pouët.net

SETKA by Introkreatywne Niskopoziomowe Doznania [web]

SETKA - Silnie Erotyczne Takty Koprocesora Arytmetycznego
(Intensely Erotic Tacts Of Arithmetic Coprocessor)
256 bytes intro
---------------------------------------------------------
coded by Pirx
assembled with TASM 4.1
July 2004, Belzyce - Poland