pouët.net

Nic Smiesznego by Brygada R/R

Uwaga!  Demo wymaga maksymalnej iloôci CHIPu - uruchamiaê bez sekwencji
startowej, najlepiej przy wyîâczonych innych partycjach. W razie kîopotów
uruchamiaê kaûdy plik osobno po wyczyszczeniu pamiëci.Short Brygada R/R News:

- Rockfor renamed to Buhaj Clemens

- Chip renamed to Krepel

- Luftmysza joined

- all other members kicked out!

- pc section is not legal anymore!

- new homepage coming soon - watch out annoucements in GRV98 demos

- we still do not cooperate with our Burkina Faso division         BRYGADA R/R - LEPIEJ JUÛ BYÊ NIE MOÛE!