pouët.net

kah835gb by Floppy & MadWizards [web]

short:  KAH835GB the demp
uploader: Def/Floppy (floppy@polbox.com)
author:  Azzaro - Def - Pickpoke - Revisq
type:   demo/aga
requires: A1200 with 8megs of fast mem.

    ______________________________________________________________
    .\                              /.
    |¯                              ¯|
 ______|  /\  ____   ________ ________ _______  _______  ___|__
 \  /_ __/ \___) /_____\ __  /_______ /_\  __/____) ____/___\  /___
|  /_ \____ \  __    __   ____  /  _____    \  __  __/___ |
|__|  \_/___________/  \__________\_________/_____________\  (___ \/_____|
  |____\      /_____\                 \___|  az0!/l124
    |                               |
    | K    A    H    8    3    5    G    B  |
    |                               |
    |                               |
    |           J U S T  D E M O            |
    |                               |
    |          ______                   |
 ___  |   /\    ___ \  / ________ ____            | _____
 ) \ |_ __/ \____/\ (____ / \ ____/_) /__ __ _________________\__|  /
| _ \/  \____ \ /     \/| |  _(   /  \/   ___   ___ \ __/|
|___\ ___/________/\__________| |_____________________/ \____/ \__________|
   \/|        az0!/L124           /____\ /____\ az0!/L124
    |                               |
    |                               |
  M   A   W   I   &   F   L   O   P   P   Y
    |                               |
    |                               |
    |           G R A V I T Y ` 9 7           |
    |                               |
    |                               |
    |          D E F = C O D E W O R K         |
    |       R E V I S Q = A T M O S P H E R E       |
    |    A Z Z A R O + P I C K P O K E = V I S U A L S   |
    |       A Z Z A R O + D E F = D E S I G N      |
    |                               |
    |                               |
    |        A D D I T I O N A L  H E L P =        |
    |S H E P H E R D + D A V E + Z O L T A N + T H O R U S + Z I G |
    |                               |
    |                               |
    F I N D Y O U R S E L F I N T H I S S T R A N G E W O R L D
    | O F C O R R U P T I O N A N D M O B F I G H T I N G S  |
    |                               |
    |                               |
    | Y O U N E E D 8 M B O F F A S T A N D P A L V I D E O |
    |   F O R B E I N G A G U E S T I N T H I S S H O W  |
    |   0 3 0 / 5 0 I S S T I L L R E C O M M E N D E D   |
    |                               |
    |                               |
    |  A B S U R D A M N E S T Y A N A D U N E A P A T H Y   |
    | A P P E N D I X C H A O S S P L I T C R U E L D I N X  |
    |  P R O J E C T F R E E Z E R S F R I E N D S G O D S   |
    |  H A U J O B B H I G H V O L T A G E I N S T I N C T   |
    |  I R I S M Y S T I C N A H K O L O R N E M E S I S   |
    | N E R V E A X I S O L D B U L L S O P I U M P H A S E  |
    | T R U C E P O I S O N R E D B U L L Z R N O S A D I S T |
    | S C U M S E C T O R 5 S P A W N T A L E N T T A S K I  |
    |   V E N A L v E N U S A R T V O I D W H E L P Z    |
    | Z O O M A N D O T H E R U N P R O D U C T I V E O N E Z |
    |                               |
    |                               |
    |       F L O P P Y @ P O L B O X . C O M        |
    |  Z O R K A 1 9 @ P U M A . T U . K O S Z A L I N . P L   |
    |     D R O P Y O U R C O M M E N T T H E R E      |
    |                               |
    |                               |
    |   H T T P : / / P O L B O X . C O M / F / F L O P P Y   |
    |     A N D S I G N T H E G U E S T B O O K      |
    |_                              _|
    ·/____________________________________________________________\·
     designed by az0!l124
specjalne podziekowania dla zigusia (wentylka) za pomoc, oraz totalne
zjebanie kodu na samej koncowce ;) Zigu, mniej h2c5oh!

 This demo is dedicated to Thorus/Floppy

  norman, nie patrz sie tak! ;)

 def/floppy (or flopi)  def^flp od IRC