pouët.net

tequila sunrise by Square

 ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
 º   ÛÛÛÜ Û  Û   ÛÛÛÛ Û Û  ÛÛÛÛ ÜÛÛÜ  ÜÛÛÜ ÜÛÛÜ ÛÜ ÜÛ º
 º   Û Û Û  Û ÜÜÜ ÛÜÜ Û Û  ÛÜÜ ÛÜ ß  Û ß Û Û ÛßÛßÛ º
 º   Û Û Û  Û ßßß Ûßß Û Û  Ûßß Ü ßÛ  Û Ü Û Û Û ß Û º
 º www.ÛÛÛß ÛÛÛ ÛÛÛ  Û  Û ÛÛÛ ÛÛÛÛ ßÛÛß Ü ßÛÛß ßÛÛß Û  Û º
 ÈÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
   º   º                º
   º   º This dll-file was downloaded º
   º   º from www.dll-files.com    º
   º   º                º
   º   º If you downloaded this file  º
   º   º from somewhere else, please  º
   º   º let us know.         º
   º   º                º
   º   ÈÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
   º     º                       º
   º     º website: http://www.dll-files.com      º
   º     º                       º
   º     º to contact us, see:             º
   º     º  http://www.dll-files.com/contact.php    º
   º     º                       º
   º     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
   º
   º    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
   º    º                         º
   ÈÍÍÍÍÍÍÍ͹ This site is totally financed by sponsors.    º
        º So please don't forget to make visits to them :) º
        º                         º
        ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
     º                           º
     º For a small fee, we can offer you          º
     º                           º
     º      Unlimited Live Computer Support      º
     º                           º
     º See http://www.dll-files.com/support/ for more info º
     º                           º
     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ


    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
    º         º
    º Install notes: º
    º         º
    ÈËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
    º                      º
    º Use ExpressZIP to extract the file to   º
    º your windows\system directory.      º
    º                      º
    º If you don't have ExpressZIP you can get º
    º it from: www.dll-files.com/software/   º
    º                      º
    º If you have any other problems,      º
    º see our FAQ at www.dll-files.com     º
    º                      º
    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ