKKKKKKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
000000000KodK000000000KKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNXXXKKKK00KKKKKKKKK000000000
O000000000oo000000000OKK00XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNXXKKKK0000KKKKK000000OOOOkx
0000000000ooOOOOOOOOO0KKKKKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNX0000KK0OO0000000OOOOOkkkxx
OOOOOOOOOOloOOOOOOOOOOO00O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNK0O00XKOOkOOOOOOOOOOkkkkxxx
kkkOOOOOOOlo0000OOOOOO0K00OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNK0KXXK00kkkkkkkkkkkkkkxxddd
xxkkkOOOOOodXXXXX00KKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNKO0XKOkkkkkkkkkkkkxxxxddool
ddxkkkOOOOod0000KKXXK0000OKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKO0KkkkkkOOkkkkkkxxxxxddoo
oodxxkkkkkllO00000000OOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX00K0kkkkOOOkkkkxxxddddool
looddxxxkOll0KOOOkOkkkkO0O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0OKK0Okxxxxxxxdddoolooolcc
ccloodxxxxclOOkxxxkkkkkO00KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKO000OOxxdxddddddoooollllll
:cccloddddclxxdddxkOO000KK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0K0OOkxxxkkkxdddoooolloool
cllllooddo:cxOkxxdxkkkkO0KKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0OO0Okxk00OOOkxdoooolllllc
cllloooooo:cddxkOOOOkxkOOKXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00OOO00OkkkOkxdooolllllcc
cllllooooo:cxkOOO000KkxO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN00K0000kxxxxkdddoollclllcc
ccllloooodclOOOOkxxOXOkOXK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkKXOOOkxxxx0Kkddolllllllcc
cclllooookloOOkkxdokK0OOOOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00Okkxxxxxxxkkdoloollollc
:cllllooooclxxddooooxk00OOXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO0OkkkkkxxOkxxxdolodoooolc
:clllloooo:cddooooooddkOO0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0000000Okk0kxxxdollloolll:
:clllloodd:cdddooxkodxkOKK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0O000OOKKXKOxxdoolllllllc:
:cclllooxd:cdOxooooooxkO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxkOOkxxkO00kxdoldxlllcc:;
:cclcllooo:cdkxoodxkkkkkOO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkkkOxxxxxkOOxolloolcccc:;
:ccclddooo:cddddxk00OOO00KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxxxxxxkxddddxoldkxoccc:;
::cccooloo:lxkkOOOOxxddxkKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkOxxxxxk0OddddollxOklcccc:
:::cccccoo:lkkkkddoodxxxkkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOddddxxxxdoodlcclllccccc:
;::ccccclo:cddoooooxkOK00OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKxdol:lodOKXXXKOoccccc:cccc
:::cccccll:cddollllodxxxkO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dxoc,:;c0WWXdXWNkc:co:cccc
:cccccllll:cdkkllcccllloxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dolc;;,,;0MWNWMMWd:::::cc:
:cccccloxl:lxxdlllc::::cdkXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOl:,,,,,oWMMMMMWx::;;;:::
;cccccok0x::llllc;,,,,,:dxOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNk:,,,,,:XMMMMW0c:;;;::::
;:ccccloxo::ccc:,:;,,,,:odkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMXl',,,,;ONNX0d:;;;; :::::
,;::cccclc;:cc:,,,,,,,,;lokXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl',,,,,;clcc:;;;;: :::::
,;::cccccc;:lc:,,,',,,,;lllKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMXo,,,,,,,;cc:;;,;;: ::::,
,,;;:::c::;:o:;;,,,,,,;kWWXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMW0;,,,,,,,;;;;;;;;;:::;,
'',;:::lc:;;;;,,,,,,,,,oWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMMWO:,,,,,,,,,, ;,,;;;;;,'
',,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,':KWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO0MMMWO:,,,,,,:,c dOKKKOxc,'
',,,;;,,''';:,,,,,,,,,,,oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0lxXMWN Ol,,,,,ckNWMMMMMMNx,
'',,,,,''''::,',,,,,,,,:o0WMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW0coclXWKOd;,,,xWMMMMMMMMMWd
''',,''''',''',::'&# 039;,,,,:oxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd;c' .KWNKx:,,OMMMMMMMWWMM0
'',,,,,,,,,,,',::'',,,,;lld0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd, ;. ;WMMWKkl,oNMMMMMWx0MMx
,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,;ol;coxdxkOXWWMMMMMMMMMMMMMMMMWKdxc. oMMMWKOx:,dNWMMMMMMWk,
,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,;xd,;ldodlldkOKXNWWWWWWWWWWWWNNOcoc'.cOOxlc:;,,,: dO0K0Odc'.
,,',;,,,,,,,',',,,::',,;,,,,,,,,;cododxxkkkOOOOOkkkkxool,,;; ,,,,,,,,,,,,,,'''...
''',,''',,,,;;'';oOxl:,''' ;',,,,,,,,,;;;;;;:::::::;::cl:,,,,,,,,,,,'''''' ;'......
'''''''',l:::,''';d;,,,&# 039;...''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,& #039;'''''.......... '
''''''''c0o''''' ;'','',',. ......''''''''''''&# 039;'','''''''''.......... .. .;;
''''';''c0o''''' 9;'''''''' ................''.............. .';:;,
''''',''';;cl;,''''& #039;'''';;. .......... .,::;'...
''''''''''''',, ''''''''',:''. .,:c:;,.
'',c;''''.''.....';'' 9;''''''''. ..';:c::;,,'.
'',:,'''''''.''';:o; ldc,''''''''. ..',,;;;;,,,,,,,'.
''''''''''''..' ,d:l0NWNXOo;''''''. ..''''',,,,. ..'','...
'''''''''''''&# 039;dc;ONWWWWWWWNOo,'...'. .'.. .',,'. .''.'.
,''''''''''''', cKWWWWNklcloxd,'''''. .''''.....',,,.....'''''.
,,,,,,,,,,''''';o0NWWNk;....''''� 39;''. . .. . .''''','',;;'''''� 39;'''''...
ooddxddx;..,,'''',:oOXNO:.......';:. ...............';:'''''',;,;coo::'' ....
kOkOOkxd:.',,'''''''';lxc' 9;''..''';;..':c:;c;,,,',...''' ''''''''''',o;:d:'� 39;'....
kxdl:;,,'''''''''''' ......'''';;;;,'.,cxd;:kx;do;x:..'''' ;'''''''''',;'',; 9;''',;'
:,,,,,,,,,,,,'',,,'''.....'''',,,;, ,.:olo:;':;lolKx.''''''','' 9;,:co0l'',,,,,'',:
'''''',,,,,,;;,,,,,'''''; :;:;,:;,'''.:l,;:;:l:d;;0k'''''' 9;''',lodokk,,'''''',ckk
''''''''';:cooc;,''' '''',,:c::l:;;;,,c;.,:lxx:;.,Od..'''' 9;'':xxdxoddc:,;cl:lxxxx
',,'''''',;ckkl,''''' ;'',,,,',;,,,''':l;.,oxdo.'',xl' 9;''''',dxdxxdlodldddxxdxdxxx
'''''''''',:l::;'';; ;;;;,,ccco:,;,',ll:.;d0o,..,:dl;''''';xxdxxdlxkdoxl dkxlxxxkx
''''''''';:,'';:';c, ',;::dkkxNKl''';kxc;ckNO:;':cox:'''' ,dodxxxdloooxxololdxxdOc
''''''''',;;;;:;,;c;;,,;:lKOOKk:;;, ;X0c::OWNo;,cdoNk,'''dxoxxxxdxxxxxxxddxxxxx0d
'''''''''''co:Od;00xc;;;; okooOo,''';KKlccOWXl;:kOxWK;''l0xddodxdxddddoxxxxxxdOOo
''''''''',;dokXcoNNNKc''& #039;''','''''';KWdo0KW0ocdXNXWX;� 39;'kddxKOd0kd0OokxxoxxxddOoo
'''''''''',dNNNNXXXNXo;,,, 9;'''''''';XMKXWNWWxdNMMMMX;''d oookk0xkOdkxokOdxxxodo:l
'''''''';o:oXKOKKXN0o;;;::,''& #039;''''':XMMMMMMW0KMMMMMX;''doxcdocdloocoldo dxxooldoo
'''''''';dldXk,;lONKko,''' ;'''''''''cNMMMMMMMMMMMMMMX;'&# 039;oxdxxdoxxxdoxoldxxlloxkdO
''''''''''',;;',ldol :,'''''''''''''c NMMMMMMMMMMMMMMNollx0odxxxxxxxxxxxxxdoxxlloc
clllllllll::lllllcccc:::ccc::;;:c::dWMMMMMMMMMMMMMMNxdoodlcdxdxkkxoxxxddkkd; 9;'',
xxxx00xxxxclxkKkxxkkxxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMNxdxxxxxxoxXKXXodxxlOOdxdoooo
OOOO00OOkkloOOKOkkkkkxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMWK0OkxxxxdOKxxddxxxok0kkxxxxx
xxxxOkxxxxccdxOxdddddddkKkddxxxxdx0XMMMMMMMMMMMMMMMNOkOK0OOOO0OdxddddxxOkkkkkkkk
OOOOK0OOOOllkO0kkkkkkkkOKOkkkOOOOOKXMMMMMMMMMMMMMMMNkxxK0kxxxkO0Okkk0Kkxddddddxx
ooooOkoooo:cddkdoooooooxOdooooooodO0MMMMMMMMMMMMMMMXkkk0OkkkkkkkkkkOK0kkkkkkkkkk
ooookxoooo:cooxdoooooooxxooooooooodKMMMMMMMMMMMMMMM0oookxoooooooooodOdoooooooooo
ooooddoooo:coooooooooooddooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOooodooooooooooooxooooooooooo
oooooooooo:coooooooooooooooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo
KOkkxooooo:cooooooooooooooooooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooooooooooooooooo
WWWWWXK0xo::ooooooooooxxxxxdooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo
XXKKXXXXK0o:,;o:lodO0KWWWWWNKKK0kdoOWMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooddxdooooooooooo
oooooooooo:,.,c;cxOK0000KKKKKKKKKOkOWMMMMMMMMMMMMMNxdoooddddxkXXXNNWX0kdoooooooo
doddddddddc'''lddddddddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMXxddddkOKNNNNNN NNNNWWNK0xooooo
ddccdkxooo:,,:oxkxdc:odddddddddddddkNMMMMMMMMMMMMMXxddddxkxxxddddddddxxxkxddoood
ddlxNWWNWWdxNWMMWWOcodddddddxxxxxxxxNWMMMMMMMMMMMMXxdddddddddddddddddddddddddddd
dxoXWNXNNNdxNMMMM0:dxxddxxxxxxxxxxxxXWMMMMMMMMMMMMNxxxxxxxxxdddddddddddddddddddd
xxkWMMNXoOdxNNNNNlcxxdooddxxxxxxxxxxXMMMMMMMMMMMMMXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoloddddd
xxOWWkk;.':okXWMXcoxddooooxxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMWKxxxxxxxxxxxxxxodxxxdcc:c oxxxx
xxxNXOO. 'oxodMMXloxxdxkdodxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxodxxxdolo:o0XXN
ddodxkx. 'oxo,kNXcoxdodkkdxxdddddddkNMMMMMMMMMMMMWOdxxxxxxxdddddxxddxdxkOKk0NNNN
ccc;'lx. .cxo..'o;ccldddddolcccccccdNMMMMMMMMMMMMWkccc:cccccccccccllllldxO0KNXXN
lcc,..;...,xx....,clcccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMWdccc:ccccccccccccccccccooxXNXN
dlc..''..'';l,..,xx0xccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMNoccccccccc cccccccccccldOKXXNXN
xxl,'':...';,.';dOkOoccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMKlccccccccc ;,,:clldkO0k0KXKNNXN
kOo,.';..,:oo.'o0dcllccccccccccccccdWMMMMMMMMMMMM0cclccccc,. .:kOKK0KXXKNXXN
kkkolccccl:od:coocccllllcccccccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, .ccloddkO00xdX
xxkkdoccll;:ccclccccccclllllcccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, 'clllcclk0XNNN
kdokxlcccc;:cccccccccccccccclllcccckWWMWMMMMMMMMWkcccccccc;. .,cccoo:;cxKNNNN
odoolccccc;;ccccccccccccccccccllllckWMMMMMMMMMMMWkccccccccclllcokkdkOKXOkddKNWWN
cccccccccc;;cccccccccccccccccccccclOWMMMMMMMMMMMWkccccccloxO0Ko:dd:xcOXNWWWWWN0c
cccccccccc;;ccccccclllcccccccccccccOWMMMMMMMMMMMWklloxk00XNNNNXx::::;;;d0XWWWWX0
cccccccccc;;ccccccccllccccccccccccc0MMMMMMMMMMMMMXKXNNNNNNNWWWWXXNkokkdONWWWWWWW
cccccccccc;;cccccc::::cccccccccccclXWMMMMMMMMMMMMWNNWNNNWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWW
ccccc::;;,,,'''..'''.,ccccccccccccoXWMMMMMMMMMMMWX KXXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ccccc...'''',,''.',,',ccccccccccccoNWMMM MMMMMMMMMWN0kkOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ccccc,.,'''''','.',,',ccccccccccloO WMMMMMMMMMMMMMWNX000xllo0NW0loXWW0kNWWWWWWWWW
ccccc:.',,,.'','.'',',oooddxxxk0XNWMMMMMMMMMM MMMMWWNNNk;,'.;0Kx.'dkx:;KWWWWWWWWW
KK0000c.,,,..,''.''',;XNNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMWWWWWN kol:.'''.'....:kXWWWWWWWW
WWWWWWO.''''.'',..'''cXWWWWWWWWWWWW WWMMMMMMMMMMMMWWWWWWWW0,............;dXN0NWWW
WWWWWWX;.,,'...;loxO0NWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMWWWWWWWWd.'dko:,' ;'.....,dNNWWWW
WWWWWWNOodcll..oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWWWW0:0WWWW0ol,o,o;x0WWWWWW
WWWWWWWWWWdxO'.lWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWNNWWWWWx:;'xd KXNWWWWMMM
WWWWWWWWWWdxNOdOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOO0NWWWWWMMMMMM
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWMMMMMMMM
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWdxWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWdxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWxxWWNKkxxk0XX00NMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWdokdoc;,:dko,,dKXWWN0OOXMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMNWWOxl,cooc;cooo:colcdxl:,;xNWWNNWWMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMxlo;,;ldollolclllcc::::;,;oddNNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMd,ldxclxdlccc.':::l:,;clcloccdKNNNWMMMMMWNWMWN0OXMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM
MMMMWklddd::clox0kxkkdO0dc:::cooc;;dNNWWMMMMMWN0xo:;,xkxdodxO0WWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMWXxdoc;cxdxkOOxO0kk0KK0K0OOOkxx0NNWWMMMMMWN0kkkOkdxkkkkkxk0XNWWWWWWWMMMMMMMM
MMMMWKdxlc;coxOkxkkxxOOOOO0KKKK00KKXNNWWMMMMMWN0000KK00KKKK0OOOOO000000KXXXXXNWW
MMMM0kddxx:::codxkxxOOOOOOOOOOOOO0KXNNWWMMMMMWNK00KKK00000000OOOOOOO00OO000KKXXX
MMMMocdlxxccoc:cokOkxO000OO000KKKKKKNNWWMMMMMWNK0OOOkkxkkkO0KKKXXXXXXXXXNNWWMMMM
MMMMo'coodcld:cddkkkdkOkkkxxdddllod0NNNWWMMMMWNOccocccldddOXWWMMMMMMMMMMMMM MMMMM
MMMMKOxc:occxoclllllodlclookk::cllcxNNWWWMMMMWNWNXXK0NWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMW0d:;lollllllllol:;;cooooolc0NNNWWMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWdoko:;;,,,:cc::;,,,cld00k0NNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWxxWWXOkxdoodkk0000OOOOKWMNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMWWXNXNWWWWWWWWWWMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMWNNWXklddxddddxkkOkkNWM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMNNWMMMMMMMMNKXXKOdclcolocll::lcoONM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMXKNNKKdcdkXkkodooookXWMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMWWNWMMMMMMMMNXNNKKolckWXdlxdcockWMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNMMMMMMMMMMWKNX0xxkNWNxO0dxKoOWMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMWXNX0KKlokNWNklclkXMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMWX0xooddxXNKxc:ckXMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMWWMMMMMMWXxlcokKkxO0OdkKWMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNNWMWWWWNNWWMMMMW0d0NXKo:d0XXNWMMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMMMNNWWNNKNWWXOXWWWNKNMMMWxld0XMMMMMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMWWWNKNXXWNKOOWNWKXMMMMWXNKKWMMMMMMM
MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXNWWWMMMMMWNWNNWX0XNXWWNWNKWMMMMWXNKKNWMMMMMM
MMMMMMMMMWxxNNWMMMMMMMMMMMWNNMMMMMWXNWWWMMMMWNNXKKKK0XNNNNNWKKXXKXXKXWNXKXWMMMMM
MMMMMMMMMWdxXWMMMWWWNXWMMWNXNMMMMMWNNWWWMMMMMWNN0Oxdxxk00XWWK0000000KXXXKXWMMMMM
MMMMMMMMMWddWMMMWWNN0KWMWWXNWMMMMMWXNWWWMMMMMWNNKOOxdooxOKNNK00000000KNWWWMMMMMM
MMMMMMMMWNdxWMMMWWNxckWWWNNMMMMMMMNXNWMMMMMMWNNNK0000000KXNNKKXK0KXX0KWMMMMMMMMM
MMMMMMMWNNdxMMMMWNXx:cXNXNWMMMMMMMWNNWMMMMMWWNNK00000000XNWWKXWXKKXWKKWMMMMMMMMM
MMMMMMWWXNdxWMMMWNO;cOXNXWMMMMMMMMNNNWWWMMMWWNNXKK000KKKNWNXKXNKKXXNKKWMMMMMMMMM
WWWWWWWNNWdxWWWWNNK:o0NXNWWWWWWWWWNXNNWWMMMWWNNWMWNNNWWNWNKNWX00NWWX00NWWWWWWWWW
NNNNNNNNNNddNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNddNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWWMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNKKXWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKXXKXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0KKNWWMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0XNNWWMMWNXNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XKXXXNXXNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNXXKO0KXXNNWWMMWXKKNXXXKKXNXXXXXKNNXXXXXXKXNNNKXXXXKX
XKWWXNKkOOlo0OOOOOkkOO0OO00N00KKKKKXXNWWMMMWNNXO00OO0O00K0XOK0O00X0OO00KX0000K0K
XKXXXNKK00ooKKK0KK0KKKKKKKKNXXNNXKXXNWWMMMMMWNNXXKKXXKKKXKXXXXXXKXKKXXKXXKKKKXKX
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNddKXKKKXXKKKKKKNNNNNNNKKXXNWMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNddK0OO0N00OOOOOXKXNNNNXKXXNNWMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNddKXKKKNKKKKKKKNNNNNNNXKKXNNWMMMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKXNMMMMN0XNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKkoKNWWNXNXKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKK0OKNWXXXWWNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NWWNNNNNNNdxNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNxckO0WWWWMMMMWXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNN
XKXXKXKXKXodKKN0KXXNXXKXXXXXXOo00dxkXWWMMMMMMN0KKKKKKK00KXXKXKXKXXKK0XX0KKXXNXKK
XKNNKkkkod;odkKkxdldooldxkoddOOXKK00NWWMMMMMMWXK0000000O0O00K0X0KKO00KXO000KXK00
NXXXXXXXXKcdXXKOkkOOOOOkkOkOOOOXKKKXNNWWMMMMMWNNNNNNXXXXNXXXNXNXNXXXXNNXNNNXNXXN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNddXKXKKKNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNNWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdo0OkkOKNNNNNNNNNNNNNNKKKXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNWWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWXKXXXNNWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWMNNNWKKKXXNN00NMMWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMWWWdxWWMMWMMMMMMMMMMWWNWWXKKXNXNNXWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWMWWWXNWWXKXXNXNWWWKXNWWWWNNWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNX00XWXkkXNNWWWMWXXNWWX0XNNNWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMWWWWWWMWdxWWWWWWWWWWWWMWWWN00XOxx0NNWWWMMMWNWNXKXKXWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
XXNNWWWNXWod0NXNKXXXXKNKKKXXN0dXXKXXNNWWWMMMMWWWWWW00NWWNNWNWNWWWNNWNWNNNMWWMMMM
0K000XNN0Wod0OkKKKK0NKXkOk00KXXN0KKKXNWWWWMMMWWWMWWWWWNWX0KK0KKKXX0KK0KKKWMWWMMM
kkkkkkkxdxccdxddddddddxddddodxkOKKKXXNWWWWMMMWKOOOOOOOOOkxxxxxxxxkxxxxxxxOOOOOOO
.. .kXNNNNWWWWWMMWo
.. ....,kNWWWNWWWWWMMWo
.. ..'..... .:0WMMWWWWWWMMMNo
.. .',,,,''. .lKWMMMWWWMMMMMNo.
.. .',,;c:'. .dXWMMMMMMMMMMMNo.
.. .,:looc' .xNWMMMMMMMMMMMNo.
.. .;oxxxxdl,. .xNMMMMMMMMMMMMNo.
.. .;okkkkkkkxo:.. 'kNMMMMMMMMMMMMNo.
...;lxkO0000OOxoc;..'kNMMMMMMMMMMMMNo.
..':ldk00KKKKK0kdl,.,kNMMMMMMMMMMMMNo.
.',:oxO0KKXNNNNX0Oo,:0WMMMMMMMMMMMMNl
.',:lxk0KXXNNWWWWNKxxXMMMMMMMMMMMMMNc
...;codk0KXXNNWWMWXKKWMMMMMMMMMMMMMWo
...';:loxk0KKXXNWMMNNWMMMMMMMMMMMMMWd.
.....,;clodkO0KKXNWWWWMMMMMMMMMMMMMWk'..
.. ...',;:codxO00KXXNWMMMMMMMMMMMMMWO:,''....
.. ...',;:cldxkO0KXWMMMMMMMMMMMMMMKdllc:;,'...
.. ....',;:clodkO0XWMMMMMMMMMMMMMN0kxddoc:;'..
.. ....',;::clodKWMMMMMMMMMMMMMWXK0Oxxolc;,...
.. ....'',,;c0WMMMMMMMMMMMMMMNXX0Oxdol:;'..
.. .....,OWMMMMMMMMMMMMMMNXXKOkdoc:;,...
.. .xWMMMMMMMMMMMMMMNNXKOxdlc:;,...
.. .dNMMMMMMMMMMMMMWXXK0kxol:;,'...
.. .dNMMMMMMMMMMMMWXKK0Okdoc:;,'...
.. .dWMMMMMMMMMMMWX0OOOkxdoc:;,'...
.. oWMMMMMMMMMMWKOkOOkxddoc:;,'...
.. lWMMMMMWNNX0kdoxkxdddolc:;,'..
.. . cNMMWN0kkxdlccldxxxddolc:;,..
.. ..... cXNKko:,,;;;cdkkkxxdolc:;,..
.. ..''''..,okd:'..',;cokOkdxdolcc:;,...
.. ..,;cocccclc,...,:ldk0XXOdlxkoc:;;,'....''.......
.. ..':lkKKOxdlc:::cloxOXWMMWNKOKXxoc;,,,;:::cc::::;;'..
.. ..';cd0NX0kollooodk0XWMMMMMMWXNKxdlccccclooodoooodol:'.
.. .....',;cdkOOkxdddxkk0XWMMMMMWWWX0Okxdoooooddxxxxxxxxxxoc,.
.....'',,;:cldkOOOkxxk0KNWMMMMMMWNXX0kkxxddkxxxxkxkkkkkkkxxdc;.
....',,;::ccllodk0KXXXXXXNWMMMMWWWWWNNNK00OkxxkOkkkkkOOkkkkkxxdl;..
....,,;clloooddxkOKNMMMMMMMWWWWWWNNNNNNXXXX0OkkkkOOOO00OkOkkxxdl:,'..
..,;,:llooddddxkOKXWWWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXKOkkOOO0000OOkkkxdol:;,'.
..,,;cllloooooodxxOXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxxkOOkkkkkxxdoc:;'.
..,,:cccccllodxkO0KKKKK0000000KKKKKKXXXXXXKOxxdooolloddxdol:,..
.',,;:lodxxxkkOO0OOOOOOOOOOOO00KKKKKKXXXXXXXXK0kdlclooolc:,..
..'',:ldxkkOOOOkOOkkkkkkOOOO000000000KKXXXXXXXXKOdcccc:,'..
...,;clodxkO0OOOOOOOOOOO00000000KKKXXXXXXXXKK00kdllc:,'..
...'',;:ccllodxOKKKKKKKKKKK0K0KKXXXNNNNNXK00OOOxlc:;.. ...
...........',;l0NNXXXXXXXKKK0K0KKXKKXNNKOkkxolc:,'''.....
.. .'lkOxOOkxxkkxxxxkkkxxxoc::;;;'.'...
.. .',''',,,:ooooc'. ....
.. ... ...
.. 'c
.. . .. .... .. . . .oXl
. .... .... . .... ... .lKkl. ';.
... ,XNkc. .;,..
.. :XNoc0: ';
.. ..... 'dNMO0Wk. ;'
.. ..lo' .l.xNWMMWXc. ..
.. .cl:. kdkMMMMWk.
.. ...,. lNWWWWXo'
.:;'. ,c. :WWWXkc. .'
.xOOl. ;l. 'XMNk. ..
.xOOl. ,c' xWWd
.''.. .'. .XWl .'
.. .'. ;NK.
.. .' ..
.. 'd'.ckc
.. ,''xXO;
.. .;'. ,';KNo.
added on the 2008-04-07 13:53:25 by raer raer
i thought so...
added on the 2008-04-07 13:53:47 by raer raer
wtf?
added on the 2008-04-07 13:57:38 by zefyros zefyros
Code:Try another time, this time using
[/code] :)
added on the 2008-04-07 13:57:59 by bdk bdk
BB Image
added on the 2008-04-07 13:59:15 by zefyros zefyros
Code:OOOO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOk kkkkk OOOOO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOkkkkkk OOOOO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOkkkkk OOOOOOOO000000000000000000000000000000000000000000000KKXK00000000000000000OOOOOO OOOOO00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNNXKKKKKKKKKKKKKKKK00000KK 0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNXXNNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWWNXXXKKKKKKKKKKKKXXNNXXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KNWWWWNNXXNNNNNNNWWNNXKXKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000KNWMMMMMMMMMWWNWWWWXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0NWMMMMMMMMWWWNNWWWWWWNXWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNMWNXXXXKK0Okx0NXOddk0NWWWXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWKl;codkxol;. ;Kd,..,lx0NMWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKXNNNXXKKKKKKKKKXXXXXKKXXXWNl. .:k0kd:',.'xo;'..,clONMMWXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK KKKXXNKKMMWWNNNNWWWWWWWWWNNXXXNN0ocldXX0kdxkdxkdl;. .,lONMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKNxoddkxOKXK0000OkxxxOKNWMWN0kkkkkxxocdOOkkkkkkdoc:cokO0MWMMNXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKKdclc::looooooooolllllox0XN0kxkk0dc;cxOOkkkOkxxdddcccckK0XWMWNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKOxoc:clddxxxxxxdddoooooooxkOkkxoc;:codxOOkkxddoodlcclodkXMMNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKOoccdOXXXXXXK0OkxdddddodxxxddoooooooxxddollolodcccllodKMNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKK0xxxkodOxxx0XXXXXXKK0Okddoolclloooooollloollcccccccc::cco0WXXXXXXXXXXXXXXXX KKK0xdkKKKodXXX0xkKXXXXXXXXXK0kocc::::cccccc::ccc::cc::;;;:coOXXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKKXodXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkolcccc::::::::cccccc:;;;:cdKNNNNNXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKXXddXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXOdoooooolcccclllloolccccdkKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX XXXXXXXXXXdxNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKkdooooddddoodddxxdoloxk0XWWWWNNNNNNNNNNXXXNNXX NNNNNNNNNNdxNXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXOxdooooooddddxxxxxdxk0KXWMMMWWWWNNNNNNNNNXNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOkxxddddddxxxkkkkO0KXXWMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNN NNNNWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNXNK0OkkkxxxxxxxdxkOOOKNMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNXK0OOOkkxxxxxxxdkOKNMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNNNNdxNNWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWNXKOOOkkkkkkkkkkkO0NWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWXKKOxxdddddddxxkkO0KWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWxxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWNXK0OOkkkxkkkkkkkOKNMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWWNXK0OOOOOOkkOkkO0XWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMWWWNK0OOOkOOOOO000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWMM WWWWWWWWWWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00OOOO0000K0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKK0KKKKKKKKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXKKXXNNNNNXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXNNNWWWNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK000KXXNWMWWWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxxkkxkKNWMMMMMMMWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxkkkxdOxkXWMMMMMWKkx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWXkOOkkxxdxl;:dXMMMMWXklkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW NNWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNWXkkOkkkxxxxo;;;dMMMMWXKokWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWWOkOkkkkxxxdo::;dMMMMWX0oOWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWXxOOOOkkxxxdO0xoKMMMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW NNWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNKdxxxxkkxxxd0KKKKXXWMWXxoONNNNNNNWWWNNNNNK0O0XWWNNNNNN NNNNNNWWMWdxNNNNNNWWMWWNNN0dOOOOkkkxxdOKKKKKNWMWKxoONNNNNWMMMMWNK0OxxkxxkO0KNNNN NNNNNNMMMMxxNNNNNWMMMMMNNNkdOOkkkkkxxdkKKKKWMMMWXkoONNNNNWMMMMNOxk0Oxxxxkkxxk0NN NNNNNNWWWWdxNNNNNNWWWWWNNNkxOOkkkkxxxxx00kkWMMMWXkoONNNNNNNNNXKxkKWNK0OkxxxxxxkO NWWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxdkdd0MMMMWXxo0WWMWWNNNXKW00WMMMMMWX0kkkxxx WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxdxclWMMMMW0oo0MMMMWNNXK0K0XKNMMMMMMMWWXkxO WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxx0dkWMMMMWKdoOWWWWWNNNkllxXKXXNWXWMMWX0kdK NWWWNNNNNNdxNNWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxxKKNMMMMMWXkoONNNNNNNWOdlllkKXNWKWNOKNNKkK NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNxxkkkkkkxdxxxKXNMMMMMWKxoONNNNNWMMWN0xolllodkkxk0K00XN NNNNNNWMMWxxNNNNNNWMMMMWNNxxOOOkkkxxxddkxdXWMMMW0ooONNNNNNWMMMWNX0kxdollllxXNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWWWWNNNxdxkOOOkxxxddko:lxXMMWKdoONNNNNNNWNNNNNNNNXK0000XNNNNN NNWWNNNNNNdxNNWNNNNNNNNNNNxkOOkkkkxxxxdoo:;cXMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWkkkOkkkkxxxxdoxo;;KMMWXxo0MMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWkkkkkkkkxxxxddkll0WMMWKdoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWM NWWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNxkkkkkxxxxxxdd00XWMMMWXkoONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNWWdxNNNNNNNWWWNNNNxkkkkkxxxxxxdd0KKXWMMWKdoONNNNNNWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNN NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxdd0K0XWMMWXxoONNNNNNMMMMMWNNNNNWMMMMMNNNNN NNNNNNWWMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxddOkXMMMMWXkoONNNNNNWWWWWNNNNNNNWWWWWNNNNN NNNNNNNNWNdxNNNNNNNNWWNNNNkkOkkkkkxxxxdxxdNMMMMWKdoONNWNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNN NWWWWNNNNNdxWWWWWNNNNNNNNNxkOkkkkkxxxddxllWMMMMWKxoOWMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWkxOOkkkxxxxxddoxWMMMMWXko0MMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM NWMMWWNNNNdxWWMMWNNNNNNNNNkxxkOkkxxxxxdk0XWMMMMW0doONWWWNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNXxxkkkkkxxxxdkKKKWMMMMWOooONNNNNNNNWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNNWWWWNNNkxkkkkkkxxdxK0k0WMMMMWOooONNNNNNWMMMWWNNNNNWWMMMWNNNNN NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkxkkkkkkxddkOldXMMMMMNkolONNNNNNWMMMWNNNNNNWWMMMWNNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNOxOOOkkkxxdxo;;dWMMMMNxoo0NNNNNNNWWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN NNWWNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNN0xkkkkkkxxdkl,::KMMMWKdooKNWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW NWMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWNkOkkkkxxxdxl;:lNMMMNKdloKWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWWOOOOOkxxxdoccoKMMMMNKolxXWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNNNNNWMM WWMMMWWWWWdxWMMMWWWWWWWWWWWOkOOkkxxdkkKWMMMMMWXkooKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMNOkOOxxk0KKNWMMMMMW0dOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMWKOkxOOKXXNWMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOOONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK000KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0OO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOOO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXKOxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0kxO0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXK0kkOKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKOO0KNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXKKKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0000000KKKodXXXXKKXXXXNNNNWWNXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNNXXXXNNNNNNWWNNXXXXXXXKK ::::::;;::;;::::::cclllodxdlccllddokNMMMMMMMMMMMMXkxkOdlllloloooodxxxdolcccccccc ..........'....'''',;:cc:;,',,;:;,;oXMMMMMMMMMMMM0 l:clo:,',,;::::;:cclc:,''..... .. .....'''........'....cKWMMMMMMMMMMMk;..',;'....... .......... .. ,OWMMMMMMMMMMMd. .. .. .kWMMMMMMMMMMWo. .. .xWMMMMMMMMMMWl. .. .xWMMMMMMMMMMWl. .. dWMMMMMMMMMMWl .. dWMMMMMMMMMMWc .. oWMMMMMMMMMMW: .. oWMMMMMMMMMMW; .. oWMMMMMMMMMMW; .. oWMMMMMMMMMMW; .. lWMMMMMMMMMMM: .. lWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMMc .. lWMMMMMMMMMMMc .. cWMMMMMMMMMMMc .. cWMMMMMMMMMMMc .. lWMMMMMMMMMMMc .. oMMMMMMMMMMMMl .. oMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. oMMMMMMMMMMMMo .. oMMMMMMMMMMMMd .. dMMMMMMMMMMMMd .. xMMMMMMMMMMMMx . .. kMMMMMMMMMMMMk .. .. .0MMMMMMMMMMMM0. .. '0MMMMMMMMMMMMK' .. .0MMMMMMMMMMMMX; .. .OMMMMMMMMMMMMX; .. .. .0MMMMMMMMMMMMX: .. '0MMMMMMMMMMMMNc ;;;,,',,,;,;cc:;,''... ,KMMMMMMMMMMMMNl .. XWMWWNNWXNxdWMMMMMMWWN0c ,KMMMMMMMMMMMMNc dNW0NdoKckd;XWXKWMMMMMMW; ,0MMMMMMMMMMMMNc dKWd0kxWoOd;Xx:cKMMMMMMMl ,0WMMMMMMMMMMMX: ...... 0kK0OXXMKNxcNkxXMMMMMMMMc .. .cKWMMMMMMMMMMMX: ...... .. MMMMMMWN0OoxXNWXNMWW0OMMl ;,..cXMMMMMMMMMMMMX: MMkxd0xkdodcxXMdkMd0kdMMo .. .lXMMMMMMMMMMMMNc ... MMO:cOOdKddlWMMxl0dkN0WWc ....oKNNNNWMMMMMMMXc MMXoxoX0W0dck0W0kM0kMK0W; ....oK00XNWMWMMMMMX: XNNOOXNWNNdxNWWNNMMWWXOd'. .. .'lOO0KKXXXWMMWWK: ................,kWMK,',,,'. .....'ckOOOO0XNWMMMWK: .. .dNNc.,,,'. ....cxkok00XNWMMMWK; .. 'Ox. .....lkOxkOOKNXXNWW0, .. .. .....':oxkxx0KKKXNWWO' .. .......':lxkxkOOkOKNWWO' .. .. ..'......,lxxdk0O0XNWMW0, . .. . .,:;,''.'';okxOXNNNWMMW0' ..... .. 'col:,'',:ldkKWMMMMMMW0' .............. .;:c:::cox0NWMMMMMMMWO' .........'...... ..,lOXWMMMMMMMMMMWO' .. .....''...... .:OWMMMMMMMMMMMMWO' ......... ...'.'''.... .dXWMMMMMMMMMMMMWO' ....'''''' ..'.',;,'.. 'kNWMMMMMMMMMMMMWO' .......',;,, ....'''... ,OWMMMMMMMMMMMMMW0' ............... .. ...... ;0WMMMMMMMMMMMMMW0' .. .. ;0WMMMMMMMMMMMMMW0, .. ;0WMMMMMMMMMMMMMM0, .. ,0WMMMMMMMMMMMMMM0, .. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK' .. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK' ..... ... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .. .... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX, .. :XMMMMMMMMMMMMMMMN; .. cXMMMMMMMMMWWWWMMW: .. lNMMMWWWWWWWWWWWWWl .. .oNMMMWWWWWWWWWWWWWd. . ....'''...;cc. .oWMMMWWWWWWWWWWWWWO. ;ldk0KK0KKodKXX0Oxol:'.. dWMMWWWWWWWWWWWWWWK. XNXXXNNNNNdxWWNKKXXXK0kdl,. kMMMWWWWWWWWWWWWWWX; XXNNNNNXNWdxNXXXXXXNNNK0OO: OMMWWWWWWWWWWWWWWWX; XXXXXNNNNNdxNNNNNNNNNNNXKOo' kMMWWWWWWWWWWWWWWWX, XNNNNNNNWNdxWWWWWWWWWNNNNKxc. xWWWWWWWWWWWWWWWWNK' XNNNNNWWWWdxWMMWWWWWWWNNNXko;. xWWWWWWWWWWWWWNNNN0. XXNNNNWWWWdxMMMMWMMMMMWNXXOd:. dWWWWWWWWWWWNNNNNN0. NNNNNNWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0d:. xWWWWWWWWWWNNNNNNX0. NNNNWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0o;. xWWWWWWWWWWNNNXXXX0. ....... NNWWWWWWWWdxMMMMMMMMMMWWNX0o,. kWWWWWWWWNNNNNNXXN0. .. .'',,,,,,, NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWX0xc.. kWWWWWWWWNNNNNNNXN0. ......,;;,,,,,,,' NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMWWNKxc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNN0. ... .'clc:;;;,,,'' WNNNWNNWWWdxWMMWWWMMWWNXOc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNNK. .'lxdc:;,,,,''' WWWNNNNNWWdxWMMMMMWNNNXOc. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .;kOkl:;,,,,'', lOXNWWNNWWdxNWWWWNNWNXO:. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .:O0kl:;;,,,'', ..,cdk0KXNdxXK0Okxddl:. kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .;xOkoc:;,,,,,, ....',lc:;''... kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .cxkdlc;;,,,,, .. xWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .:odol:;;;;,, .. xWWWWWWWWWWWNNNNNWK. .':cc::;;,,, .. xWWWWWWWWWWWWNNNNWK. .',,,,,,, .. kWWWWWWWWWWWNNNNNN0. .. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. ... kWWWWWWWWWWWWNNNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWNNNNW0. .. .. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. .....''. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. ..''.. kWWWWWWWWWWWWWNNWWK. .. .'. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNWK. ... .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. kWWWWWWWWWWWWWWNWWK. ... .. kWWWWWWWWWMMMMWWWWK. ... .... kWWWWWWMMMMMMMMWWMX' . .'... .kWWWMMMMMMMMMMMMMMX' ..... .. .xNWWMMMMMMMMMMMMMMX' .. xXNWMMMMMMMMMMMMMMN' .. dXNWMMMMMMMMMMMMMMN' .. .kXNWMMMMMMMMMMMMMMN, .. .0NWMMMMMMMMMMMMMMMN' .. .XWMMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .XMMMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMK. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMK. .. kMMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. OMMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .kMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .kMMMMMMMMMMMMMMMMWk .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .......'KMMMMMMMMMMMMMMMMWl .. ...........;KMMMMMMMMMMMMMMMMWo .. ........'',,;;;;cKMMMMMMMMMMMMMMMMWd....... ............ .......'',;:lllllcoXMMMMMMMMMMMMMMMMWk'''........ ..................',;;:clodddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMWO:::;;,,'..... .........''....',;::cloddxkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdooolcc:;, 9;.... ........ ......,,;;,,;;;:cclloddxkkOO000KWMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkxxdolc:;'.... ....... ',;;;;;::c;:llloodddxkkOO00KKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMN000OOkxdolc;,'..... .'''... '''',,;:cc::llooddxxkOO000KKXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKK00Okx dolc;,,'........... ....''',;;;;clllooddxkO00KKXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXKK0Okxolc; ,,'............ .....'''',,,;:clloodxkO00KKXXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK00O xdoc:;,'............ .........'',,;;:clldxkkO0KKXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXKK0Oxdoc:;,� 39;............ ..........'''',;:clodxkO0KKXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXKK0O xdlc:,''............ ..........''.'',;:clodxkO0KXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK0Ok xolc;,'............. ..............'',;::codxkO0KXNNNWWWWWWWWWWWMMMWWWWWNNXXK0Okxdoc:;, 9;............. ..............',:lddxk00KXXXNNWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWNNXK00kxolc;'..... .......... ..... ..;;:odxxxxkxkkOO00KKXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXKK0OOkxdlc:,........... .. .,:loddc:olc;,'',;:clodxkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNXXXK00Okxddoolllooddddo:&# 039;. ...... ...oddocc:,,:cloxO00KXXXXNNNXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNXXXX0kdolc:;'',,;: ld; ...... ...;'.',..;:llx0KNNWWWWNX0kddodxOKXXXK000KKXNWNXXKKKKKXNWWNNNNXKOko,. . ...... .. ....';'. .'c0XXXKkl;,,,;::ok00OxdxxxkOKK0Okkxolclxkxlc:;'.... ....... ............ ..'.............':ccc::::clloolcc::;,''..................... .... ..............................'';dkkxl:cccox0KOxddo:;,'.......... ............... ,,,............................',lkOxc::::lx0KOdddc;,,..................... ..... :::;...........................'':xkxc;;;:ox0Kkddoc,,'........... ............... :::;''.........................'';dkxc;;;cox0Kkdol;,,......, ,;,,'............... :cc:;,.........................'';dkxl;;;cok00kdoc,''....,:: :ccc:;;;;,,;;'...... cccc;,'.........................';okko:;;cok0Oxdl:,'...,;;;:::cc: ::::;;;;'...... c:;,............................',lxko:;;cok0Oxol;,'...',;;:;:::: ;;;;,,;,....... ................................',cxxo:;:cdO0Oxoc;'..........',,, ............... ................................',:dxd:;:cdO0Odoc,'................... .......... .................................':dxd:;;cdO0Odo:,'................... .......... .................................';oxo:;;cdO0Odl;'.................... .......... ..............'''..''............',ldo:;;cdO0koc,& #039;.............................. ...........'',,,,,;;;;,'..........':lc;,,;cdxoc;'...... ......................... ...........,;;;;;;;:;;,. .,,,'. ..........'.....',' ......................... ...........,;;;;,;;;;,. ;;xXXKo'..';cc;,,:lxdoc;;xKXk.;. ....................... .............'..'',''...k0coXXk;..';lo:;:lxOkdc;lO XXo.kk' ...................... ...................... ;NWNdoK0:...,loc::lkOkoc;dKXX:;00k' ..................... .......................xWWWWxoKl...,ldc;:okOkoc:kXXK,c000k, .................... .......................0WWWWNOoc...':l:,,:lol:;:OXXx,k0000k' ................... ..................... ;NWWWN0xc:....';,'',,,'..,ldd,;lool;.. ................... ..................... dNKkddkKXXkxO0XNNNNNNNKkdOXXkcOkoc'. ..................... ......................:,.;loodddKMMMMMMMMMMMMWN0kx'.. ......................... ....';;;,............. .xMMMMMMMMMMMMMWl. .........';:::;;,,'.......... ,;::::::;''.....................kMMMMMMMMMMMMMWo.........',;:cccc ::;,,,'........ ;:::::::::;,'...................kMMMMMMMMMMMMMWo........,:cccccc::;;,,' ;......... ;;::;;;:::,,;;'.................kMMMMMMMMMMMMMWo......',;:::::::;;,� 39;'........... .'',,,'',;,,''..................dMMMMMMMMMMMMMWo.. .......''..................... ................................dMMMMMMMMMMMMMWl................................ ................................oMMMMMMMMMMMMMWl................................ ................................oMMMMMMMMMMMMMWo................................ ................................dMMMMMMMMMMMMMWo................................ ................................dWMMMMMMMMMMMMNo................................ ................................oWMMMMMMMMMMMMNd................................ ................................oWMMMMMMMMMMMMNx................................ ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ...............................'kWMMMMMMMMMMMMWk,.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWk,....................,;:c;.....& #039; ................................dWMMMMMMMMMMMMMk,....................,clcc::;;:: ................................dWMMMMMMMMMMMMWk,......................,,:dkl;;c ...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................coc,' ;,:clc;... ...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................';lo c:cll:;;,. ...............................'xWMMMMMMMMMMMMWk,...............',;;cl ddoolccol: ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMk'..........':codd dollodddollc;'' ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMO,...........;:clodddxkOkxxx xxdl: ...............................'dWMMMMMMMMMMMMM0,..........':ccloddddx xdxxxddodd ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMX:..........';lllodddxd oldxxddoc: ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMXc..........';loddooddd dddddoolc: ...............................'kWMMMMMMMMMMMMMXc..........':lodkkkkdx dxxxxdolc: ...............................'kWMMMMMMMMMMMMMNc..........';cloxkOOOO OOOOkxdoc' ...............................,kMMMMMMMMMMMMMMNc...........',;:clooddddool ddoc' ...............................'kMMMMMMMMMMMMMMNc.............'', ,,,;;;;;,,,,,;: ...............................'kMMMMMMMMMMMMMMN:....................' '......... ................................kMMMMMMMMMMMMMMNc............................... ...............................'OMMMMMMMMMMMMMMNc.......................... ..... ...............................,KMMMMMMMMMMMMMMX;............................... ...............................:NMMMMMMMMMMMMMM0,............................... ...............................lWMMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ...............................oMWWMMMMMMMWMMMX:................................ ...............................dMNOOKWXKNNXWMWx'........................... ..... ...............................oNX0dc0olx0KNWO,................................. ...............................lXN0ddO0kolXKx,.................................. ...............................,0k,'codolkO:............................... ..... ................................co....lOKd,.'.............................. ..... .................................'.. .lx:,:;;,''................................ .................................... ':c,,cc;.................................. ..................... .,,;;;,.......','.',;lccc::;'............................. .......................ckkKKNK; ...'. .,:c::::cccc:,............................ ..................:llc;'o0K000k;.........':lc,:lcc,::. ......................... ....................',,'';;cdxd:...... .. :oc;:olc'::. ......................... .....................'..'..... ...';,...:ll::oooc.c:. ........................ ...................:OXXx,...... ..,;,;ooc',oool'.;,.. ........................ ..................,0KKO: .....'. .':::l;.:oloc'..;... ........................ ...................xOc:. .''''''. ...,,...:oc::,..,............................. ....................:.....'''''''.. .,. .,:;;,,...'.''.......................... ...................,'.....'''''''. .. ...... . ............................. .....................''''..'''''� 39;... ... .. ':,.............................. ................'.,.''''....',;;;,..........' lx00k'............................. ..........''........;:;,'..::lllc.. ........,d00KKk............................. ..........''........lodl:..'.x00ko............'dOOO:........ .................... ..........''....... lXXK0dc:;l0k;:..............:ddk;........................... ..........''........kXXXK00l:l0xlk:.............,dXNXOl............... .......... '''''..''.'........cXXKOkkxccc0KOO0,.� 39;'''...''''.'ONNNNx''.'& #039;'''''''''''' 9;'''''' ''''''.'''''.......,; 9;...''...cXKKNd.''''''''' '''.'oKXNNo.''''''''& #039;'''''''''''' 9; ''''''''''''.'. ...........'....oXXNd..''''''''' ;''''';o0NXl'''''''&# 039;''''''''''''' ;' '''''''''','............. .'.....dNN0. .'''''''''''''& #039;',l0K:.'...'''''''''& #039;'''''' ,,,,,,,,,''. ... ..............ONN; ..'',,,,,,,,,,,,''odl',:;.'.'..',,,,,,,, , ,,,,,,,,,''..:dxOOd'...'......'k;:NNo . '',,,,,,,,,,,,,,..ckOOxc'.:,''',,,,,,,, ,,,,,,,,,,'cOXXXKKKOd:...';.,cokx,xN0c:,...,,,,,,,,,,,,,,,,'' ;:lddc,,ll;,,,,,,,,, ,,,,,,,,,cldXXXXKKO0Od,..,'',.,cl;:XNocdc;,..',,;,,,,,,,,,,,,,,,& #039;,,',,,,,,,,,,,, ;;;;;;',dOodXXXXKKkl,.;'....c'.''..'OKc.ldl;' . .;c;'..',;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;; ;;;;,.;ONNddXX00kl,..'''.clcOd,'''. lX0:,:kd:,. ,OOO0ko:;,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;,.lKKK0lloc'...',,'''.c::o;......;KKk;':'c c;cdOKKKKXNNKkdc,,;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;'oXKKOd:,,;:::cc:..',. .. .',, .':x0;:d,.clc;oKKXXXNNNNNXkl,..''',',;:;::;;; ::'dNXxcodcd000KKXXl,;dx, . . .;l::;;;:ll'',l,;',:loc,;cccloc;..:'. ....';:::: :;'0XOdk00odKKXKK0o.;,dc. .. .cddll;..,:,',;::::;,,,;;;;;;;.,:...:ol,. .'.,: ::,,oxOOxxlcl:,',,,',;;;'..';',' .;cl:. ,::::::::::::::::::::::;,;.,ll',,dd:.. ccc:'''''.''.';cccccccccccccxxOXxc:' ;......:ccccccccccccccccccccccccc:''.;oxxxxc cccccccccc;;ccccccccccccc:xllXNWNNMWKKOocccccccccccccccccccccccccccccccc:', ;:;., cccccccccc;:ccccccccccccccd0xXXNWWNNMWNXOlccccccccccccccccccccccccccccccccc:;:cc ccccccccll::lccccccllcclcloX0NWWMMWWMMMWXdllcclccclcccccccccccccccccclccccccccll llllllllll::lllllllllllllllKKNMMMXXMMMMMNOllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll::lllllllllllllllKKKMMMMMMMMMMMXdlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll::lllllllllllllllKNXMMMMMMMMMMMWOollllllllllllllllllllllllllllllllllll oooooooooo::oloooooooooooooXMWMMMMMMMMMMMMNxoooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo::oooooooooooooooXMMMMMMMMMMMMMMM0oooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMNkooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMWKdoooooooooooooooooooooooooooooooooo ddddddddddccdddddddddddddoxNMMMMMMMMMMMMMMMMWkdddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMMMMMNkddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddOWMMMMMMMMMMMMMMMMMW0ddddddddddddddddddddddddddddddddd ddxxxxxxxxccxdddxxxxxxxdxdOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddddddddxxxdddddddddxxxxxddxddx xxxxxxxxxxccxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk KKKK000000lo0OOOOOOOOOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk XXXKKX0K00ldXXXKXKKXXXKXXXNNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXKKKKKKKKKOO0OOOkx0KKKKKKK XXX0OK0000ldXXXK0KXXX0OOOOKN0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXXXXXOxd0k0xk0K0OKXXXXXXX KKK00KKKKXddXXXXXXXXXKXXKNNWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXNNXXXXXKO0XKXKKXXXKXXXXXXXX O00O0X0kkKodXXXXk::dXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK00OKXXXXXXXXXXX 000KXXK00KodXX0Xo ,KXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK; lXXXXXXXXXXN XXXXXXXXXXddXXXX0xo0XXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXd,;xXXXXXXXXXXN XXXXXXXXXXddXXXXXOdXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXKxk0XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXddXXXXXOO0XXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXkkXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXdxXXXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXX0KKXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNN XXXXXXXXXXodXKXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKX kolldOXKKKodXKKKKKKKKXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKK000K000000000000000O .OKKKodXKKKKKKKXKXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKOWXK0000KW0k0OkkOO00W kKKKodXXXXXKKXKKKkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKO0OOk00OOK0OOOOOOO00K l...,xKKKKooo,'';l0XKK: xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXld0KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l,:;,:KKKKo, lXKK. xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO ;KKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK l'''';0KKKo:. . .xXXKx;kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. ,KXKXKKd;'',c0XKKKKKKKKKKKKK k'.''lKKKKodk,,';o0KXKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0':OKK XXKk. :XKKKKKKKKKKKKK 0;'',kKKKKodo.;:,'kKKKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:'oXKXXKO. . .oXKKKKKKKKKKKKK Ko::l0KKKKodx'''''kXKXKlOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,.oXK KKKXO;,',l0KKKKKKKKKKKKKK KKKKXKXKKKodKc'.'oKXKKXxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx',kKKKKKXd.;:;. dXKKKXK0kxxOKKK KKKK00KKKKodXc...dXKKKKk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'cKXKKKKXk,''&# 039;'xXKKKXd. ,0K K0:. .,kXodXOdxx0XXKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOcxXKKKKKKXl'.'cKKKKKX: kK Kx :XodXKKKKKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXl...lXKKKKKk;...'oKK K0;....,xXodXKKOocclxKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXOdxd0XKKKKKKo;:;;lKK XXO:;;;cOXodXKO. lXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXKc,''':0K KXd.',,'xXodXKO. cXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXKKx'.''lKK KXO;''',kKodXKKk;...c0XXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkk0KKKKKKKKKKK KKKKKKK0;'',kKK KXXl'.'lXKodKXXx'::;'dXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: .cKKKKKKKKKKKKKKKKK0c;;c0KK KKXo..'dXKodXXXx''''.dXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW; .0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXK KKKK000KKXodKKKXc''';0XKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX:...'dKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oooooooooo::oooo;'.',ccclXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd;;;::::::::::::::::: :::::::::: ........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'',,........... ............... ........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo'''....... .................... ........................'0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo..'................. .......... .........................kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd.....ll....................... :ooooooolcccddddddllddddxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO;;;'.xkoddocddddddddo:ooo ddddd xMMMMMMMXddxMMMMMMxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOko'KMMMMKdMMMMMMMMXoMMM MMMMM dKKKXXXXOlodXNNNNNxkNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxx,kWWWWKdWWWWWWWW0xWMMMMMMM '''''''''',,;;;;;;;;;;::oXWWMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWl;,'.';:::;;:;;;;;;;,,;;:::::: ddddddddddccddddxxxxxxxxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxdoo;lxxxxxxxxdddddddddddddddo ddddddddddccdddddddxxddxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddooxxxxxxxxxdddddddddddddoo ddddddddddccdddddddddddxONWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxdddddxxxxxxxxxdddddddddddddoo ddddddddddccddddddddddddOXWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddxxxxxxxxddddxxdxxxxxxdd ddddddddddccdddoooooddddkXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddxdddddddddddddddxxx dddddddodd:cdddoddddddddxKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdodddddddddddddddddddddddddddd ddddododdd:cddodddodddddx0NNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddooddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddd:cddddddddddddx0NNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddd:cddddddddddddxKNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddxONNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMWMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddk0NNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddodclkxkxddddddddkONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddocc:oOXW0xxddddddxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMXxddddddxxxdddddddddddddddddddd dddddddddxldNWWNXKKKK0xdxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoddddddddxxdddddddddddddddddd ddddddddkOcxWWWWNNNWN0xdxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdooodddddddxkddddddddddddddddd ddddddddkOoxWNXXXNKOddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoooooooddddxxddddddxxxxxxxxxx dOOkdxkOXNoxWMMNKkddddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMWMKdooooooooddddxdddxxxxxxxxxxxxx OWWWXK0KWMxxMWWKxdddddddxkXNNNNWNWWMMWMMMMMMMMMWMKdoodddoodddddxddxkkOkxxxxxxkkx OWWWWNX0XNdxWWW0ddddddddddXNNNNNNNWWMWMMMMMMMMMMMXkxxxxdooddddxxxkkO0OkkO0O0OXKx kNWWWWWX0OldWWW0ddddddolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkdxxddooddddxkkx0NX0Ok0K0K0xOk 0XNWNXKkddclXWNkdddddoolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkxxddoooddddxkkxkkkkxxkKO0Kxxx 0KKK0kOkddccxOkdddooooolooKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNOxddoooodddddkxxxxxxxkOKk0KOxx 0OOkxdxkkdccdddddddoooooloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMXkddooooddddddkkxxxxkXXk0O0X0kx kxddddddddccddddddooooolloKNNNNNNNWWWMMMMMMMMMMMNkodooooddddddoxxxxxxONOxxxkOkkx xxddddddddccdddxdoooolllloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk...;coddol;'..:xkxxxkOxxxx xxxkk xdddddddddccddxxoooollllll0NNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWl .,c' ;kxxxkkkkxxxxxxxd ddddddddddccdxxoooolllllllONNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk;'. ,. .'cokkxxxdddddddddddd ddddddddddccdxooooolllllloONNNNWNNWWWMMMMMMMMMMW0odkdo;:ollxxxdxkddddddddddddddd ddddddddddcckdooooollllllxXNNNNWNNWWWMMMMMMMMMMWXxooodddddddddxkxddddddddddddddd ddddxxxdddclkoooooollllllxKNNNNWWNWWMMMMMMMMMMMWN0xooooodddoddkxdddddddddddddddd dddddxxxxxclxooooollcooloxXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWWXkxdoolodloOOkddddddddddddddddd ddoodxkkkkllxooooollllllk0XNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWW0O0xxddddkKOdddddddddddddddddd xoooxkOOOOllxoooooollllllOXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWKkOdxxxxxkkdddddddddddddxxxxxd dlooxOOOOOlokoooooollcccloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWXkxddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ollodkOOOOllxdoooooollclllldxOKXNNWWMMMMWWWWNXXK000OxkkkxxxxkkkkkkkkkxxxxxkkOOkk llllodxkxxc:odooooooollllllllclldxkkOkxxxdoollllllllodxxkkkkkkkOOOOOOkkkOOOOOOOO llllollllo::lddoooooooolllllllllllcclllcllllllllllllllodxkkkkkkkkkOOOO000OOOOkOO lllllooooo::ooxdoolloooooolllllcccllllllllllllllllllllloxkkOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOO dllloooool::oodxxdolllooooooolllllllllllllllllllllllllllxOOO0000000000OOOO00000O kkxxxxxxddccxxxkkkkddooollllllllllllllllllllllloooolllloxO000KKKK000000000000000 O000O0OO00oo00000000OOkxxdxxdddddooddodddddddxxxxdoolloxkO00KKKKKKKKKKKKK0KKKKK0 00000000KKodKKKKKKKKKKKKKKKXNWWWNNNNNNWWWWWWWWWWNXKKOxk000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 000KKKKKKKodKKKKKKKKKKKKKKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 000000000KodK000000000KKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNXXXKKKK00KKKKKKKKK000000000 O000000000oo000000000OKK00XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNXXKKKK0000KKKKK000000OOOOkx 0000000000ooOOOOOOOOO0KKKKKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNX0000KK0OO0000000OOOOOkkkxx OOOOOOOOOOloOOOOOOOOOOO00O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNK0O00XKOOkOOOOOOOOOOkkkkxxx kkkOOOOOOOlo0000OOOOOO0K00OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNK0KXXK00kkkkkkkkkkkkkkxxddd xxkkkOOOOOodXXXXX00KKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNKO0XKOkkkkkkkkkkkkxxxxddool ddxkkkOOOOod0000KKXXK0000OKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKO0KkkkkkOOkkkkkkxxxxxddoo oodxxkkkkkllO00000000OOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX00K0kkkkOOOkkkkxxxddddool looddxxxkOll0KOOOkOkkkkO0O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0OKK0Okxxxxxxxdddoolooolcc ccloodxxxxclOOkxxxkkkkkO00KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKO000OOxxdxddddddoooollllll :cccloddddclxxdddxkOO000KK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0K0OOkxxxkkkxdddoooolloool cllllooddo:cxOkxxdxkkkkO0KKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0OO0Okxk00OOOkxdoooolllllc cllloooooo:cddxkOOOOkxkOOKXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00OOO00OkkkOkxdooolllllcc cllllooooo:cxkOOO000KkxO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN00K0000kxxxxkdddoollclllcc ccllloooodclOOOOkxxOXOkOXK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkKXOOOkxxxx0Kkddolllllllcc cclllooookloOOkkxdokK0OOOOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00Okkxxxxxxxkkdoloollollc :cllllooooclxxddooooxk00OOXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO0OkkkkkxxOkxxxdolodoooolc :clllloooo:cddooooooddkOO0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0000000Okk0kxxxdollloolll: :clllloodd:cdddooxkodxkOKK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0O000OOKKXKOxxdoolllllllc: :cclllooxd:cdOxooooooxkO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxkOOkxxkO00kxdoldxlllcc:; :cclcllooo:cdkxoodxkkkkkOO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkkkOxxxxxkOOxolloolcccc:; :ccclddooo:cddddxk00OOO00KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxxxxxxkxddddxoldkxoccc:; ::cccooloo:lxkkOOOOxxddxkKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkOxxxxxk0OddddollxOklcccc: :::cccccoo:lkkkkddoodxxxkkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOddddxxxxdoodlcclllccccc: ;::ccccclo:cddoooooxkOK00OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKxdol:lodOKXXXKOoccccc:cccc :::cccccll:cddollllodxxxkO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dxoc,:;c0WWXdXWNkc:co:cccc :cccccllll:cdkkllcccllloxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dolc;;,,;0MWNWMMWd:::::cc: :cccccloxl:lxxdlllc::::cdkXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOl:,,,,,oWMMMMMWx::;;;::: ;cccccok0x::llllc;,,,,,:dxOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNk:,,,,,:XMMMMW0c:;;;:::: ;:ccccloxo::ccc:,:;,,,,:odkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMXl',,,,;ONNX0d:;;;; ::::: ,;::cccclc;:cc:,,,,,,,,;lokXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl',,,,,;clcc:;;;;: ::::: ,;::cccccc;:lc:,,,',,,,;lllKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMXo,,,,,,,;cc:;;,;;: ::::, ,,;;:::c::;:o:;;,,,,,,;kWWXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMW0;,,,,,,,;;;;;;;;;:::;, '',;:::lc:;;;;,,,,,,,,,oWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMMWO:,,,,,,,,,, ;,,;;;;;,' ',,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,':KWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO0MMMWO:,,,,,,:,c dOKKKOxc,' ',,,;;,,''';:,,,,,,,,,,,oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0lxXMWN Ol,,,,,ckNWMMMMMMNx, '',,,,,''''::,',,,,,,,,:o0WMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW0coclXWKOd;,,,xWMMMMMMMMMWd ''',,''''',''',::'&# 039;,,,,:oxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd;c' .KWNKx:,,OMMMMMMMWWMM0 '',,,,,,,,,,,',::'',,,,;lld0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd, ;. ;WMMWKkl,oNMMMMMWx0MMx ,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,;ol;coxdxkOXWWMMMMMMMMMMMMMMMMWKdxc. oMMMWKOx:,dNWMMMMMMWk, ,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,;xd,;ldodlldkOKXNWWWWWWWWWWWWNNOcoc'.cOOxlc:;,,,: dO0K0Odc'. ,,',;,,,,,,,',',,,::',,;,,,,,,,,;cododxxkkkOOOOOkkkkxool,,;; ,,,,,,,,,,,,,,'''... ''',,''',,,,;;'';oOxl:,''' ;',,,,,,,,,;;;;;;:::::::;::cl:,,,,,,,,,,,'''''' ;'...... '''''''',l:::,''';d;,,,&# 039;...''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,& #039;'''''.......... ' ''''''''c0o''''' ;'','',',. ......''''''''''''&# 039;'','''''''''.......... .. .;; ''''';''c0o''''' 9;'''''''' ................''.............. .';:;, ''''',''';;cl;,''''& #039;'''';;. .......... .,::;'... ''''''''''''',, ''''''''',:''. .,:c:;,. '',c;''''.''.....';'' 9;''''''''. ..';:c::;,,'. '',:,'''''''.''';:o; ldc,''''''''. ..',,;;;;,,,,,,,'. ''''''''''''..' ,d:l0NWNXOo;''''''. ..''''',,,,. ..'','... '''''''''''''&# 039;dc;ONWWWWWWWNOo,'...'. .'.. .',,'. .''.'. ,''''''''''''', cKWWWWNklcloxd,'''''. .''''.....',,,.....'''''. ,,,,,,,,,,''''';o0NWWNk;....''''� 39;''. . .. . .''''','',;;'''''� 39;'''''... ooddxddx;..,,'''',:oOXNO:.......';:. ...............';:'''''',;,;coo::'' .... kOkOOkxd:.',,'''''''';lxc' 9;''..''';;..':c:;c;,,,',...''' ''''''''''',o;:d:'� 39;'.... kxdl:;,,'''''''''''' ......'''';;;;,'.,cxd;:kx;do;x:..'''' ;'''''''''',;'',; 9;''',;' :,,,,,,,,,,,,'',,,'''.....'''',,,;, ,.:olo:;':;lolKx.''''''','' 9;,:co0l'',,,,,'',: '''''',,,,,,;;,,,,,'''''; :;:;,:;,'''.:l,;:;:l:d;;0k'''''' 9;''',lodokk,,'''''',ckk ''''''''';:cooc;,''' '''',,:c::l:;;;,,c;.,:lxx:;.,Od..'''' 9;'':xxdxoddc:,;cl:lxxxx ',,'''''',;ckkl,''''' ;'',,,,',;,,,''':l;.,oxdo.'',xl' 9;''''',dxdxxdlodldddxxdxdxxx '''''''''',:l::;'';; ;;;;,,ccco:,;,',ll:.;d0o,..,:dl;''''';xxdxxdlxkdoxl dkxlxxxkx ''''''''';:,'';:';c, ',;::dkkxNKl''';kxc;ckNO:;':cox:'''' ,dodxxxdloooxxololdxxdOc ''''''''',;;;;:;,;c;;,,;:lKOOKk:;;, ;X0c::OWNo;,cdoNk,'''dxoxxxxdxxxxxxxddxxxxx0d '''''''''''co:Od;00xc;;;; okooOo,''';KKlccOWXl;:kOxWK;''l0xddodxdxddddoxxxxxxdOOo ''''''''',;dokXcoNNNKc''& #039;''','''''';KWdo0KW0ocdXNXWX;� 39;'kddxKOd0kd0OokxxoxxxddOoo '''''''''',dNNNNXXXNXo;,,, 9;'''''''';XMKXWNWWxdNMMMMX;''d oookk0xkOdkxokOdxxxodo:l '''''''';o:oXKOKKXN0o;;;::,''& #039;''''':XMMMMMMW0KMMMMMX;''doxcdocdloocoldo dxxooldoo '''''''';dldXk,;lONKko,''' ;'''''''''cNMMMMMMMMMMMMMMX;'&# 039;oxdxxdoxxxdoxoldxxlloxkdO ''''''''''',;;',ldol :,'''''''''''''c NMMMMMMMMMMMMMMNollx0odxxxxxxxxxxxxxdoxxlloc clllllllll::lllllcccc:::ccc::;;:c::dWMMMMMMMMMMMMMMNxdoodlcdxdxkkxoxxxddkkd; 9;'', xxxx00xxxxclxkKkxxkkxxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMNxdxxxxxxoxXKXXodxxlOOdxdoooo OOOO00OOkkloOOKOkkkkkxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMWK0OkxxxxdOKxxddxxxok0kkxxxxx xxxxOkxxxxccdxOxdddddddkKkddxxxxdx0XMMMMMMMMMMMMMMMNOkOK0OOOO0OdxddddxxOkkkkkkkk OOOOK0OOOOllkO0kkkkkkkkOKOkkkOOOOOKXMMMMMMMMMMMMMMMNkxxK0kxxxkO0Okkk0Kkxddddddxx ooooOkoooo:cddkdoooooooxOdooooooodO0MMMMMMMMMMMMMMMXkkk0OkkkkkkkkkkOK0kkkkkkkkkk ooookxoooo:cooxdoooooooxxooooooooodKMMMMMMMMMMMMMMM0oookxoooooooooodOdoooooooooo ooooddoooo:coooooooooooddooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOooodooooooooooooxooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo KOkkxooooo:cooooooooooooooooooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooooooooooooooooo WWWWWXK0xo::ooooooooooxxxxxdooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo XXKKXXXXK0o:,;o:lodO0KWWWWWNKKK0kdoOWMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooddxdooooooooooo oooooooooo:,.,c;cxOK0000KKKKKKKKKOkOWMMMMMMMMMMMMMNxdoooddddxkXXXNNWX0kdoooooooo doddddddddc'''lddddddddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMXxddddkOKNNNNNN NNNNWWNK0xooooo ddccdkxooo:,,:oxkxdc:odddddddddddddkNMMMMMMMMMMMMMXxddddxkxxxddddddddxxxkxddoood ddlxNWWNWWdxNWMMWWOcodddddddxxxxxxxxNWMMMMMMMMMMMMXxdddddddddddddddddddddddddddd dxoXWNXNNNdxNMMMM0:dxxddxxxxxxxxxxxxXWMMMMMMMMMMMMNxxxxxxxxxdddddddddddddddddddd xxkWMMNXoOdxNNNNNlcxxdooddxxxxxxxxxxXMMMMMMMMMMMMMXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoloddddd xxOWWkk;.':okXWMXcoxddooooxxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMWKxxxxxxxxxxxxxxodxxxdcc:c oxxxx xxxNXOO. 'oxodMMXloxxdxkdodxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxodxxxdolo:o0XXN ddodxkx. 'oxo,kNXcoxdodkkdxxdddddddkNMMMMMMMMMMMMWOdxxxxxxxdddddxxddxdxkOKk0NNNN ccc;'lx. .cxo..'o;ccldddddolcccccccdNMMMMMMMMMMMMWkccc:cccccccccccllllldxO0KNXXN lcc,..;...,xx....,clcccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMWdccc:ccccccccccccccccccooxXNXN dlc..''..'';l,..,xx0xccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMNoccccccccc cccccccccccldOKXXNXN xxl,'':...';,.';dOkOoccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMKlccccccccc ;,,:clldkO0k0KXKNNXN kOo,.';..,:oo.'o0dcllccccccccccccccdWMMMMMMMMMMMM0cclccccc,. .:kOKK0KXXKNXXN kkkolccccl:od:coocccllllcccccccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, .ccloddkO00xdX xxkkdoccll;:ccclccccccclllllcccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, 'clllcclk0XNNN kdokxlcccc;:cccccccccccccccclllcccckWWMWMMMMMMMMWkcccccccc;. .,cccoo:;cxKNNNN odoolccccc;;ccccccccccccccccccllllckWMMMMMMMMMMMWkccccccccclllcokkdkOKXOkddKNWWN cccccccccc;;cccccccccccccccccccccclOWMMMMMMMMMMMWkccccccloxO0Ko:dd:xcOXNWWWWWN0c cccccccccc;;ccccccclllcccccccccccccOWMMMMMMMMMMMWklloxk00XNNNNXx::::;;;d0XWWWWX0 cccccccccc;;ccccccccllccccccccccccc0MMMMMMMMMMMMMXKXNNNNNNNWWWWXXNkokkdONWWWWWWW cccccccccc;;cccccc::::cccccccccccclXWMMMMMMMMMMMMWNNWNNNWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWW ccccc::;;,,,'''..'''.,ccccccccccccoXWMMMMMMMMMMMWX KXXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ccccc...'''',,''.',,',ccccccccccccoNWMMM MMMMMMMMMWN0kkOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ccccc,.,'''''','.',,',ccccccccccloO WMMMMMMMMMMMMMWNX000xllo0NW0loXWW0kNWWWWWWWWW ccccc:.',,,.'','.'',',oooddxxxk0XNWMMMMMMMMMM MMMMWWNNNk;,'.;0Kx.'dkx:;KWWWWWWWWW KK0000c.,,,..,''.''',;XNNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMWWWWWN kol:.'''.'....:kXWWWWWWWW WWWWWWO.''''.'',..'''cXWWWWWWWWWWWW WWMMMMMMMMMMMMWWWWWWWW0,............;dXN0NWWW WWWWWWX;.,,'...;loxO0NWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMWWWWWWWWd.'dko:,' ;'.....,dNNWWWW WWWWWWNOodcll..oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWWWW0:0WWWW0ol,o,o;x0WWWWWW WWWWWWWWWWdxO'.lWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWNNWWWWWx:;'xd KXNWWWWMMM WWWWWWWWWWdxNOdOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOO0NWWWWWMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMWWdxWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWWNKkxxk0XX00NMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdokdoc;,:dko,,dKXWWN0OOXMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMNWWOxl,cooc;cooo:colcdxl:,;xNWWNNWWMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMxlo;,;ldollolclllcc::::;,;oddNNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMd,ldxclxdlccc.':::l:,;clcloccdKNNNWMMMMMWNWMWN0OXMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMWklddd::clox0kxkkdO0dc:::cooc;;dNNWWMMMMMWN0xo:;,xkxdodxO0WWMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMWXxdoc;cxdxkOOxO0kk0KK0K0OOOkxx0NNWWMMMMMWN0kkkOkdxkkkkkxk0XNWWWWWWWMMMMMMMM MMMMWKdxlc;coxOkxkkxxOOOOO0KKKK00KKXNNWWMMMMMWN0000KK00KKKK0OOOOO000000KXXXXXNWW MMMM0kddxx:::codxkxxOOOOOOOOOOOOO0KXNNWWMMMMMWNK00KKK00000000OOOOOOO00OO000KKXXX MMMMocdlxxccoc:cokOkxO000OO000KKKKKKNNWWMMMMMWNK0OOOkkxkkkO0KKKXXXXXXXXXNNWWMMMM MMMMo'coodcld:cddkkkdkOkkkxxdddllod0NNNWWMMMMWNOccocccldddOXWWMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMKOxc:occxoclllllodlclookk::cllcxNNWWWMMMMWNWNXXK0NWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW0d:;lollllllllol:;;cooooolc0NNNWWMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdoko:;;,,,:cc::;,,,cld00k0NNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWWXOkxdoodkk0000OOOOKWMNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMWWXNXNWWWWWWWWWWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMWNNWXklddxddddxkkOkkNWM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMNNWMMMMMMMMNKXXKOdclcolocll::lcoONM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMXKNNKKdcdkXkkodooookXWMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMWWNWMMMMMMMMNXNNKKolckWXdlxdcockWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNMMMMMMMMMMWKNX0xxkNWNxO0dxKoOWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMWXNX0KKlokNWNklclkXMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMWX0xooddxXNKxc:ckXMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMWWMMMMMMWXxlcokKkxO0OdkKWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNNWMWWWWNNWWMMMMW0d0NXKo:d0XXNWMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMMMNNWWNNKNWWXOXWWWNKNMMMWxld0XMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMWWWNKNXXWNKOOWNWKXMMMMWXNKKWMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXNWWWMMMMMWNWNNWX0XNXWWNWNKWMMMMWXNKKNWMMMMMM MMMMMMMMMWxxNNWMMMMMMMMMMMWNNMMMMMWXNWWWMMMMWNNXKKKK0XNNNNNWKKXXKXXKXWNXKXWMMMMM MMMMMMMMMWdxXWMMMWWWNXWMMWNXNMMMMMWNNWWWMMMMMWNN0Oxdxxk00XWWK0000000KXXXKXWMMMMM MMMMMMMMMWddWMMMWWNN0KWMWWXNWMMMMMWXNWWWMMMMMWNNKOOxdooxOKNNK00000000KNWWWMMMMMM MMMMMMMMWNdxWMMMWWNxckWWWNNMMMMMMMNXNWMMMMMMWNNNK0000000KXNNKKXK0KXX0KWMMMMMMMMM MMMMMMMWNNdxMMMMWNXx:cXNXNWMMMMMMMWNNWMMMMMWWNNK00000000XNWWKXWXKKXWKKWMMMMMMMMM MMMMMMWWXNdxWMMMWNO;cOXNXWMMMMMMMMNNNWWWMMMWWNNXKK000KKKNWNXKXNKKXXNKKWMMMMMMMMM WWWWWWWNNWdxWWWWNNK:o0NXNWWWWWWWWWNXNNWWMMMWWNNWMWNNNWWNWNKNWX00NWWX00NWWWWWWWWW NNNNNNNNNNddNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWWMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNKKXWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKXXKXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0KKNWWMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0XNNWWMMWNXNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNN XKXXXNXXNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNXXKO0KXXNNWWMMWXKKNXXXKKXNXXXXXKNNXXXXXXKXNNNKXXXXKX XKWWXNKkOOlo0OOOOOkkOO0OO00N00KKKKKXXNWWMMMWNNXO00OO0O00K0XOK0O00X0OO00KX0000K0K XKXXXNKK00ooKKK0KK0KKKKKKKKNXXNNXKXXNWWMMMMMWNNXXKKXXKKKXKXXXXXXKXKKXXKXXKKKKXKX NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddKXKKKXXKKKKKKNNNNNNNKKXXNWMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddK0OO0N00OOOOOXKXNNNNXKXXNNWMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddKXKKKNKKKKKKKNNNNNNNXKKXNNWMMMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKXNMMMMN0XNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKkoKNWWNXNXKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKK0OKNWXXXWWNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NWWNNNNNNNdxNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNxckO0WWWWMMMMWXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNN XKXXKXKXKXodKKN0KXXNXXKXXXXXXOo00dxkXWWMMMMMMN0KKKKKKK00KXXKXKXKXXKK0XX0KKXXNXKK XKNNKkkkod;odkKkxdldooldxkoddOOXKK00NWWMMMMMMWXK0000000O0O00K0X0KKO00KXO000KXK00 NXXXXXXXXKcdXXKOkkOOOOOkkOkOOOOXKKKXNNWWMMMMMWNNNNNNXXXXNXXXNXNXNXXXXNNXNNNXNXXN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddXKXKKKNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNNWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdo0OkkOKNNNNNNNNNNNNNNKKKXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNWWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWXKXXXNNWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWMNNNWKKKXXNN00NMMWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW MMMMMMMWWWdxWWMMWMMMMMMMMMMWWNWWXKKXNXNNXWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWMWWWXNWWXKXXNXNWWWKXNWWWWNNWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNX00XWXkkXNNWWWMWXXNWWX0XNNNWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MMWWWWWWMWdxWWWWWWWWWWWWMWWWN00XOxx0NNWWWMMMWNWNXKXKXWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XXNNWWWNXWod0NXNKXXXXKNKKKXXN0dXXKXXNNWWWMMMMWWWWWW00NWWNNWNWNWWWNNWNWNNNMWWMMMM 0K000XNN0Wod0OkKKKK0NKXkOk00KXXN0KKKXNWWWWMMMWWWMWWWWWNWX0KK0KKKXX0KK0KKKWMWWMMM kkkkkkkxdxccdxddddddddxddddodxkOKKKXXNWWWWMMMWKOOOOOOOOOkxxxxxxxxkxxxxxxxOOOOOOO .. .kXNNNNWWWWWMMWo .. ....,kNWWWNWWWWWMMWo .. ..'..... .:0WMMWWWWWWMMMNo .. .',,,,''. .lKWMMMWWWMMMMMNo. .. .',,;c:'. .dXWMMMMMMMMMMMNo. .. .,:looc' .xNWMMMMMMMMMMMNo. .. .;oxxxxdl,. .xNMMMMMMMMMMMMNo. .. .;okkkkkkkxo:.. 'kNMMMMMMMMMMMMNo. ...;lxkO0000OOxoc;..'kNMMMMMMMMMMMMNo. ..':ldk00KKKKK0kdl,.,kNMMMMMMMMMMMMNo. .',:oxO0KKXNNNNX0Oo,:0WMMMMMMMMMMMMNl .',:lxk0KXXNNWWWWNKxxXMMMMMMMMMMMMMNc ...;codk0KXXNNWWMWXKKWMMMMMMMMMMMMMWo ...';:loxk0KKXXNWMMNNWMMMMMMMMMMMMMWd. .....,;clodkO0KKXNWWWWMMMMMMMMMMMMMWk'.. .. ...',;:codxO00KXXNWMMMMMMMMMMMMMWO:,''.... .. ...',;:cldxkO0KXWMMMMMMMMMMMMMMKdllc:;,'... .. ....',;:clodkO0XWMMMMMMMMMMMMMN0kxddoc:;'.. .. ....',;::clodKWMMMMMMMMMMMMMWXK0Oxxolc;,... .. ....'',,;c0WMMMMMMMMMMMMMMNXX0Oxdol:;'.. .. .....,OWMMMMMMMMMMMMMMNXXKOkdoc:;,... .. .xWMMMMMMMMMMMMMMNNXKOxdlc:;,... .. .dNMMMMMMMMMMMMMWXXK0kxol:;,'... .. .dNMMMMMMMMMMMMWXKK0Okdoc:;,'... .. .dWMMMMMMMMMMMWX0OOOkxdoc:;,'... .. oWMMMMMMMMMMWKOkOOkxddoc:;,'... .. lWMMMMMWNNX0kdoxkxdddolc:;,'.. .. . cNMMWN0kkxdlccldxxxddolc:;,.. .. ..... cXNKko:,,;;;cdkkkxxdolc:;,.. .. ..''''..,okd:'..',;cokOkdxdolcc:;,... .. ..,;cocccclc,...,:ldk0XXOdlxkoc:;;,'....''....... .. ..':lkKKOxdlc:::cloxOXWMMWNKOKXxoc;,,,;:::cc::::;;'.. .. ..';cd0NX0kollooodk0XWMMMMMMWXNKxdlccccclooodoooodol:'. .. .....',;cdkOOkxdddxkk0XWMMMMMWWWX0Okxdoooooddxxxxxxxxxxoc,. .....'',,;:cldkOOOkxxk0KNWMMMMMMWNXX0kkxxddkxxxxkxkkkkkkkxxdc;. ....',,;::ccllodk0KXXXXXXNWMMMMWWWWWNNNK00OkxxkOkkkkkOOkkkkkxxdl;.. ....,,;clloooddxkOKNMMMMMMMWWWWWWNNNNNNXXXX0OkkkkOOOO00OkOkkxxdl:,'.. ..,;,:llooddddxkOKXWWWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXKOkkOOO0000OOkkkxdol:;,'. ..,,;cllloooooodxxOXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxxkOOkkkkkxxdoc:;'. ..,,:cccccllodxkO0KKKKK0000000KKKKKKXXXXXXKOxxdooolloddxdol:,.. .',,;:lodxxxkkOO0OOOOOOOOOOOO00KKKKKKXXXXXXXXK0kdlclooolc:,.. ..'',:ldxkkOOOOkOOkkkkkkOOOO000000000KKXXXXXXXXKOdcccc:,'.. ...,;clodxkO0OOOOOOOOOOO00000000KKKXXXXXXXXKK00kdllc:,'.. ...'',;:ccllodxOKKKKKKKKKKK0K0KKXXXNNNNNXK00OOOxlc:;.. ... ...........',;l0NNXXXXXXXKKK0K0KKXKKXNNKOkkxolc:,'''..... .. .'lkOxOOkxxkkxxxxkkkxxxoc::;;;'.'... .. .',''',,,:ooooc'. .... .. ... ... .. 'c .. . .. .... .. . . .oXl . .... .... . .... ... .lKkl. ';. ... ,XNkc. .;,.. .. :XNoc0: '; .. ..... 'dNMO0Wk. ;' .. ..lo' .l.xNWMMWXc. .. .. .cl:. kdkMMMMWk. .. ...,. lNWWWWXo' .:;'. ,c. :WWWXkc. .' .xOOl. ;l. 'XMNk. .. .xOOl. ,c' xWWd .''.. .'. .XWl .' .. .'. ;NK. .. .' .. .. 'd'.ckc .. ,''xXO; .. .;'. ,';KNo.
added on the 2008-04-07 14:02:24 by NoahR NoahR
Let's take those damn hippies down!
BB Image
Victory is ours!
BB Image
added on the 2008-04-07 14:30:25 by zefyros zefyros
Hmpf, I'd betta get up'n'get to work...
BB Image
Cut, cut, cut! Dog damn it! How many times do have to tell you?! Hold still you moron!
BB Image
added on the 2008-04-07 14:37:06 by zefyros zefyros
Code: OOOO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOkkkkkk OOOOO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOkkkkkk OOOOO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOkkkkk OOOOOOOO000000000000000000000000000000000000000000000KKXK00000000000000000OOOOOO OOOOO00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNNXKKKKKKKKKKKKKKKK00000KK 0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNNXXNNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWWNXXXKKKKKKKKKKKKXXNNXXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KNWWWWNNXXNNNNNNNWWNNXKXKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000KNWMMMMMMMMMWWNWWWWXXXXNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0NWMMMMMMMMWWWNNWWWWWWNXWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXNMWNXXXXKK0Okx0NXOddk0NWWWXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWKl;codkxol;. ;Kd,..,lx0NMWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKXNNNXXKKKKKKKKKXXXXXKKXXXWNl. .:k0kd:',.'xo;'..,clONMMWXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK KKKXXNKKMMWWNNNNWWWWWWWWWNNXXXNN0ocldXX0kdxkdxkdl;. .,lONMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKNxoddkxOKXK0000OkxxxOKNWMWN0kkkkkxxocdOOkkkkkkdoc:cokO0MWMMNXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKKdclc::looooooooolllllox0XN0kxkk0dc;cxOOkkkOkxxdddcccckK0XWMWNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKOxoc:clddxxxxxxdddoooooooxkOkkxoc;:codxOOkkxddoodlcclodkXMMNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKOoccdOXXXXXXK0OkxdddddodxxxddoooooooxxddollolodcccllodKMNXXXXXXXXXXXXXXX KKKKK0xxxkodOxxx0XXXXXXKK0Okddoolclloooooollloollcccccccc::cco0WXXXXXXXXXXXXXXXX KKK0xdkKKKodXXX0xkKXXXXXXXXXK0kocc::::cccccc::ccc::cc::;;;:coOXXXXXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKKXodXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkolcccc::::::::cccccc:;;;:cdKNNNNNXXXXXXXXXXXXXX KKKKKKKKXXddXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXOdoooooolcccclllloolccccdkKNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX XXXXXXXXXXdxNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKkdooooddddoodddxxdoloxk0XWWWWNNNNNNNNNNXXXNNXX NNNNNNNNNNdxNXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXOxdooooooddddxxxxxdxk0KXWMMMWWWWNNNNNNNNNXNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOkxxddddddxxxkkkkO0KXXWMMMMMWWWWWWWWNNNNNNNNN NNNNWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNXNK0OkkkxxxxxxxdxkOOOKNMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNXK0OOOkkxxxxxxxdkOKNMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNNNNdxNNWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWNXKOOOkkkkkkkkkkkO0NWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWNWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWXKKOxxdddddddxxkkO0KWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWxxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWNXK0OOkkkxkkkkkkkOKNMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMWWNXK0OOOOOOkkOkkO0XWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMWWWNK0OOOkOOOOO000XWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWMM WWWWWWWWWWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00OOOO0000K0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKK0KKKKKKKKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXXKKXXNNNNNXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXNNNWWWNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK000KXXNWMWWWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxxkkxkKNWMMMMMMMWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxkkkxdOxkXWMMMMMWKkx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWXkOOkkxxdxl;:dXMMMMWXklkWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW NNWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNWXkkOkkkxxxxo;;;dMMMMWXKokWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWWOkOkkkkxxxdo::;dMMMMWX0oOWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWXxOOOOkkxxxdO0xoKMMMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW NNWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNKdxxxxkkxxxd0KKKKXXWMWXxoONNNNNNNWWWNNNNNK0O0XWWNNNNNN NNNNNNWWMWdxNNNNNNWWMWWNNN0dOOOOkkkxxdOKKKKKNWMWKxoONNNNNWMMMMWNK0OxxkxxkO0KNNNN NNNNNNMMMMxxNNNNNWMMMMMNNNkdOOkkkkkxxdkKKKKWMMMWXkoONNNNNWMMMMNOxk0Oxxxxkkxxk0NN NNNNNNWWWWdxNNNNNNWWWWWNNNkxOOkkkkxxxxx00kkWMMMWXkoONNNNNNNNNXKxkKWNK0OkxxxxxxkO NWWWNNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxdkdd0MMMMWXxo0WWMWWNNNXKW00WMMMMMWX0kkkxxx WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxdxclWMMMMW0oo0MMMMWNNXK0K0XKNMMMMMMMWWXkxO WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWOxkkkkkkxxxxx0dkWMMMMWKdoOWWWWWNNNkllxXKXXNWXWMMWX0kdK NWWWNNNNNNdxNNWWNNNNNNNNNNkxOOkkkkxxxxxKKNMMMMMWXkoONNNNNNNWOdlllkKXNWKWNOKNNKkK NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNxxkkkkkkxdxxxKXNMMMMMWKxoONNNNNWMMWN0xolllodkkxk0K00XN NNNNNNWMMWxxNNNNNNWMMMMWNNxxOOOkkkxxxddkxdXWMMMW0ooONNNNNNWMMMWNX0kxdollllxXNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWWWWNNNxdxkOOOkxxxddko:lxXMMWKdoONNNNNNNWNNNNNNNNXK0000XNNNNN NNWWNNNNNNdxNNWNNNNNNNNNNNxkOOkkkkxxxxdoo:;cXMMWXkoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWW WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNNWkkkOkkkkxxxxdoxo;;KMMWXxo0MMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMWNNNNNNNWWkkkkkkkkxxxxddkll0WMMWKdoOWWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNWWWM NWWWWNNNNNdxNWWWNNNNNNNNNNxkkkkkxxxxxxdd00XWMMMWXkoONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNWWdxNNNNNNNWWWNNNNxkkkkkxxxxxxdd0KKXWMMWKdoONNNNNNWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNN NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxdd0K0XWMMWXxoONNNNNNMMMMMWNNNNNWMMMMMNNNNN NNNNNNWWMWdxNNNNNNWMMMMWNNkkOkkkkkxxxxddOkXMMMMWXkoONNNNNNWWWWWNNNNNNNWWWWWNNNNN NNNNNNNNWNdxNNNNNNNNWWNNNNkkOkkkkkxxxxdxxdNMMMMWKdoONNWNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNN NWWWWNNNNNdxWWWWWNNNNNNNNNxkOkkkkkxxxddxllWMMMMWKxoOWMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNWWkxOOkkkxxxxxddoxWMMMMWXko0MMMMWNNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM NWMMWWNNNNdxWWMMWNNNNNNNNNkxxkOkkxxxxxdk0XWMMMMW0doONWWWNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNXxxkkkkkxxxxdkKKKWMMMMWOooONNNNNNNNWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNNWWWWNNNkxkkkkkkxxdxK0k0WMMMMWOooONNNNNNWMMMWWNNNNNWWMMMWNNNNN NNNNNNWMMWdxNNNNNNWMMMMWNNkxkkkkkkxddkOldXMMMMMNkolONNNNNNWMMMWNNNNNNWWMMMWNNNNN NNNNNNNWWWdxNNNNNNWWMWWNNNOxOOOkkkxxdxo;;dWMMMMNxoo0NNNNNNNWWWNNNNNNNNNWWWNNNNNN NNWWNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNN0xkkkkkkxxdkl,::KMMMWKdooKNWWWWNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWWW NWMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWNkOkkkkxxxdxl;:lNMMMNKdloKWMMMMWNNNNNWMMMMWNNNNNNNWMMM WMMMMWNNNNdxWMMMMWNNNNNNNWWOOOOOkxxxdoccoKMMMMNKolxXWWMMWNNNNNNNWWMWWNNNNNNNNWMM WWMMMWWWWWdxWMMMWWWWWWWWWWWOkOOkkxxdkkKWMMMMMWXkooKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMNOkOOxxk0KKNWMMMMMW0dOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMWKOkxOOKXXNWMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOOONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK000KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0OO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOOO0KNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OkkOKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0kxxO0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNK0Oxxk0XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0Oxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXKOxxk0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK0kxO0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXK0kkOKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKOO0KNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXK00KXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXKKKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNXXKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMxxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdxMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 0000000KKKodXXXXKKXXXXNNNNWWNXXXNWWWMMMMMMMMMMMMMWWWWWNNNXXXXNNNNNNWWNNXXXXXXXKK ::::::;;::;;::::::cclllodxdlccllddokNMMMMMMMMMMMMXkxkOdlllloloooodxxxdolcccccccc ..........'....'''',;:cc:;,',,;:;,;oXMMMMMMMMMMMM0 l:clo:,',,;::::;:cclc:,''..... .. .....'''........'....cKWMMMMMMMMMMMk;..',;'....... .......... .. ,OWMMMMMMMMMMMd. .. .. .kWMMMMMMMMMMWo. .. .xWMMMMMMMMMMWl. .. .xWMMMMMMMMMMWl. .. dWMMMMMMMMMMWl .. dWMMMMMMMMMMWc .. oWMMMMMMMMMMW: .. oWMMMMMMMMMMW; .. oWMMMMMMMMMMW; .. oWMMMMMMMMMMW; .. lWMMMMMMMMMMM: .. lWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMM: .. oWMMMMMMMMMMMc .. lWMMMMMMMMMMMc .. cWMMMMMMMMMMMc .. cWMMMMMMMMMMMc .. lWMMMMMMMMMMMc .. oMMMMMMMMMMMMl .. oMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. dMMMMMMMMMMMMo .. oMMMMMMMMMMMMo .. oMMMMMMMMMMMMd .. dMMMMMMMMMMMMd .. xMMMMMMMMMMMMx . .. kMMMMMMMMMMMMk .. .. .0MMMMMMMMMMMM0. .. '0MMMMMMMMMMMMK' .. .0MMMMMMMMMMMMX; .. .OMMMMMMMMMMMMX; .. .. .0MMMMMMMMMMMMX: .. '0MMMMMMMMMMMMNc ;;;,,',,,;,;cc:;,''... ,KMMMMMMMMMMMMNl .. XWMWWNNWXNxdWMMMMMMWWN0c ,KMMMMMMMMMMMMNc dNW0NdoKckd;XWXKWMMMMMMW; ,0MMMMMMMMMMMMNc dKWd0kxWoOd;Xx:cKMMMMMMMl ,0WMMMMMMMMMMMX: ...... 0kK0OXXMKNxcNkxXMMMMMMMMc .. .cKWMMMMMMMMMMMX: ...... .. MMMMMMWN0OoxXNWXNMWW0OMMl ;,..cXMMMMMMMMMMMMX: MMkxd0xkdodcxXMdkMd0kdMMo .. .lXMMMMMMMMMMMMNc ... MMO:cOOdKddlWMMxl0dkN0WWc ....oKNNNNWMMMMMMMXc MMXoxoX0W0dck0W0kM0kMK0W; ....oK00XNWMWMMMMMX: XNNOOXNWNNdxNWWNNMMWWXOd'. .. .'lOO0KKXXXWMMWWK: ................,kWMK,',,,'. .....'ckOOOO0XNWMMMWK: .. .dNNc.,,,'. ....cxkok00XNWMMMWK; .. 'Ox. .....lkOxkOOKNXXNWW0, .. .. .....':oxkxx0KKKXNWWO' .. .......':lxkxkOOkOKNWWO' .. .. ..'......,lxxdk0O0XNWMW0, . .. . .,:;,''.'';okxOXNNNWMMW0' ..... .. 'col:,'',:ldkKWMMMMMMW0' .............. .;:c:::cox0NWMMMMMMMWO' .........'...... ..,lOXWMMMMMMMMMMWO' .. .....''...... .:OWMMMMMMMMMMMMWO' ......... ...'.'''.... .dXWMMMMMMMMMMMMWO' ....'''''' ..'.',;,'.. 'kNWMMMMMMMMMMMMWO' .......',;,, ....'''... ,OWMMMMMMMMMMMMMW0' ............... .. ...... ;0WMMMMMMMMMMMMMW0' .. .. ;0WMMMMMMMMMMMMMW0, .. ;0WMMMMMMMMMMMMMM0, .. ,0WMMMMMMMMMMMMMM0, .. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK' .. ,0WMMMMMMMMMMMMMMK' ..... ... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .. .... ;KMMMMMMMMMMMMMMMX, .. :XMMMMMMMMMMMMMMMN; .. cXMMMMMMMMMWWWWMMW: .. lNMMMWWWWWWWWWWWWWl .. .oNMMMWWWWWWWWWWWWWd. . ....'''...;cc. .oWMMMWWWWWWWWWWWWWO. ;ldk0KK0KKodKXX0Oxol:'.. dWMMWWWWWWWWWWWWWWK. XNXXXNNNNNdxWWNKKXXXK0kdl,. kMMMWWWWWWWWWWWWWWX; XXNNNNNXNWdxNXXXXXXNNNK0OO: OMMWWWWWWWWWWWWWWWX; XXXXXNNNNNdxNNNNNNNNNNNXKOo' kMMWWWWWWWWWWWWWWWX, XNNNNNNNWNdxWWWWWWWWWNNNNKxc. xWWWWWWWWWWWWWWWWNK' XNNNNNWWWWdxWMMWWWWWWWNNNXko;. xWWWWWWWWWWWWWNNNN0. XXNNNNWWWWdxMMMMWMMMMMWNXXOd:. dWWWWWWWWWWWNNNNNN0. NNNNNNWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0d:. xWWWWWWWWWWNNNNNNX0. NNNNWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWNN0o;. xWWWWWWWWWWNNNXXXX0. ....... NNWWWWWWWWdxMMMMMMMMMMWWNX0o,. kWWWWWWWWNNNNNNXXN0. .. .'',,,,,,, NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMMWWX0xc.. kWWWWWWWWNNNNNNNXN0. ......,;;,,,,,,,' NNWWWWWWWWdxWMMMMMMMMWWNKxc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNN0. ... .'clc:;;;,,,'' WNNNWNNWWWdxWMMWWWMMWWNXOc'. kWWWWWWWNNNNNNNNNNK. .'lxdc:;,,,,''' WWWNNNNNWWdxWMMMMMWNNNXOc. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .;kOkl:;,,,,'', lOXNWWNNWWdxNWWWWNNWNXO:. kWWWWWWWWNNNNNNNNNK. .:O0kl:;;,,,'', ..,cdk0KXNdxXK0Okxddl:. kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .;xOkoc:;,,,,,, ....',lc:;''... kWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .cxkdlc;;,,,,, .. xWWWWWWWWWWNNNNNNNK. .:odol:;;;;,, .. xWWWWWWWWWWWNNNNNWK. .':cc::;;,,, .. xWWWWWWWWWWWWNNNNWK. .',,,,,,, .. kWWWWWWWWWWWNNNNNN0. .. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. ... kWWWWWWWWWWWWNNNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWNNNNW0. .. .. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. .....''. kWWWWWWWWWWWNNNNNW0. .. ..''.. kWWWWWWWWWWWWWNNWWK. .. .'. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNWK. ... .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWWWNNW0. .. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. kWWWWWWWWWWWWWNNNWK. .. kWWWWWWWWWWWWWWNWWK. ... .. kWWWWWWWWWMMMMWWWWK. ... .... kWWWWWWMMMMMMMMWWMX' . .'... .kWWWMMMMMMMMMMMMMMX' ..... .. .xNWWMMMMMMMMMMMMMMX' .. xXNWMMMMMMMMMMMMMMN' .. dXNWMMMMMMMMMMMMMMN' .. .kXNWMMMMMMMMMMMMMMN, .. .0NWMMMMMMMMMMMMMMMN' .. .XWMMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .XMMMMMMMMMMMMMMMMMX' .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMK. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMK. .. kMMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. OMMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMM0. .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .kMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .kMMMMMMMMMMMMMMMMWk .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .OMMMMMMMMMMMMMMMMMO. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk. .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMk .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .KMMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMx .. .0MMMMMMMMMMMMMMMMMd .. .......'KMMMMMMMMMMMMMMMMWl .. ...........;KMMMMMMMMMMMMMMMMWo .. ........'',,;;;;cKMMMMMMMMMMMMMMMMWd....... ............ .......'',;:lllllcoXMMMMMMMMMMMMMMMMWk'''........ ..................',;;:clodddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMWO:::;;,,'..... .........''....',;::cloddxkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdooolcc:;, 9;.... ........ ......,,;;,,;;;:cclloddxkkOO000KWMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkxxdolc:;'.... ....... ',;;;;;::c;:llloodddxkkOO00KKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMN000OOkxdolc;,'..... .'''... '''',,;:cc::llooddxxkOO000KKXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKK00Okx dolc;,,'........... ....''',;;;;clllooddxkO00KKXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXKK0Okxolc; ,,'............ .....'''',,,;:clloodxkO00KKXXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK00O xdoc:;,'............ .........'',,;;:clldxkkO0KKXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXKK0Oxdoc:;,� 39;............ ..........'''',;:clodxkO0KKXXNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXKK0O xdlc:,''............ ..........''.'',;:clodxkO0KXXNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXXK0Ok xolc;,'............. ..............'',;::codxkO0KXNNNWWWWWWWWWWWMMMWWWWWNNXXK0Okxdoc:;, 9;............. ..............',:lddxk00KXXXNNWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWNNXK00kxolc;'..... .......... ..... ..;;:odxxxxkxkkOO00KKXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXKK0OOkxdlc:,........... .. .,:loddc:olc;,'',;:clodxkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNXXXK00Okxddoolllooddddo:&# 039;. ...... ...oddocc:,,:cloxO00KXXXXNNNXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNXXXX0kdolc:;'',,;: ld; ...... ...;'.',..;:llx0KNNWWWWNX0kddodxOKXXXK000KKXNWNXXKKKKKXNWWNNNNXKOko,. . ...... .. ....';'. .'c0XXXKkl;,,,;::ok00OxdxxxkOKK0Okkxolclxkxlc:;'.... ....... ............ ..'.............':ccc::::clloolcc::;,''..................... .... ..............................'';dkkxl:cccox0KOxddo:;,'.......... ............... ,,,............................',lkOxc::::lx0KOdddc;,,..................... ..... :::;...........................'':xkxc;;;:ox0Kkddoc,,'........... ............... :::;''.........................'';dkxc;;;cox0Kkdol;,,......, ,;,,'............... :cc:;,.........................'';dkxl;;;cok00kdoc,''....,:: :ccc:;;;;,,;;'...... cccc;,'.........................';okko:;;cok0Oxdl:,'...,;;;:::cc: ::::;;;;'...... c:;,............................',lxko:;;cok0Oxol;,'...',;;:;:::: ;;;;,,;,....... ................................',cxxo:;:cdO0Oxoc;'..........',,, ............... ................................',:dxd:;:cdO0Odoc,'................... .......... .................................':dxd:;;cdO0Odo:,'................... .......... .................................';oxo:;;cdO0Odl;'.................... .......... ..............'''..''............',ldo:;;cdO0koc,& #039;.............................. ...........'',,,,,;;;;,'..........':lc;,,;cdxoc;'...... ......................... ...........,;;;;;;;:;;,. .,,,'. ..........'.....',' ......................... ...........,;;;;,;;;;,. ;;xXXKo'..';cc;,,:lxdoc;;xKXk.;. ....................... .............'..'',''...k0coXXk;..';lo:;:lxOkdc;lO XXo.kk' ...................... ...................... ;NWNdoK0:...,loc::lkOkoc;dKXX:;00k' ..................... .......................xWWWWxoKl...,ldc;:okOkoc:kXXK,c000k, .................... .......................0WWWWNOoc...':l:,,:lol:;:OXXx,k0000k' ................... ..................... ;NWWWN0xc:....';,'',,,'..,ldd,;lool;.. ................... ..................... dNKkddkKXXkxO0XNNNNNNNKkdOXXkcOkoc'. ..................... ......................:,.;loodddKMMMMMMMMMMMMWN0kx'.. ......................... ....';;;,............. .xMMMMMMMMMMMMMWl. .........';:::;;,,'.......... ,;::::::;''.....................kMMMMMMMMMMMMMWo.........',;:cccc ::;,,,'........ ;:::::::::;,'...................kMMMMMMMMMMMMMWo........,:cccccc::;;,,' ;......... ;;::;;;:::,,;;'.................kMMMMMMMMMMMMMWo......',;:::::::;;,� 39;'........... .'',,,'',;,,''..................dMMMMMMMMMMMMMWo.. .......''..................... ................................dMMMMMMMMMMMMMWl................................ ................................oMMMMMMMMMMMMMWl................................ ................................oMMMMMMMMMMMMMWo................................ ................................dMMMMMMMMMMMMMWo................................ ................................dWMMMMMMMMMMMMNo................................ ................................oWMMMMMMMMMMMMNd................................ ................................oWMMMMMMMMMMMMNx................................ ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNx'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMNd'.......................... ..... ................................dWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ...............................'kWMMMMMMMMMMMMWk,.......................... ..... ................................xWMMMMMMMMMMMMWk,....................,;:c;.....& #039; ................................dWMMMMMMMMMMMMMk,....................,clcc::;;:: ................................dWMMMMMMMMMMMMWk,......................,,:dkl;;c ...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................coc,' ;,:clc;... ...............................'dWMMMMMMMMMMMMWk,.................';lo c:cll:;;,. ...............................'xWMMMMMMMMMMMMWk,...............',;;cl ddoolccol: ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMk'..........':codd dollodddollc;'' ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMO,...........;:clodddxkOkxxx xxdl: ...............................'dWMMMMMMMMMMMMM0,..........':ccloddddx xdxxxddodd ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMX:..........';lllodddxd oldxxddoc: ...............................'xWMMMMMMMMMMMMMXc..........';loddooddd dddddoolc: ...............................'kWMMMMMMMMMMMMMXc..........':lodkkkkdx dxxxxdolc: ...............................'kWMMMMMMMMMMMMMNc..........';cloxkOOOO OOOOkxdoc' ...............................,kMMMMMMMMMMMMMMNc...........',;:clooddddool ddoc' ...............................'kMMMMMMMMMMMMMMNc.............'', ,,,;;;;;,,,,,;: ...............................'kMMMMMMMMMMMMMMN:....................' '......... ................................kMMMMMMMMMMMMMMNc............................... ...............................'OMMMMMMMMMMMMMMNc.......................... ..... ...............................,KMMMMMMMMMMMMMMX;............................... ...............................:NMMMMMMMMMMMMMM0,............................... ...............................lWMMMMMMMMMMMMMWx'.......................... ..... ...............................oMWWMMMMMMMWMMMX:................................ ...............................dMNOOKWXKNNXWMWx'........................... ..... ...............................oNX0dc0olx0KNWO,................................. ...............................lXN0ddO0kolXKx,.................................. ...............................,0k,'codolkO:............................... ..... ................................co....lOKd,.'.............................. ..... .................................'.. .lx:,:;;,''................................ .................................... ':c,,cc;.................................. ..................... .,,;;;,.......','.',;lccc::;'............................. .......................ckkKKNK; ...'. .,:c::::cccc:,............................ ..................:llc;'o0K000k;.........':lc,:lcc,::. ......................... ....................',,'';;cdxd:...... .. :oc;:olc'::. ......................... .....................'..'..... ...';,...:ll::oooc.c:. ........................ ...................:OXXx,...... ..,;,;ooc',oool'.;,.. ........................ ..................,0KKO: .....'. .':::l;.:oloc'..;... ........................ ...................xOc:. .''''''. ...,,...:oc::,..,............................. ....................:.....'''''''.. .,. .,:;;,,...'.''.......................... ...................,'.....'''''''. .. ...... . ............................. .....................''''..'''''� 39;... ... .. ':,.............................. ................'.,.''''....',;;;,..........' lx00k'............................. ..........''........;:;,'..::lllc.. ........,d00KKk............................. ..........''........lodl:..'.x00ko............'dOOO:........ .................... ..........''....... lXXK0dc:;l0k;:..............:ddk;........................... ..........''........kXXXK00l:l0xlk:.............,dXNXOl............... .......... '''''..''.'........cXXKOkkxccc0KOO0,.� 39;'''...''''.'ONNNNx''.'& #039;'''''''''''' 9;'''''' ''''''.'''''.......,; 9;...''...cXKKNd.''''''''' '''.'oKXNNo.''''''''& #039;'''''''''''' 9; ''''''''''''.'. ...........'....oXXNd..''''''''' ;''''';o0NXl'''''''&# 039;''''''''''''' ;' '''''''''','............. .'.....dNN0. .'''''''''''''& #039;',l0K:.'...'''''''''& #039;'''''' ,,,,,,,,,''. ... ..............ONN; ..'',,,,,,,,,,,,''odl',:;.'.'..',,,,,,,, , ,,,,,,,,,''..:dxOOd'...'......'k;:NNo . '',,,,,,,,,,,,,,..ckOOxc'.:,''',,,,,,,, ,,,,,,,,,,'cOXXXKKKOd:...';.,cokx,xN0c:,...,,,,,,,,,,,,,,,,'' ;:lddc,,ll;,,,,,,,,, ,,,,,,,,,cldXXXXKKO0Od,..,'',.,cl;:XNocdc;,..',,;,,,,,,,,,,,,,,,& #039;,,',,,,,,,,,,,, ;;;;;;',dOodXXXXKKkl,.;'....c'.''..'OKc.ldl;' . .;c;'..',;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;; ;;;;,.;ONNddXX00kl,..'''.clcOd,'''. lX0:,:kd:,. ,OOO0ko:;,';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;,.lKKK0lloc'...',,'''.c::o;......;KKk;':'c c;cdOKKKKXNNKkdc,,;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;'oXKKOd:,,;:::cc:..',. .. .',, .':x0;:d,.clc;oKKXXXNNNNNXkl,..''',',;:;::;;; ::'dNXxcodcd000KKXXl,;dx, . . .;l::;;;:ll'',l,;',:loc,;cccloc;..:'. ....';:::: :;'0XOdk00odKKXKK0o.;,dc. .. .cddll;..,:,',;::::;,,,;;;;;;;.,:...:ol,. .'.,: ::,,oxOOxxlcl:,',,,',;;;'..';',' .;cl:. ,::::::::::::::::::::::;,;.,ll',,dd:.. ccc:'''''.''.';cccccccccccccxxOXxc:' ;......:ccccccccccccccccccccccccc:''.;oxxxxc cccccccccc;;ccccccccccccc:xllXNWNNMWKKOocccccccccccccccccccccccccccccccc:', ;:;., cccccccccc;:ccccccccccccccd0xXXNWWNNMWNXOlccccccccccccccccccccccccccccccccc:;:cc ccccccccll::lccccccllcclcloX0NWWMMWWMMMWXdllcclccclcccccccccccccccccclccccccccll llllllllll::lllllllllllllllKKNMMMXXMMMMMNOllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll::lllllllllllllllKKKMMMMMMMMMMMXdlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll::lllllllllllllllKNXMMMMMMMMMMMWOollllllllllllllllllllllllllllllllllll oooooooooo::oloooooooooooooXMWMMMMMMMMMMMMNxoooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo::oooooooooooooooXMMMMMMMMMMMMMMM0oooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMNkooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooodXMMMMMMMMMMMMMMMWKdoooooooooooooooooooooooooooooooooo ddddddddddccdddddddddddddoxNMMMMMMMMMMMMMMMMWkdddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddxNMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMMMMMNkddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddddOWMMMMMMMMMMMMMMMMMW0ddddddddddddddddddddddddddddddddd ddxxxxxxxxccxdddxxxxxxxdxdOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddddddddxxxdddddddddxxxxxddxddx xxxxxxxxxxccxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxclxxxxxxxxxxxxxx0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkclkxxxxxxxxxxxxkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkkkk0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk KKKK000000lo0OOOOOOOOOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk XXXKKX0K00ldXXXKXKKXXXKXXXNNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXKKKKKKKKKOO0OOOkx0KKKKKKK XXX0OK0000ldXXXK0KXXX0OOOOKN0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNXXXXXXOxd0k0xk0K0OKXXXXXXX KKK00KKKKXddXXXXXXXXXKXXKNNWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNXNNXXXXXKO0XKXKKXXXKXXXXXXXX O00O0X0kkKodXXXXk::dXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK00OKXXXXXXXXXXX 000KXXK00KodXX0Xo ,KXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXK; lXXXXXXXXXXN XXXXXXXXXXddXXXX0xo0XXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXd,;xXXXXXXXXXXN XXXXXXXXXXddXXXXXOdXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXKxk0XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXddXXXXXOO0XXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXkkXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXdxXXXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXX0KKXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NXXXXXXXXXddXXXXXXXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNN XXXXXXXXXXodXKXXXXXXXXXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKX kolldOXKKKodXKKKKKKKKXKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKK000K000000000000000O .OKKKodXKKKKKKKXKXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKOWXK0000KW0k0OkkOO00W kKKKodXXXXXKKXKKKkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKO0OOk00OOK0OOOOOOO00K l...,xKKKKooo,'';l0XKK: xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXld0KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l,:;,:KKKKo, lXKK. xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO ;KKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK l'''';0KKKo:. . .xXXKx;kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO. ,KXKXKKd;'',c0XKKKKKKKKKKKKK k'.''lKKKKodk,,';o0KXKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0':OKK XXKk. :XKKKKKKKKKKKKK 0;'',kKKKKodo.;:,'kKKKO;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:'oXKXXKO. . .oXKKKKKKKKKKKKK Ko::l0KKKKodx'''''kXKXKlOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0,.oXK KKKXO;,',l0KKKKKKKKKKKKKK KKKKXKXKKKodKc'.'oKXKKXxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx',kKKKKKXd.;:;. dXKKKXK0kxxOKKK KKKK00KKKKodXc...dXKKKKk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'cKXKKKKXk,''&# 039;'xXKKKXd. ,0K K0:. .,kXodXOdxx0XXKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOcxXKKKKKKXl'.'cKKKKKX: kK Kx :XodXKKKKKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXl...lXKKKKKk;...'oKK K0;....,xXodXKKOocclxKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKKKKXOdxd0XKKKKKKo;:;;lKK XXO:;;;cOXodXKO. lXKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXXKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXKc,''':0K KXd.',,'xXodXKO. cXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXKKx'.''lKK KXO;''',kKodXKKk;...c0XXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkkk0KKKKKKKKKKK KKKKKKK0;'',kKK KXXl'.'lXKodKXXx'::;'dXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: .cKKKKKKKKKKKKKKKKK0c;;c0KK KKXo..'dXKodXXXx''''.dXKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW; .0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXK KKKK000KKXodKKKXc''';0XKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX:...'dKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oooooooooo::oooo;'.',ccclXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWd;;;::::::::::::::::: :::::::::: ........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd'',,........... ............... ........................'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo'''....... .................... ........................'0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo..'................. .......... .........................kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd.....ll....................... :ooooooolcccddddddllddddxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO;;;'.xkoddocddddddddo:ooo ddddd xMMMMMMMXddxMMMMMMxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOko'KMMMMKdMMMMMMMMXoMMM MMMMM dKKKXXXXOlodXNNNNNxkNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxx,kWWWWKdWWWWWWWW0xWMMMMMMM '''''''''',,;;;;;;;;;;::oXWWMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWl;,'.';:::;;:;;;;;;;,,;;:::::: ddddddddddccddddxxxxxxxxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxdoo;lxxxxxxxxdddddddddddddddo ddddddddddccdddddddxxddxONWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNkdddooxxxxxxxxxdddddddddddddoo ddddddddddccdddddddddddxONWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxdddddxxxxxxxxxdddddddddddddoo ddddddddddccddddddddddddOXWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddxxxxxxxxddddxxdxxxxxxdd ddddddddddccdddoooooddddkXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddxdddddddddddddddxxx dddddddodd:cdddoddddddddxKNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdodddddddddddddddddddddddddddd ddddododdd:cddodddodddddx0NNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddooddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddd:cddddddddddddx0NNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddd:cddddddddddddxKNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddx0NNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddxONNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMWMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddccddddddddddddk0NNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddodclkxkxddddddddkONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdddddddddddddddddddddddddddddd dddddddocc:oOXW0xxddddddxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMXxddddddxxxdddddddddddddddddddd dddddddddxldNWWNXKKKK0xdxONNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoddddddddxxdddddddddddddddddd ddddddddkOcxWWWWNNNWN0xdxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdooodddddddxkddddddddddddddddd ddddddddkOoxWNXXXNKOddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMMMKdoooooooddddxxddddddxxxxxxxxxx dOOkdxkOXNoxWMMNKkddddddxONNNNWWWWWMMMMMMMMMMMMWMKdooooooooddddxdddxxxxxxxxxxxxx OWWWXK0KWMxxMWWKxdddddddxkXNNNNWNWWMMWMMMMMMMMMWMKdoodddoodddddxddxkkOkxxxxxxkkx OWWWWNX0XNdxWWW0ddddddddddXNNNNNNNWWMWMMMMMMMMMMMXkxxxxdooddddxxxkkO0OkkO0O0OXKx kNWWWWWX0OldWWW0ddddddolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkdxxddooddddxkkx0NX0Ok0K0K0xOk 0XNWNXKkddclXWNkdddddoolloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNkxxddoooddddxkkxkkkkxxkKO0Kxxx 0KKK0kOkddccxOkdddooooolooKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMNOxddoooodddddkxxxxxxxkOKk0KOxx 0OOkxdxkkdccdddddddoooooloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMMXkddooooddddddkkxxxxkXXk0O0X0kx kxddddddddccddddddooooolloKNNNNNNNWWWMMMMMMMMMMMNkodooooddddddoxxxxxxONOxxxkOkkx xxddddddddccdddxdoooolllloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk...;coddol;'..:xkxxxkOxxxx xxxkk xdddddddddccddxxoooollllll0NNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWl .,c' ;kxxxkkkkxxxxxxxd ddddddddddccdxxoooolllllllONNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWk;'. ,. .'cokkxxxdddddddddddd ddddddddddccdxooooolllllloONNNNWNNWWWMMMMMMMMMMW0odkdo;:ollxxxdxkddddddddddddddd ddddddddddcckdooooollllllxXNNNNWNNWWWMMMMMMMMMMWXxooodddddddddxkxddddddddddddddd ddddxxxdddclkoooooollllllxKNNNNWWNWWMMMMMMMMMMMWN0xooooodddoddkxdddddddddddddddd dddddxxxxxclxooooollcooloxXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMWWXkxdoolodloOOkddddddddddddddddd ddoodxkkkkllxooooollllllk0XNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWW0O0xxddddkKOdddddddddddddddddd xoooxkOOOOllxoooooollllllOXNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWKkOdxxxxxkkdddddddddddddxxxxxd dlooxOOOOOlokoooooollcccloKNNNNNNNWWMMMMMMMMMMMMWWXkxddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ollodkOOOOllxdoooooollclllldxOKXNNWWMMMMWWWWNXXK000OxkkkxxxxkkkkkkkkkxxxxxkkOOkk llllodxkxxc:odooooooollllllllclldxkkOkxxxdoollllllllodxxkkkkkkkOOOOOOkkkOOOOOOOO llllollllo::lddoooooooolllllllllllcclllcllllllllllllllodxkkkkkkkkkOOOO000OOOOkOO lllllooooo::ooxdoolloooooolllllcccllllllllllllllllllllloxkkOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOO dllloooool::oodxxdolllooooooolllllllllllllllllllllllllllxOOO0000000000OOOO00000O kkxxxxxxddccxxxkkkkddooollllllllllllllllllllllloooolllloxO000KKKK000000000000000 O000O0OO00oo00000000OOkxxdxxdddddooddodddddddxxxxdoolloxkO00KKKKKKKKKKKKK0KKKKK0 00000000KKodKKKKKKKKKKKKKKKXNWWWNNNNNNWWWWWWWWWWNXKKOxk000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 000KKKKKKKodKKKKKKKKKKKKKKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 000000000KodK000000000KKKKXNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXXNXXXKKKK00KKKKKKKKK000000000 O000000000oo000000000OKK00XNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNXXKKKK0000KKKKK000000OOOOkx 0000000000ooOOOOOOOOO0KKKKKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNX0000KK0OO0000000OOOOOkkkxx OOOOOOOOOOloOOOOOOOOOOO00O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNK0O00XKOOkOOOOOOOOOOkkkkxxx kkkOOOOOOOlo0000OOOOOO0K00OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNK0KXXK00kkkkkkkkkkkkkkxxddd xxkkkOOOOOodXXXXX00KKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNKO0XKOkkkkkkkkkkkkxxxxddool ddxkkkOOOOod0000KKXXK0000OKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKO0KkkkkkOOkkkkkkxxxxxddoo oodxxkkkkkllO00000000OOOOO0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX00K0kkkkOOOkkkkxxxddddool looddxxxkOll0KOOOkOkkkkO0O0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0OKK0Okxxxxxxxdddoolooolcc ccloodxxxxclOOkxxxkkkkkO00KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKO000OOxxdxddddddoooollllll :cccloddddclxxdddxkOO000KK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0K0OOkxxxkkkxdddoooolloool cllllooddo:cxOkxxdxkkkkO0KKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0OO0Okxk00OOOkxdoooolllllc cllloooooo:cddxkOOOOkxkOOKXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00OOO00OkkkOkxdooolllllcc cllllooooo:cxkOOO000KkxO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN00K0000kxxxxkdddoollclllcc ccllloooodclOOOOkxxOXOkOXK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkKXOOOkxxxx0Kkddolllllllcc cclllooookloOOkkxdokK0OOOOKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO00Okkxxxxxxxkkdoloollollc :cllllooooclxxddooooxk00OOXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXO0OkkkkkxxOkxxxdolodoooolc :clllloooo:cddooooooddkOO0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWN0000000Okk0kxxxdollloolll: :clllloodd:cdddooxkodxkOKK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0O000OOKKXKOxxdoolllllllc: :cclllooxd:cdOxooooooxkO000NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXOxkOOkxxkO00kxdoldxlllcc:; :cclcllooo:cdkxoodxkkkkkOO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkkkOxxxxxkOOxolloolcccc:; :ccclddooo:cddddxk00OOO00KXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXkkxxxxxxkxddddxoldkxoccc:; ::cccooloo:lxkkOOOOxxddxkKNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKkOxxxxxk0OddddollxOklcccc: :::cccccoo:lkkkkddoodxxxkkKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKOOddddxxxxdoodlcclllccccc: ;::ccccclo:cddoooooxkOK00OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKxdol:lodOKXXXKOoccccc:cccc :::cccccll:cddollllodxxxkO0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dxoc,:;c0WWXdXWNkc:co:cccc :cccccllll:cdkkllcccllloxk0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0dolc;;,,;0MWNWMMWd:::::cc: :cccccloxl:lxxdlllc::::cdkXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKOl:,,,,,oWMMMMMWx::;;;::: ;cccccok0x::llllc;,,,,,:dxOXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNk:,,,,,:XMMMMW0c:;;;:::: ;:ccccloxo::ccc:,:;,,,,:odkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMXl',,,,;ONNX0d:;;;; ::::: ,;::cccclc;:cc:,,,,,,,,;lokXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl',,,,,;clcc:;;;;: ::::: ,;::cccccc;:lc:,,,',,,,;lllKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMXo,,,,,,,;cc:;;,;;: ::::, ,,;;:::c::;:o:;;,,,,,,;kWWXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMW0;,,,,,,,;;;;;;;;;:::;, '',;:::lc:;;;;,,,,,,,,,oWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMMWO:,,,,,,,,,, ;,,;;;;;,' ',,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,':KWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWO0MMMWO:,,,,,,:,c dOKKKOxc,' ',,,;;,,''';:,,,,,,,,,,,oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0lxXMWN Ol,,,,,ckNWMMMMMMNx, '',,,,,''''::,',,,,,,,,:o0WMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW0coclXWKOd;,,,xWMMMMMMMMMWd ''',,''''',''',::'&# 039;,,,,:oxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd;c' .KWNKx:,,OMMMMMMMWWMM0 '',,,,,,,,,,,',::'',,,,;lld0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd, ;. ;WMMWKkl,oNMMMMMWx0MMx ,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,;ol;coxdxkOXWWMMMMMMMMMMMMMMMMWKdxc. oMMMWKOx:,dNWMMMMMMWk, ,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,;xd,;ldodlldkOKXNWWWWWWWWWWWWNNOcoc'.cOOxlc:;,,,: dO0K0Odc'. ,,',;,,,,,,,',',,,::',,;,,,,,,,,;cododxxkkkOOOOOkkkkxool,,;; ,,,,,,,,,,,,,,'''... ''',,''',,,,;;'';oOxl:,''' ;',,,,,,,,,;;;;;;:::::::;::cl:,,,,,,,,,,,'''''' ;'...... '''''''',l:::,''';d;,,,&# 039;...''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,& #039;'''''.......... ' ''''''''c0o''''' ;'','',',. ......''''''''''''&# 039;'','''''''''.......... .. .;; ''''';''c0o''''' 9;'''''''' ................''.............. .';:;, ''''',''';;cl;,''''& #039;'''';;. .......... .,::;'... ''''''''''''',, ''''''''',:''. .,:c:;,. '',c;''''.''.....';'' 9;''''''''. ..';:c::;,,'. '',:,'''''''.''';:o; ldc,''''''''. ..',,;;;;,,,,,,,'. ''''''''''''..' ,d:l0NWNXOo;''''''. ..''''',,,,. ..'','... '''''''''''''&# 039;dc;ONWWWWWWWNOo,'...'. .'.. .',,'. .''.'. ,''''''''''''', cKWWWWNklcloxd,'''''. .''''.....',,,.....'''''. ,,,,,,,,,,''''';o0NWWNk;....''''� 39;''. . .. . .''''','',;;'''''� 39;'''''... ooddxddx;..,,'''',:oOXNO:.......';:. ...............';:'''''',;,;coo::'' .... kOkOOkxd:.',,'''''''';lxc' 9;''..''';;..':c:;c;,,,',...''' ''''''''''',o;:d:'� 39;'.... kxdl:;,,'''''''''''' ......'''';;;;,'.,cxd;:kx;do;x:..'''' ;'''''''''',;'',; 9;''',;' :,,,,,,,,,,,,'',,,'''.....'''',,,;, ,.:olo:;':;lolKx.''''''','' 9;,:co0l'',,,,,'',: '''''',,,,,,;;,,,,,'''''; :;:;,:;,'''.:l,;:;:l:d;;0k'''''' 9;''',lodokk,,'''''',ckk ''''''''';:cooc;,''' '''',,:c::l:;;;,,c;.,:lxx:;.,Od..'''' 9;'':xxdxoddc:,;cl:lxxxx ',,'''''',;ckkl,''''' ;'',,,,',;,,,''':l;.,oxdo.'',xl' 9;''''',dxdxxdlodldddxxdxdxxx '''''''''',:l::;'';; ;;;;,,ccco:,;,',ll:.;d0o,..,:dl;''''';xxdxxdlxkdoxl dkxlxxxkx ''''''''';:,'';:';c, ',;::dkkxNKl''';kxc;ckNO:;':cox:'''' ,dodxxxdloooxxololdxxdOc ''''''''',;;;;:;,;c;;,,;:lKOOKk:;;, ;X0c::OWNo;,cdoNk,'''dxoxxxxdxxxxxxxddxxxxx0d '''''''''''co:Od;00xc;;;; okooOo,''';KKlccOWXl;:kOxWK;''l0xddodxdxddddoxxxxxxdOOo ''''''''',;dokXcoNNNKc''& #039;''','''''';KWdo0KW0ocdXNXWX;� 39;'kddxKOd0kd0OokxxoxxxddOoo '''''''''',dNNNNXXXNXo;,,, 9;'''''''';XMKXWNWWxdNMMMMX;''d oookk0xkOdkxokOdxxxodo:l '''''''';o:oXKOKKXN0o;;;::,''& #039;''''':XMMMMMMW0KMMMMMX;''doxcdocdloocoldo dxxooldoo '''''''';dldXk,;lONKko,''' ;'''''''''cNMMMMMMMMMMMMMMX;'&# 039;oxdxxdoxxxdoxoldxxlloxkdO ''''''''''',;;',ldol :,'''''''''''''c NMMMMMMMMMMMMMMNollx0odxxxxxxxxxxxxxdoxxlloc clllllllll::lllllcccc:::ccc::;;:c::dWMMMMMMMMMMMMMMNxdoodlcdxdxkkxoxxxddkkd; 9;'', xxxx00xxxxclxkKkxxkkxxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMNxdxxxxxxoxXKXXodxxlOOdxdoooo OOOO00OOkkloOOKOkkkkkxxkK0kkkxxkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMWK0OkxxxxdOKxxddxxxok0kkxxxxx xxxxOkxxxxccdxOxdddddddkKkddxxxxdx0XMMMMMMMMMMMMMMMNOkOK0OOOO0OdxddddxxOkkkkkkkk OOOOK0OOOOllkO0kkkkkkkkOKOkkkOOOOOKXMMMMMMMMMMMMMMMNkxxK0kxxxkO0Okkk0Kkxddddddxx ooooOkoooo:cddkdoooooooxOdooooooodO0MMMMMMMMMMMMMMMXkkk0OkkkkkkkkkkOK0kkkkkkkkkk ooookxoooo:cooxdoooooooxxooooooooodKMMMMMMMMMMMMMMM0oookxoooooooooodOdoooooooooo ooooddoooo:coooooooooooddooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOooodooooooooooooxooooooooooo oooooooooo:coooooooooooooooooooooooKMMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo KOkkxooooo:cooooooooooooooooooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooooooooooooooooo WWWWWXK0xo::ooooooooooxxxxxdooooooo0MMMMMMMMMMMMMMWOoooooooooooooooooooooooooooo XXKKXXXXK0o:,;o:lodO0KWWWWWNKKK0kdoOWMMMMMMMMMMMMMWkoooooooooooooddxdooooooooooo oooooooooo:,.,c;cxOK0000KKKKKKKKKOkOWMMMMMMMMMMMMMNxdoooddddxkXXXNNWX0kdoooooooo doddddddddc'''lddddddddddddddddddddkWMMMMMMMMMMMMMXxddddkOKNNNNNN NNNNWWNK0xooooo ddccdkxooo:,,:oxkxdc:odddddddddddddkNMMMMMMMMMMMMMXxddddxkxxxddddddddxxxkxddoood ddlxNWWNWWdxNWMMWWOcodddddddxxxxxxxxNWMMMMMMMMMMMMXxdddddddddddddddddddddddddddd dxoXWNXNNNdxNMMMM0:dxxddxxxxxxxxxxxxXWMMMMMMMMMMMMNxxxxxxxxxdddddddddddddddddddd xxkWMMNXoOdxNNNNNlcxxdooddxxxxxxxxxxXMMMMMMMMMMMMMXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdoloddddd xxOWWkk;.':okXWMXcoxddooooxxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMWKxxxxxxxxxxxxxxodxxxdcc:c oxxxx xxxNXOO. 'oxodMMXloxxdxkdodxxxxxxxxkNMMMMMMMMMMMMW0xxxxxxxxxxxxxxodxxxdolo:o0XXN ddodxkx. 'oxo,kNXcoxdodkkdxxdddddddkNMMMMMMMMMMMMWOdxxxxxxxdddddxxddxdxkOKk0NNNN ccc;'lx. .cxo..'o;ccldddddolcccccccdNMMMMMMMMMMMMWkccc:cccccccccccllllldxO0KNXXN lcc,..;...,xx....,clcccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMWdccc:ccccccccccccccccccooxXNXN dlc..''..'';l,..,xx0xccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMNoccccccccc cccccccccccldOKXXNXN xxl,'':...';,.';dOkOoccccccccccccccoNMMMMMMMMMMMMKlccccccccc ;,,:clldkO0k0KXKNNXN kOo,.';..,:oo.'o0dcllccccccccccccccdWMMMMMMMMMMMM0cclccccc,. .:kOKK0KXXKNXXN kkkolccccl:od:coocccllllcccccccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, .ccloddkO00xdX xxkkdoccll;:ccclccccccclllllcccccccxWMMMMMMMMMMMWOccccccc, 'clllcclk0XNNN kdokxlcccc;:cccccccccccccccclllcccckWWMWMMMMMMMMWkcccccccc;. .,cccoo:;cxKNNNN odoolccccc;;ccccccccccccccccccllllckWMMMMMMMMMMMWkccccccccclllcokkdkOKXOkddKNWWN cccccccccc;;cccccccccccccccccccccclOWMMMMMMMMMMMWkccccccloxO0Ko:dd:xcOXNWWWWWN0c cccccccccc;;ccccccclllcccccccccccccOWMMMMMMMMMMMWklloxk00XNNNNXx::::;;;d0XWWWWX0 cccccccccc;;ccccccccllccccccccccccc0MMMMMMMMMMMMMXKXNNNNNNNWWWWXXNkokkdONWWWWWWW cccccccccc;;cccccc::::cccccccccccclXWMMMMMMMMMMMMWNNWNNNWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWW ccccc::;;,,,'''..'''.,ccccccccccccoXWMMMMMMMMMMMWX KXXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ccccc...'''',,''.',,',ccccccccccccoNWMMM MMMMMMMMMWN0kkOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ccccc,.,'''''','.',,',ccccccccccloO WMMMMMMMMMMMMMWNX000xllo0NW0loXWW0kNWWWWWWWWW ccccc:.',,,.'','.'',',oooddxxxk0XNWMMMMMMMMMM MMMMWWNNNk;,'.;0Kx.'dkx:;KWWWWWWWWW KK0000c.,,,..,''.''',;XNNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMWWWWWN kol:.'''.'....:kXWWWWWWWW WWWWWWO.''''.'',..'''cXWWWWWWWWWWWW WWMMMMMMMMMMMMWWWWWWWW0,............;dXN0NWWW WWWWWWX;.,,'...;loxO0NWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMWWWWWWWWd.'dko:,' ;'.....,dNNWWWW WWWWWWNOodcll..oWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWWWW0:0WWWW0ol,o,o;x0WWWWWW WWWWWWWWWWdxO'.lWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWNNWWWWWx:;'xd KXNWWWWMMM WWWWWWWWWWdxNOdOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOO0NWWWWWMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWMMMMMMMMWWWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMWWNNWMMMMMMMWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMWWdxWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWWNKkxxk0XX00NMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdokdoc;,:dko,,dKXWWN0OOXMWNNWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMNWWOxl,cooc;cooo:colcdxl:,;xNWWNNWWMMMMMWNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMxlo;,;ldollolclllcc::::;,;oddNNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMd,ldxclxdlccc.':::l:,;clcloccdKNNNWMMMMMWNWMWN0OXMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMWklddd::clox0kxkkdO0dc:::cooc;;dNNWWMMMMMWN0xo:;,xkxdodxO0WWMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMWXxdoc;cxdxkOOxO0kk0KK0K0OOOkxx0NNWWMMMMMWN0kkkOkdxkkkkkxk0XNWWWWWWWMMMMMMMM MMMMWKdxlc;coxOkxkkxxOOOOO0KKKK00KKXNNWWMMMMMWN0000KK00KKKK0OOOOO000000KXXXXXNWW MMMM0kddxx:::codxkxxOOOOOOOOOOOOO0KXNNWWMMMMMWNK00KKK00000000OOOOOOO00OO000KKXXX MMMMocdlxxccoc:cokOkxO000OO000KKKKKKNNWWMMMMMWNK0OOOkkxkkkO0KKKXXXXXXXXXNNWWMMMM MMMMo'coodcld:cddkkkdkOkkkxxdddllod0NNNWWMMMMWNOccocccldddOXWWMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMKOxc:occxoclllllodlclookk::cllcxNNWWWMMMMWNWNXXK0NWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW0d:;lollllllllol:;;cooooolc0NNNWWMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWdoko:;;,,,:cc::;,,,cld00k0NNNWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWWXOkxdoodkk0000OOOOKWMNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMMMMWWXNXNWWWWWWWWWWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMWNNWXklddxddddxkkOkkNWM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMNNWMMMMMMMMNKXXKOdclcolocll::lcoONM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMWNWMMMMMMMMXKNNKKdcdkXkkodooookXWMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMWWNWMMMMMMMMNXNNKKolckWXdlxdcockWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNMMMMMMMMMMWKNX0xxkNWNxO0dxKoOWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNWWMMMMMWNWMMMMMMMMMMWXNX0KKlokNWNklclkXMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMWX0xooddxXNKxc:ckXMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNNWMMMMMMNNWMMMMWWMMMMMMWXxlcokKkxO0OdkKWMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMWNNWMWWWWNNWWMMMMW0d0NXKo:d0XXNWMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWMMMMMMMNNWWNNKNWWXOXWWWNKNMMMWxld0XMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNWWMMMMMMWWWNKNXXWNKOOWNWKXMMMMWXNKKWMMMMMMM MMMMMMMMMWxxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXNWWWMMMMMWNWNNWX0XNXWWNWNKWMMMMWXNKKNWMMMMMM MMMMMMMMMWxxNNWMMMMMMMMMMMWNNMMMMMWXNWWWMMMMWNNXKKKK0XNNNNNWKKXXKXXKXWNXKXWMMMMM MMMMMMMMMWdxXWMMMWWWNXWMMWNXNMMMMMWNNWWWMMMMMWNN0Oxdxxk00XWWK0000000KXXXKXWMMMMM MMMMMMMMMWddWMMMWWNN0KWMWWXNWMMMMMWXNWWWMMMMMWNNKOOxdooxOKNNK00000000KNWWWMMMMMM MMMMMMMMWNdxWMMMWWNxckWWWNNMMMMMMMNXNWMMMMMMWNNNK0000000KXNNKKXK0KXX0KWMMMMMMMMM MMMMMMMWNNdxMMMMWNXx:cXNXNWMMMMMMMWNNWMMMMMWWNNK00000000XNWWKXWXKKXWKKWMMMMMMMMM MMMMMMWWXNdxWMMMWNO;cOXNXWMMMMMMMMNNNWWWMMMWWNNXKK000KKKNWNXKXNKKXXNKKWMMMMMMMMM WWWWWWWNNWdxWWWWNNK:o0NXNWWWWWWWWWNXNNWWMMMWWNNWMWNNNWWNWNKNWX00NWWX00NWWWWWWWWW NNNNNNNNNNddNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNWWWWMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNKKXWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKXXKXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0KKNWWMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0XNNWWMMWNXNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNN XKXXXNXXNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNXXKO0KXXNNWWMMWXKKNXXXKKXNXXXXXKNNXXXXXXKXNNNKXXXXKX XKWWXNKkOOlo0OOOOOkkOO0OO00N00KKKKKXXNWWMMMWNNXO00OO0O00K0XOK0O00X0OO00KX0000K0K XKXXXNKK00ooKKK0KK0KKKKKKKKNXXNNXKXXNWWMMMMMWNNXXKKXXKKKXKXXXXXXKXKKXXKXXKKKKXKX NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddKXKKKXXKKKKKKNNNNNNNKKXXNWMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddK0OO0N00OOOOOXKXNNNNXKXXNNWMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddKXKKKNKKKKKKKNNNNNNNXKKXNNWMMMMWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKXNMMMMN0XNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKkoKNWWNXNXKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKK0OKNWXXXWWNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NWWNNNNNNNdxNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNxckO0WWWWMMMMWXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNN XKXXKXKXKXodKKN0KXXNXXKXXXXXXOo00dxkXWWMMMMMMN0KKKKKKK00KXXKXKXKXXKK0XX0KKXXNXKK XKNNKkkkod;odkKkxdldooldxkoddOOXKK00NWWMMMMMMWXK0000000O0O00K0X0KKO00KXO000KXK00 NXXXXXXXXKcdXXKOkkOOOOOkkOkOOOOXKKKXNNWWMMMMMWNNNNNNXXXXNXXXNXNXNXXXXNNXNNNXNXXN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNWWMMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNddXKXKKKNNNNNNNNNNNNNNKKKXXNNWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdo0OkkOKNNNNNNNNNNNNNNKKKXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNWWWMMMMWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNWWMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWXKXXXNNWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWWWWMNNNWKKKXXNN00NMMWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW MMMMMMMWWWdxWWMMWMMMMMMMMMMWWNWWXKKXNXNNXWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWdxWWWWWWWWWWWWMWWWXNWWXKXXNXNWWWKXNWWWWNNWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW NNNNNNNNNNdxNNNNNNNNNNNNNNNX00XWXkkXNNWWWMWXXNWWX0XNNNWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MMWWWWWWMWdxWWWWWWWWWWWWMWWWN00XOxx0NNWWWMMMWNWNXKXKXWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XXNNWWWNXWod0NXNKXXXXKNKKKXXN0dXXKXXNNWWWMMMMWWWWWW00NWWNNWNWNWWWNNWNWNNNMWWMMMM 0K000XNN0Wod0OkKKKK0NKXkOk00KXXN0KKKXNWWWWMMMWWWMWWWWWNWX0KK0KKKXX0KK0KKKWMWWMMM kkkkkkkxdxccdxddddddddxddddodxkOKKKXXNWWWWMMMWKOOOOOOOOOkxxxxxxxxkxxxxxxxOOOOOOO .. .kXNNNNWWWWWMMWo .. ....,kNWWWNWWWWWMMWo .. ..'..... .:0WMMWWWWWWMMMNo .. .',,,,''. .lKWMMMWWWMMMMMNo. .. .',,;c:'. .dXWMMMMMMMMMMMNo. .. .,:looc' .xNWMMMMMMMMMMMNo. .. .;oxxxxdl,. .xNMMMMMMMMMMMMNo. .. .;okkkkkkkxo:.. 'kNMMMMMMMMMMMMNo. ...;lxkO0000OOxoc;..'kNMMMMMMMMMMMMNo. ..':ldk00KKKKK0kdl,.,kNMMMMMMMMMMMMNo. .',:oxO0KKXNNNNX0Oo,:0WMMMMMMMMMMMMNl .',:lxk0KXXNNWWWWNKxxXMMMMMMMMMMMMMNc ...;codk0KXXNNWWMWXKKWMMMMMMMMMMMMMWo ...';:loxk0KKXXNWMMNNWMMMMMMMMMMMMMWd. .....,;clodkO0KKXNWWWWMMMMMMMMMMMMMWk'.. .. ...',;:codxO00KXXNWMMMMMMMMMMMMMWO:,''.... .. ...',;:cldxkO0KXWMMMMMMMMMMMMMMKdllc:;,'... .. ....',;:clodkO0XWMMMMMMMMMMMMMN0kxddoc:;'.. .. ....',;::clodKWMMMMMMMMMMMMMWXK0Oxxolc;,... .. ....'',,;c0WMMMMMMMMMMMMMMNXX0Oxdol:;'.. .. .....,OWMMMMMMMMMMMMMMNXXKOkdoc:;,... .. .xWMMMMMMMMMMMMMMNNXKOxdlc:;,... .. .dNMMMMMMMMMMMMMWXXK0kxol:;,'... .. .dNMMMMMMMMMMMMWXKK0Okdoc:;,'... .. .dWMMMMMMMMMMMWX0OOOkxdoc:;,'... .. oWMMMMMMMMMMWKOkOOkxddoc:;,'... .. lWMMMMMWNNX0kdoxkxdddolc:;,'.. .. . cNMMWN0kkxdlccldxxxddolc:;,.. .. ..... cXNKko:,,;;;cdkkkxxdolc:;,.. .. ..''''..,okd:'..',;cokOkdxdolcc:;,... .. ..,;cocccclc,...,:ldk0XXOdlxkoc:;;,'....''....... .. ..':lkKKOxdlc:::cloxOXWMMWNKOKXxoc;,,,;:::cc::::;;'.. .. ..';cd0NX0kollooodk0XWMMMMMMWXNKxdlccccclooodoooodol:'. .. .....',;cdkOOkxdddxkk0XWMMMMMWWWX0Okxdoooooddxxxxxxxxxxoc,. .....'',,;:cldkOOOkxxk0KNWMMMMMMWNXX0kkxxddkxxxxkxkkkkkkkxxdc;. ....',,;::ccllodk0KXXXXXXNWMMMMWWWWWNNNK00OkxxkOkkkkkOOkkkkkxxdl;.. ....,,;clloooddxkOKNMMMMMMMWWWWWWNNNNNNXXXX0OkkkkOOOO00OkOkkxxdl:,'.. ..,;,:llooddddxkOKXWWWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXKOkkOOO0000OOkkkxdol:;,'. ..,,;cllloooooodxxOXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxxkOOkkkkkxxdoc:;'. ..,,:cccccllodxkO0KKKKK0000000KKKKKKXXXXXXKOxxdooolloddxdol:,.. .',,;:lodxxxkkOO0OOOOOOOOOOOO00KKKKKKXXXXXXXXK0kdlclooolc:,.. ..'',:ldxkkOOOOkOOkkkkkkOOOO000000000KKXXXXXXXXKOdcccc:,'.. ...,;clodxkO0OOOOOOOOOOO00000000KKKXXXXXXXXKK00kdllc:,'.. ...'',;:ccllodxOKKKKKKKKKKK0K0KKXXXNNNNNXK00OOOxlc:;.. ... ...........',;l0NNXXXXXXXKKK0K0KKXKKXNNKOkkxolc:,'''..... .. .'lkOxOOkxxkkxxxxkkkxxxoc::;;;'.'... .. .',''',,,:ooooc'. .... .. ... ... .. 'c .. . .. .... .. . . .oXl . .... .... . .... ... .lKkl. ';. ... ,XNkc. .;,.. .. :XNoc0: '; .. ..... 'dNMO0Wk. ;' .. ..lo' .l.xNWMMWXc. .. .. .cl:. kdkMMMMWk. .. ...,. lNWWWWXo' .:;'. ,c. :WWWXkc. .' .xOOl. ;l. 'XMNk. .. .xOOl. ,c' xWWd .''.. .'. .XWl .' .. .'. ;NK. .. .' .. .. 'd'.ckc .. ,''xXO; .. .;'. ,';KNo.
added on the 2008-04-07 14:49:41 by maw maw
the longest cat seems to be WAY to long in ansi
added on the 2008-04-07 14:53:14 by maw maw
BB Image
added on the 2008-04-07 15:31:54 by src src
Sehr geil, src!
added on the 2008-04-07 15:35:08 by Stebo Stebo
muahaha, geil!!
added on the 2008-04-07 15:45:38 by Premium Premium
BB Image
BB Image
BB Image
BB Image
BB Image
added on the 2008-04-07 16:15:22 by schema schema
broderick: i tried... didn't work.
added on the 2008-04-07 16:47:02 by raer raer
BB Image
added on the 2008-04-07 16:47:57 by neoneye neoneye
BB Image
added on the 2008-04-07 17:03:40 by blokey blokey
neoneye is waiting for actual size
BB Image
added on the 2008-04-07 18:10:56 by [ej] [ej]
BB Image
added on the 2008-04-07 18:15:26 by faraday faraday
BB Image
added on the 2008-04-07 18:17:31 by elkmoose elkmoose
BB Image
BB Image
BB Image
BB Image

added on the 2008-04-07 19:08:05 by neoneye neoneye
He said ANSI not ASCII.
added on the 2008-04-07 20:03:35 by Intrinsic Intrinsic
BB Image
added on the 2008-04-07 20:23:35 by El Topo El Topo
BB Image
added on the 2008-04-07 20:42:01 by Frost Frost

login