pouët.net

comment faire une demo de daube by woodtower [web]

                 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ³²ÛÛÛÛÛßß ß   ³°ÛßÛßßßß²ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÜÛÜÜ°  Û³°  Û³°  ÛÛÛÛÛÜÛÜÜ°  ÛÛ
  ßßßßßßß²ÛÛÛÛÛ ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³°  ÜÜÜÜÜÜÜÛ³±  Û³°  Û³°  ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ
 ³°ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³±  Û³°  Û³²  ܳ°ß ßßÛ³±  Û³°  ÛÛ
 ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³²  Û³°  Û³²  Û³°  Û³²  Û³°  ÛÛ
 ³²ÛÜÛÜÜÜܲÛÛÛÛÛܳ²ÛÛÛÛÛ Ü²ÛÛÛÛÛ ÛÛ³²  ß³°  ß³²  Û³°  ß³²  ß³° a!bÛÛ
         ³²ÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³°  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

         [ s y n t h e s i s . p a r t y . 2 o o 2 ]

ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
  Please fill in all applicable fields and add any additional remarks about
  configuration issues. The more information you supply, the less problems
  we will have getting your entry to run. You have to include one entry.nfo
  file within each ZIP-file that you submit.
ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú

  Name of competitor(s) : WoodTower

  Name of group(s) : WoodTower

  Name of entry : Comment faire une démo de daube ?

  Competition (select one) : 

  [*] PC demo
  [ ] PC 64KB intro
  [ ] Wild demo
  [ ] Website demo
  [ ] 2D graphics
  [ ] 3D graphics
  [ ] Oldschool graphics
  [ ] Wallpaper graphics
  [ ] MP3 music
  [ ] Trackerbased music
  [ ] Fast compo 1
  [ ] Fast compo 2    
  [ ] Fast compo 3

  Using hardware accelerated 3D (demo/intro) ? (yes/no) : yes

  Prefered browser (website demo) : 

  Prefered resolution (website demo) : 

  Contact information (e-mail/phone/adress) : tme@mail.com

  Additional remarks : http://woodtower.com

ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú