pouët.net

In Activity! by Dinasty

      ÜÜÜÜÜÜÜ   ÜÜÜ   ÜÜÜ   ÜÜÜ  ÛÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ cR!
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÜÜÜ ÛÛÜÜÜÜ  ÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛ ÞÛ ÛÛÝ ÜÜÜ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝßÛÛÛ ÛÛÜ ÛÛ ÛÛÛ ÞÛ ÛÛÝ ÛÛÛ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÜÜÜ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ßÛÛÜß  ÛÛÛ  ÛÛÝ ÛÛÛ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛ ÜÜÜßÛÛÛÝ ÛÛÛ  ÛÛÝ ÛÛÛ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÝ ÛÛÛ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÝ ÛÛÛ
       ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛÜÛÛÛ
 Üþßþú   ÛÛÝÜÛÛÝ ÛÛÛ ÞÛÛÝ ÛÛÛ ÞÛÛÝ ÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛ  ÞÛÛÛÛÛÛ   úþßþÜ
 Û      ÛÛÛÛÛß ÞÛÛÛÜÛÛÛÝ ÛÛÛÜÛÛÛÝ ÛÛÛ ßÛÛÛß  ÛÛÛ   ßÛÛÛÛÛ      Û
 Ý      Ûßßß     ßß ÞÛÛÛ ßß ÞÛÛÛ     ÛÛÛÝ   ÞÛÛÛ      Þ
 þ             ÜÛÛÛÝ  ÜÛÛÛÝ     ÞÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÝ      þ
 Ý              ßÛß   ßÛß      ßÛß   ßÛß      Þ
 þ                                      þ
 Ý              ù p r e s e n t s ù               Þ
 þ                                      þ
 Ý             ù I N  A C T I V I T Y ù             Þ
 Û                 (intro)                  Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  release info:                              Þ
 þ                                      þ
 Ý  So. It's the first Dinasty intro and I hope not the last. I doesn't   Þ
 þ contain any 3D phong shaded object (duck or dick :-) but it has all   þ
 Ý of my work and I like it. So, don't say it SUX or you will be kick by  Þ
 þ me. No, I'm just kidding. I know it could be better...          þ
 Ý Ok. Some words about the facts. Some idea not new and some of them    Þ
 þ not mine. BUT! I do it myself and I don't rip to much. Just a little   þ
 Ý bit. Some trick was rebuild from the basics, like plasma on a circle.  Þ
 þ About the requirements. It needs minimum a DX2-66 or something better.  þ
 Ý RAW/XMS/EMS accepted because it use PMODE/W. A GUS will be very good   Þ
 þ if you want to hear the cool music. It runs under OS/2 too :-> Oh, and  þ
 Ý some extended memory will be used I don't know how many but 8Meg should Þ
 þ be enough :-}                              þ
 Ý And one important thing it will hang on if two or more GUS installed in Þ
 þ your machine! It caused by the player...                 þ
 Ý OK. That's all. Thanks for watching this. Have a nice day!        Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  credits:                                Þ
 þ                                      þ
 Ý   code: ................................................htom, tomika  Þ
 þ   music: ...................................................... paco  þ
 Ý   additional things, design: ................................... dfj  Þ
 þ   player: ............................................. pascal/cubic  þ
 Ý   pmode: ...................................................... tran  Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  members:                                Þ
 þ                                      þ
 Ý   rob: ........................................................ code  Þ
 þ   htom: .................................................. code, gfx  þ
 Ý   tomika: ..................................................... code  Þ
 þ   paco: ...................................................... music  þ
 Ý   digital pain: .............................................. music  Þ
 þ   craft: ...................................... courier, sysop, ansi  þ
 Ý   dfj: ........................................ pr, org, music, swap  Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  boards:                                 Þ
 þ                                      þ
 Ý   SCEneT       +36-12285921 v34 melan, atx    1   whq  Þ
 þ   Brain Core     +36-72461o45 v42 craft, gibson   1  member  þ
 Ý   Da Lost Grid    +36-iTSdOWN  v34 hanx, atx     1  distro  Þ
 þ   Church of House  +36-52438191 v34 madboy, raveman  1  distro  þ
 Ý                                      Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  releases:                                Þ
 þ                                      þ
 Ý   SCN_BEET.ZIP   winner beethoven compo zax      sceNEst'95  Þ
 þ   SCN_WIZ.ZIP    "wizards of the sun" S3M by PACO   sceNEst'95  þ
 Ý   SCN_RAVE.ZIP   "rave of base" MOD by dpain      sceNEst'95  Þ
 þ   SCN_PROD.ZIP   "prodigy remix" S3M by dpain     sceNEst'95  þ
 Ý   DNY-GVIC.ZIP   "the great victory" S3M by PACO     LiQiD'95  Þ
 þ   DNY-RAPI.ZIP   "RAPID-O-MATIC" S3M by dpain      LiQiD'95  þ
 Ý   DNY-LAME.ZIP   lamer "intro"               EXE'95  Þ
 þ   DNY-JOKE.ZIP   "Jokes" 4ch S3M by dFj          EXE'95  þ
 Ý   DNY-CONT.ZIP   "Controlled sound." 9ch IT by dFJ   SCEneST'96  Þ
 þ   DNY-THEY.ZIP   "They re' watchin' me!" S3M by dpain SCEneST'96  þ
 Ý   DNY-MIND.ZIP   "The Truth of the MIND" S3M by PACO  SCEneST'96  Þ
 þ   DNY-S96B.ZIP   beethoven compo zax (winner is: PACO) SCEneST'96  þ
 Ý   ANTIQ??.ZIP    pre invitation text to our party (AntIQ'96)     Þ
 þ   DNY-PWOR.ZIP   "Phantasy World" XM by dpain       Rage'96  þ
 Ý   DNY-SVOY.ZIP   "Space Voyage" XM by dpain        Flag'96  Þ
 þ   DNY-WARM.ZIP   "Warm vine" 4ch S3M by dfj        Flag'96  þ
 Ý   ANTIQ96I.ZIP   AntIQ'96 invitation intro by Tomika&PACO      Þ
 þ   AIQ96RES.ZIP   AntIQ'96 official results              þ
 Ý   AIQFULL.ZIP    AntIQ'96 full and official results :)        Þ
 þ   DNY-GUMI.ZIP   "GUMISZOBA" 4ch S3M by dfj      PieSlice'96  þ
 Ý   DNY-READ.ZIP   "In activity" intro by all       Cache'96  Þ
 þ   DNY-RADI.ZIP   "RADIOACTIVE" XM by dpain        Cache'96  þ
 Ý   DNY-FAIT.ZIP   "Faithless of Love" S3M by paco     Cache'96  Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý personal greetz                             Þ
 þ                                      þ
 Ý from dfj:                                Þ
 þ                                      þ
 Ý                                      Þ
 þ   atomant/illicit(??)           microgenius/unique pc    þ
 Ý   aboy/d-eyes               misran/d-eyes        Þ
 þ   angee/capanna              mz/x /pga!         þ
 Ý   atx/shock!                nightmare/tng        Þ
 þ   bat/tracktor               oscillator/opium      þ
 Ý   bert/criminal gang            pram/cream         Þ
 þ   blaise/d-eyes              pro/urinate!        þ
 Ý   blala/byteam               pupu/urinate!        Þ
 þ   brian/axioma               raveace           þ
 Ý   crypt/cream               raveman/c.o.h. bbs     Þ
 þ   derceto/unicorn             ratt/grif          þ
 Ý   fanthomas/unique pc           ritus/digital creatures   Þ
 þ   fishy/hoe                robymus/byteam       þ
 Ý   genesis/shock!              robster/pga!        Þ
 þ   gibson/pga!               shaman/loop!/pga!      þ
 Ý   grub/firg                syrinx/d-eyes        Þ
 þ   hanx/urinate!              sub zero/pga!        þ
 Ý   hodory/therapy              taylor/criminal gang    Þ
 þ   ionic/astroidea             tomcat2/controlled dreams  þ
 Ý   johnny/criminal gang           (tr)/tng          Þ
 þ   juhi/spacehawks             tim/fiction         þ
 Ý   klopman/firg               tsc/shock!         Þ
 þ   kill gates/firg             tyrant/murmidones      þ
 Ý   ludwig/therapy              tyrant/therapy       Þ
 þ   larry/capanna              ward/enlightenment     þ
 Ý   melan/astroidea             zorro/unique pc       Þ
 þ                                      þ
 Ý from paco&dpain:                             Þ
 þ                                      þ
 Ý                                      Þ
 þ   aboy/d-eyes               reptile/astroidea      þ
 Ý   atx/shock!                sipos gyula         Þ
 þ   blaise/d-eyes              misran/d-eyes        þ
 Ý   atomant/illicit             deansdale/shock!      Þ
 þ   brian/axioma               tarkus/mortal compact    þ
 Ý   melan/astroidea             ritus/digital creatures   Þ
 þ   tomcat2/controlled dreams        woland/exhumers       þ
 Ý   just/the mad team            ludwig/therapy       Þ
 þ   rian/majic12               syrinx/d-eyes        þ
 Ý                                      Þ
 þ                                      þ
 Ý from tomika:                               Þ
 þ                                      þ
 Ý                                      Þ
 þ   atomant/illicit             tomcat/abaddon       þ
 Ý   aboy/d-eyes               tomcat2/controlled dreams  Þ
 þ   atx/shock!                ritus/digital creatures   þ
 Ý   brian/axioma               tsc/shock!         Þ
 þ   fanthomas/unique pc           genesis/shcck!       þ
 Ý   deansdale/shock!             tyrant/murmidones      Þ
 þ   craft/dny^pga!              htom/dny          þ
 Ý   misran/d-eyes                            Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  group greetz:                             Þ
 þ                                      þ
 Ý   ùabaddonù ùastroideaù ùaxiomaù ùbiohazardù ùbyteamù ùcapannaù  Þ
 þ   ùcontrolled dreamsù ùcreamù ùcriminal gangù ùd-eyesù ùexhumersù  þ
 Ý   ùenlightenmentù ùfictionù ùfirgù ùgrifù  ùhoeù ùloop!ù ùmfcù  Þ
 þ   ùmurmidonesù ùopiumù ùpga!ù ùremalù ùshock!ù ùtmtù ùtngù ùtherapyù  þ
 Ý   ùtracktorù ùunicornù ùunited forceù ùunique pcù ùurinate!ù ùxeedù  Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß
 Ýþù                                    ùþÞ
 ÜþßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßþÜ
 Û                                      Û
 Ý  contact(e-mail):                            Þ
 þ                                      þ
 Ý   dfj@nostromo.jpte.hu     (dfj - group, join)           Þ
 þ   gaszr@mszi.pmmf.hu      (rob)                  þ
 Ý   hata956@ktk.jpte.hu     (htom)                  Þ
 þ   hegedus@mszi.pmmf.hu     (tomika)                 þ
 Ý   paco@witch.pmmf.hu      (paco)                  Þ
 þ   craft@nostromo.jpte.hu    (craft - board!)             þ
 Ý                                      Þ
 þ  contact(snailmail):                           þ
 Ý                                      Þ
 þ   Bal zs Gy”rk”s                            þ
 Ý   H-7632 P‚cs                              Þ
 þ   Mal‚ter P l u. 76.   (We are looking for cool coder, and gfxman!)  þ
 Ý   HUNGARY                                Þ
 Û                                      Û
 ßþÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜþß

                          signed: the dinasty staff