pouët.net

La Communication by Core

                           @@@
  a                         #
  fremen,carnac,sliver,esp              #####
  production                      ####
                            ewrqwe
    with                         wqw
      hate & garfield                  xczx
        big-band super                  c
            support                rqwer
                              asdfas
[core]:>carnac,esp,fremen,garfield,hate,orb9,ralfik,sliver< erqwer
                             sdas
[-ludzkie oczy s† oknem dla duszy,-]            dasd
[-kt¢ra dusi si‘ w ludzkim ciele.-]             dfad
                               fdasd
                               rqwe
  ..                             rqwe
  .                              ewqw
  .                            werwe
                                rerqw
    zapragnij drzwi a dostaniesz drzwi           rqqwerqwer
    wyobra¦ sobie gwiazd‘, a dostaniesz j†              wer
    pomyžl o szcz‘žliwym §yciu, a padniesz jak i mucha i zdechniesz  w
    jak s’o¤                             fs
                                    saf
    ::--::                             f
                                    as
    wrzucenie niematerialnego kamienia             asdfas
    do suchej wody powoduje kolektywny              fasd
    rozw¢j experimentalnego                    fff
    gospodarstwa rolnego -:                    fasdfa
                                     asd
              (4 hidden parts applied)          cv
  blha,ah, ah, ah,!                          vzxc
                                   vvzxcv
    god damn!                            zxv
                                    rytu
      a pierdol‘ to - ju§ mi si‘ znudzi’ angielski... sucks.    ut
                                     rty
      texty w demie s† w r¢§nych j‘zykach ...            u
                                    ryurtyu
      francuski, w’oski, ’acina... a co ;)            rty
                                     u
  ale, ale§ ... wyjažnienie dla rozwini‘tych wstecz...        ryur
                                    ryu
    robimy co nam si‘ podoba i jak nam si‘ podoba          urty
      mamy w dupie tych, kt¢rym si‘ nie podoba to §e robimy    rurty
        ah,ah...                         urty
                                     rtyu
    nie ponosimy odpowiedzialnožci za wszelkie straty wynik’e     qwe
      z uruchomienia naszego programu demonstracyjnego!       vzx
                                      zxc
    nie przestrzeganie zasad bhp w czasie korzystania z tego     vcv
    produktu mo§e doprowadzi do udaru na tylnej cz‘žci kožci     vc
              m¢zgowej.                    vx
                                       vc
  uprasza si‘ akwizytor¢w, jažk¢w-w‘drowniczk¢w, žmieciarzy, babcie    xvz
  klozetowe, pracownik¢w saniporu, astezjolog¢w, s’u§b‘ wi‘ziennictwa,  xcv
  i redaktor¢w gazet komercyjnych typu XX-Action o nieumieszczanie    xv
  naszych prac na swoich komercyjnych kr†§kach optycznych. nie     vccx
  przestrzeganie tego warunku mo§e prowadzi do trwa’ego bankrutctwa.   cvx
                                      cvcx
                             core.1998     vxc
                                      qwer
qwer wer qwerqwe r  werq wr qweq we r qwer qw er qwerqwer qwe r qwerqwerwqer
 zxcv zvv  zxcvzxvvzxcv v zxcv zxcvzx cv xc v zx cv xzv x ccv cxvzxvvcxz