pouët.net

PESTKA by Introkreatywne Niskopoziomowe Doznania [web]

PESTKA - Prawdziwa Elegancja Spotyka Twardy Kod Asemblerowy
(Genuine Elegance Meets Hard Assembly Code)
256 bytes intro
-----------------------------------------------------------
coded by Pirx
assembled with TASM 5.0
May 2006, Czestochowa - Poland