pouët.net

hardCORE


       ,$$     ,$$$$$$$$$$. ,$$$$$$$$$$.     $$.
       $$      $$    $$ $$    $$      $$
       $$           $$ $$           $$
       $$$$$$$$$$$. ,$$$$$$$$$$$ $$      ,$$$$$$$$$$$
       $$    $$ $$    $$ $$      $$    $$
       $$    $$ $$    $$ $$      $$    $$
       `$    $' `$$$$$$$$$$' `$$     `$$$$$$$$$$'

       ,$$$$$$$$$$. ,$$$$$$$$$$. ,$$$$$$$$$$. ,$$$$$$$$$$.
       $$    $$ $$    $$ $$    $$ $$    $$
       $$      $$    $$ $$      $$    $$
       $$      $$    $$ $$      $$$$$$$$$$$'
       $$      $$    $$ $$      $$
       $$    $$ $$    $$ $$      $$    $$
       `$$$$$$$$$$' `$$$$$$$$$$' `$$     `$$$$$$$$$$'

         hArdc0rE / gAbbEr mUsIcdIsk (c) 2001 hungary

 ÜÜ wE pEnEtrAtE ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Þ                                      Ý
Þ the gabberz are:                             Ý
Þ                                      Ý
Þ subliminal voices..................................................homen Ý
Þ high-pitched shrieks..............................................gargaj Ý
Þ minimal noises.....................................................rs232 Ý
Þ insane beats....................................................mephizto Ý
Þ wicked laugh........................................................nagz Ý
Þ twisted grooves.....................................................det0 Ý
Þ                                      Ý
Þ technological terrorism...........................................gargaj Ý
Þ visual nightmare................................................mephizto Ý
Þ                                      Ý
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß

 ÜÜ wE vIOlAtE ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Þ                                      Ý
Þ       all ù astral ù astroidea ù buzk halaj ù dilemma       Ý
Þ      dinasty ù digital dynamite ù evidence ù exceed ù firg!     Ý
Þ      fresh!mindworkz ù greenroom ù inquisition ù kar kulum     Ý
Þ     mandula ù molecoola ù mosfet ù poisonmixers ù power rangers    Ý
Þ         terror opera ù mlat design ù united force        Ý
Þ                                      Ý
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß


 ÜÜ wE dIsIntEgrAtE ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Þ                                      Ý
Þ homen...............................................homen2@freemail.hu  Ý
Þ gargaj..............................................gargaj@freemail.hu  Ý
Þ mephizto...........................................mephizto@axelero.hu  Ý
Þ nagz.............................................nagzrm243@hotmail.com  Ý
Þ                                      Ý
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß

 ÜÜ wE kIll ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Þ                                      Ý
Þ we do not take any responsibility for any damages made by this musicdisk. Ý
Þ you decided to get it and listen to it anyway, so it's all your problem. Ý
Þ all work, musics, graphics and code are copyrights of they're authors. if Ý
Þ you steal it, we'll find you, and you'll find out what destruction means. Ý
Þ                                      Ý
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß


                 ÜÜÜÛ ÜÜÜ
                 ßÛÛÛÛÛÛÛÛ
                 Þ²Û²Û²ÛÛÛÛ
                 ÛÛ²Û²Û²Û ÛÝ
                 Û²Û²Û²ÛÛ ÞÝ
                 ÛÛ²Û²Û²Û ÞÝ
                 Û²Û²Û²ÛÛ Þ
                 ÛÛ²Û²Û²Û Ý
                 Þ²Û²Û²ÛÝ
                 ÛÛÛÛÛÛ

          m a s s i v e  d e s t r u c t i o n

           y o u  h a v e  n o  c h a n c e

             o p e n  y a r  e y e z