pouët.net

Cache 1996 Invitation by Unicorn

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______/1996_autumn/________________________________/a_party_called/__________
________________________________________________________________________/TLG/
_____%$$$$$$$$$,\_,%$$$$$$$$$$$%,\_%$$$$$$$$$,\_,%$$$$'\,$$$$%,\,%$$$$$$$$%\_
___,$$$$$'\_`$$$\,$$$$$'\,$$$$$'\,$$$$$'\_`$$$\,$$$$$'\,$$$$$'\,$$$$$'\______
__,$$$$0'\______,$$$$$$$$$$$$$'\,$$$$0'\______,$$$$$$$$$$$$$'\,$$$$$$$$$%\___
_,$$$$$x\_,$$$\,$$$$$'\,$$$$$'\,$$$$$x\_,$$$\,$$$$$'\,$$$$$'\,$$$$$'\________
_c$$$$$$$$$$'\,a$$$$'\,$$$$$'\_c$$$$$$$$$$'\,h$$$$'\,$$$$$'\,e$$$$$$$$%\_____
_\__________\__\____\_\_____\__\__________\__\____\_\_____\__\________\______
_____________________________________________________________________________
____________________________________________/automatic_for_the_people/_______
_/organized_by_Unicorn_and_THiTANiUM/________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


               November 8 - 10

                A Helysz¡n:
                -----------

A party helysz¡ne a m r megszokott Kecskem‚ti Ifj£s gi Otthon. Aki m‚g nem
volt Cache-en, annak itt vannak az ‚plet param‚terei: A g‚pek egy nagy m‚ret–
"tk”rteremben", egy hosszabb teremben ‚s h rom kisebb teremben kapnak helyet
(ebb“l kett“ eddig alv¢szobak‚nt zemelt), valamint a mozi el“ter‚t is
kihaszn ljuk erre a c‚lra. K”sz”nhet“en annak, hogy meg‚plt Katona J¢zsef
k”nyvt r, az Ifj£s gi Otthonban l‚v“ gyermek r‚szleg is kikerlt. Ebben a nagy
‚s a termekt“l viszonylag t vol es“ helyen lehet a party f radalmait
kipihenni. Mindenesetre cs”ndesebb mint az eddigi alv¢szob k. Aj nlott a
h l¢zs k hozatala. A compok ‚s egy‚b rendezv‚nyek egy val¢di, t”k‚letesen
els”t‚t¡thet“ moziban lesznek megrendezve, amely szint‚n az ‚plet r‚sze.
Term‚szetesen a moziv szonra lesz kivet¡tve a k‚p, amely legal bb 60-70
n‚gyzetm‚teres. A hangrendszer ez£ttal minimum 5000, maximum 15000 watt.
Tekintve a moziterem akusztik j t, ez el‚g lesz. Bf‚ lesz, hideg-meleg
kaj kkal, d¡t“vel, de p r l‚p‚snyire tal lhat¢ a McDonalds, ‚s egy igen j¢
pizzeria is (Italia Pizzeria). A party szerepj t‚k r‚sze egy elkl”n¡tett (‚s
cs”ndes), pincehelyis‚gben kerl megrendez‚sre amely kiv l¢ k”rnyezetet k‚pez
a t‚ma ir nt ‚rdekl“d“knek.


C¡m: Kecskem‚ti Ifj£s gi Otthon
   Kecskem‚t Kossuth t‚r 4.                Versenyek
                ---------Amennyiben a maxim lisn l sokkal(!) t”bb indul¢ van, a kre lm nyokat sajnos
el“zs–riztetni kell. A zs–ritagok az Unicorn ‚s a Thitanium n‚h ny tagja, ‚s
n‚h ny ismertebb scene-tag, akik nem szavazhatnak saj t csapatb‚li alkot sra.

A PC Intro ‚s Demo kateg¢ri k indul¢i a k”vetkez“ g‚pen lesznek futtatva(90%):

Cyrix 6x86-120 Mhz (Landmark 6.00 CPU: 1432.61 Mhz)
8 Mb RAM
PCI buszos "S3 Trio 64 V+" VGA k rtya (1 Megabyte) (Landmark 6.00: 40960)
!!! 2 DB !!! Gravis UltraSound hangk rtya (Surround, 2*1 Megabyte)


Ansi:
-----

Term‚szetesen ANSI k‚pekkel lehet indulni, amelyet 80*25-”s vagy 80*50-es
felbont sban fogunk megjelen¡teni, ig‚ny szerint. Nem haszn lhat¢ semmilyen
konverter (pl. GIF2ANSI) mert a k‚pet kiz rjuk a versenyb“l.


Gfx:
----

K‚zzel (eg‚rrel) rajzolt k‚pekkel lehet indulni. A maxim lis felbont s
1280*1024*24bit azaz TrueColor. Sajnos a projector  ltal megjelen¡thet“
maxim lis felbont s a 640*480, a nagyobb k‚peket a comp¢ra a PhotoShop 3.0
programmal fogjuk lekonvert lni, de term‚szetesen az eredeti k‚p lesz kiadva.
A scannelt ‚s raytracelt k‚peket a versenyb“l kiz rjuk. Ha £gy gondolod, hogy
a k‚ped scan- vagy trace-gyan£s, akkor hozz l bel“le legal bb 5 f zist, amib“l
meg llap¡that¢,   hogy  "k‚zzel"  k‚szlt.  Haszn lhat¢  form tumok:
GIF,PCX,LBM,TGA,JPG,IFF,PNG Az amig s k‚peket k‚rjk PC-form tum£ lemezen
leadni!


Music:
------

Minden olyan zeneform tum indulhat amelyhez l‚tezik szabadon terjeszthet“
(Public Domain vagy Shareware) lej tsz¢. A zen‚k 2 kl”n kateg¢ri kban
indulhatnak, mindegyikben 1-1 helyezett lesz:

 I. Kateg¢ria: Rave,Techno,Trance,Acid,Dance,House
 II. Kateg¢ria: Klasszikus,Zongora,Rock,+minden egy‚b

Kateg¢ri nk‚nt 10-10 kiv lasztott zene lesz bemutatva. A lej tsz shoz a Cubic
Player aktu lis leg£jabb verzi¢j t fogjuk haszn lni, mivel ez t mogat 2 GUS-t,
¡gy Surroundban sz¢lhat a zene. Amennyiben a nevez“ £gy d”nt, hogy m s
lej tsz¢val szeretn‚ ha lej tszan nk a zen‚j‚t, akkor a surroundr¢l le kell
mondania. Bemutat s hossza: 4 perc, maximum m‚ret: 1 Megabyte


Intro 4K (PC):
--------------

Maximum 4 Kbyte-os (4096 byte, az egy‚b textfile-okon k¡vl) intr¢kkal lehet
indulni. Lehet“leg legyen id“ben r”vid.


Intro 64K (PC):
---------------

Maximum 64 Kbyte-os (65536 byte, az egy‚b textfile-okon k¡vl) intr¢kkal lehet
indulni. Lehet benne ak r anim ci¢ is, de ha csak abb¢l  ll, akkor kiz rjuk a
versenyb“l. A program ¡rhat a lemezre, amennyiben nem okoz k rt, ‚s let”rli az
 ltala kre lt fileokat. SVGA haszn lhat¢, max. 640x480. HiColor, TrueColor
haszn lhat¢. ™rln‚nk, ha kihaszn ln tok a 2 GUS adta lehet“s‚get.


Demo (PC):
----------

A dem¢ m‚rete maximum 4 megabyte. Lehet benne ak r anim ci¢ is, de ha csak
abb¢l  ll, akkor kiz rjuk a versenyb“l. A program ¡rhat a lemezre, amennyiben
nem okoz k rt, ‚s let”rli az  ltala kre lt fileokat. SVGA haszn lhat¢, max.
640x480. HiColor, TrueColor haszn lhat¢. ™rln‚nk, ha kihaszn ln tok a 2 GUS
adta lehet“s‚get.


Po‚n-dem¢:
----------

Megegyezik a kor bbi partykon megrendezett lamer-dem¢-comp¢va. A m‚ret itt
nincs maximaliz lva. A program ¡rhat a lemezre, amennyiben nem okoz k rt, ‚s
let”rli az  ltala kre lt fileokat. SVGA haszn lhat¢, max. 640x480. HiColor,
TrueColor haszn lhat¢.


Fun-compo:
----------

Humoros vet‚lked“ 4-6 f“s csapatok r‚sz‚re.


Quake-compo:
------------

Quake compo 3-4db 120Mhz-es Cyrix 6x86+8/16Mb g‚pen. Term‚szetesen
hang n‚lkl, mert az a KIBASZOTT QUAKE NEM TMOGAT GUS-T!


M.A.G.U.S. compo:
-----------------

A  j t‚kosoknak egy el“re meg¡rt kalandmodullal kell szemben‚znik. Az
‚rt‚kel‚sben a modul teljes¡t‚se, ‚s a szerepj t‚k is szempontot fog k‚pezni.


T pol si verseny:
-----------------

A felt‚telek a helysz¡nen derlnek ki (nem lesz pisk¢ta!).
           Term‚szetes, hogy lesz a partyn
           -------------------------------
- Vend‚gm–v‚sz (humorista)

- Ingyen Internet haszn lat (lehet, hogy LAN-on keresztl is)

- Mindenf‚le el“ad sok
 (M.A.G.U.S. magiszt‚rium, Ray-trace szaktan csad s, etc...)

- Vide¢ szoba

- Cs”ndes sleeping-room matracokkal

- Zuhanyoz si lehet“s‚g

- Bf‚

Extr k:

- On-Line Party-Tv

- LAN H l¢zat (LAN k rty t, k belt hozz l!)

- IRC az othonmaradottaknak ‚s a party r‚sztvev“inek (LAN) egyar nt
                 Inform ci¢
                 ----------
Tov bbi inf¢kat kaphatsz az al bbi c¡meken, telefonsz mokon, ill e-mail c¡meken:

               Derceto/Unicorn
                K lm n Tam s
                6000 Kecskem‚t
                B£zavir g u. 8.
               Tel: 76 / 491-325

               WARLoCK/Unicorn
                Korom Bal zs
               6000 Kecskem‚t
              Nemesszeghy M. u. 18.
               Tel: 76 / 411-471
              E-mail: warlock@enet.hu

                Reid/Unicorn
            E-mail: balaizs@gandalf.gamf.hu

               World Wide Web:
          http://www.cybercity.datanet.hu/cache96


Invitation credits:
-------------------

main code (The Guide #5) - Derceto
XOVL overlay handler, UniVBE loader - DoT
gfx, design - Derceto
Music - Sherlock