pouët.net

Dune II

      /°²ÛÛÛÛÛÛÛÜ /ÛÛ  /ÛÛ /ÛÜ  /ÛÛ /ÛÛÛÛÛÛ²°   /ÛÛ /ÛÛ
      |/_/ÜÜ __/ßÛÛ|/ÜÜ  ³ ÛÛ³ ÜÜÜÜ ³ ÛÛ³/ÜÜ ____/  ³ ÛÛ³ ÛÛ
       ³ ÛÛ  ³ ÛÛ³ ÛÛ  ³ ÛÛ³ ÛÛ ßÛÜ ÛÛ³ ÛÛÛ²°    ³ ÛÛ³ ÛÛ
       ³ ÛÛ  ÜÛÛ³ ÛÛ  ³ ÛÛ³ ÛÛ  ßÛÛÛ³ ÛÛ _/    ³ ÛÛ³ ÛÛ
       ³ ÛÛÛÛÛÛÛß |/ ßÛÛÛÛÛÛÛ³ ÛÛ À¿ ÛÛ³ ÛÛÛÛÛÛ²°  ³ ÛÛ³ ÛÛ
       |/______/  \_/______/|/_/  |/_/|/_______/  |/_/|/_/

              "Ofcourse it's Hungarian !"

    Phantím \X/HQ, The Info Group HQ, Freestyle & Mayhem magazine WHQ
 TSi, TdM, Grif, Iguana, Majic 12 PC, Onyx, Toxic Zombies, Absolute! PC sitî
            = Future Crew distribution site =
              ÄÍ Imphobia Hungarian HQ ÍÄ

               Running on PCB•ard V15
      The system: 486/33 + 386/33, 85O Megz onl¡ne, mådemå speedo
    Node1: +36-62-xxx-xxx Weekdays: 15.oo-o7.oo CET, Weekends: O-24h
   
       PsyOps are: TSC / Phantím dezign & CAT / The Infí Gríup