pouët.net

your friendly dictators 4 by Jumalauta [web]

    _____            _______     
  sAk \  \   ______ _________\___  \   
 ______/  / ____\   \/    /  _|  \   
 \  /  /\ |           \|   \   
 /________/ \|  /____\/   /\____________\  
  _   \_________|  /______\     _    
  //____________ ____ __ _______ __\\______ ___ _____ _______ __ _
  /        \  \ ____\___  \_____ ______\ \___ ____\___  \
          /  / \   _|  \  \ |   /  __/ \   _|  \
          /  /___\  \|   \  \|    /_____\  \|   \
         /  /    ___________________/  /    ____________\
         \__________/          \__________/
                                      _
 _ _        __ __________________________________________________ _  \
 // info   _ _/ ___________________________________________________ _/ _/
 /    _____/                             \___\

               Jumalauta Mac Presents:

               Your Friendly Dictators 4
                                      _
 _ _        __ __________________________________________________ _  \
 // notes   _ _/ ___________________________________________________ _/ _/
 /    _____/                             \___\

Je ?iroce roz?í?eným názorem, ?e délka penisu má u mu?e p?ímou souvislost s
jeho sexuální výkonností nebo uspokojením partnerky b?hem pohlavního styku. 
Sexuologové tento názor odmítají a uvád?jí, ?e délka normálního penisu je v 
klidovém stavu 6?10 cm a p?i erekci 11?17 cm.

Za posledních n?kolik desetiletí byla provedena ?ada výzkum? ohledn? délky 
penisu u dosp?lých mu??, a to jak výzkumy zalo?ené na odpov?dích zkoumaných 
jedinc?, tak výzkumy v laboratorních podmínkách. Výsledky první metody obvykle 
udávaly v?t?í délku ne? metoda druhá.

everything by ylvaes

 _ _        __ __________________________________________________ _  \ 
 // joining  _ _/ ___________________________________________________ _/ _/
 /    _____/                             \___\

       We are always on the lookout for new talent.
                                      _
 _ _        __ __________________________________________________ _  \ 
 // greetings _ _/ ___________________________________________________ _/ _/
 /    _____/                             \___\

    Jumalauta sends our love and respect to the following groups:

               Mega Best Software
                Speedfisters
                Aryan Vanguard
                  mfx
                Speedheilers
                  Titan
              Mini Crappiest Hardware
               Finnish Amiga Group

   -- ---------------------------------------------------------------- --

            .NFO (c) sAk/jML 2001-2005

   -- ---------------------------------------------------------------- --

          JL is so uptight but jML ever so cool!