pouët.net

Commander Culp#5 by Grinders

         "commander culp#5: black fury" by grinders

     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---------ùù credits ùù--------ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     animation............................................forcer
     code..................................................fiszi
     music..........................................revisq,shade
     player................................................midas

     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---------ùù technical ùù--------ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

             "commander culp#5" requires:
                  486dx/33
                   VGA
                   EMS
            about 610kb of free base memory

     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---------ùù greetings ùù--------ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     ùabsenceùalbaùalternativeùbytelandùelysiumùenenziùexceptionù
       ùexodusùfortressùhill boneùfuseùlamersùlogrusùmawiù
      ùpc adventureùpulseùrebellionùrevoltùrikoùthe guardiansù
          ùthe king starsùtateùtorusùx-visitorsù

              and special greets to Dooke