pouët.net

Deform by Faculty

                              º
                              º FFFFFFFFFFFFFFF
FiLeS In PaCkAgE:  - FiLe_Id.DiZ (880 ByTe)       º  FFFF    FFF
-----------------  - DoFoRm.ExE  (229779 ByTe)     º  FF  FF  FF
           - DaTa.BiN   (3290806 ByTe)     º  FFFFFFF   F
           - FaCuLtY.NfO (6603 ByTe)      º  FF  FF
                              º  FF
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹  FFFF
                              º FFFFFF
HaRdWaRe ReQuIrEmEnTs:                   º
----------------------                   º   CCCCCCC
 - 486+                          º  CCCC  CCCC
  (TeStEd On A AmD5x86 160MhZ WiTh S3 TrIo64+8Mb RaM)   º CCC
  (AnD A PeNtIuM 133MhZ WiTh S3 TrIo64+8Mb RaM)      º CCC
                              º CCC
 - AbOuT 300k Of FrEe LoWmEm & 4096k HiMeM Or EmS     º CCC
  (ThE DeMo RuNs WiThOuT AnY MeMmAnAgEr ToO)       º  CCCC  CCCC
                              º   CCCCCCC
 - SvGa CaRd WiTh 1MB RaM                 º
  (If HaVe PrObLeM WiTh ThE SvGa GrApHiC ThEn TrY UnIvBe) º YYYYY  YYYYY
                              º  YY   YY
 - GrAvIs UlTrAsOuNd MuSiC CaRd (min 512k)         º   YY  YY
  (SoRrY,BuT If U HaVeN't GoT A GUS U WoNt SeE OuR DeMo) º   YY YY
                              º    YYYY
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍ»  YY
     º            º  º             º  YY
     º    CrEdItS:    º  º  AcTuAl MeMbErLiSt:  º YYYYYY
     º    --------    º  º  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  º
     º            º  º   Coder:       ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
     º   CoDe:      º  º      Scribe    º
     º      Scribe   º  º             º
     º   GrApHiX:     º  º   GrApHiX:      º
     º      AirSmith  º  º      AirSmith   º
     º      Myotis   º  º      Myotis    º
     º      UnReal   º  º      UnReal    º
     º   MuZaX:      º  º             º
     º      Snotty   º  º   MuSiC:       º
     º            º  º      Snotty    º
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍ͹      Goa     º
                   º             º
                   º   MoDeM TrAdEr:   º
                   º      Fate     º
                   º             º
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
                                ÈÍ»
                                 º
FaCuLtY PrOdUcTiOnS:                       º
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                       º
for AMIGA                            º
                                 º
- '92 Dec  Jump Master 2 /Music disk + game/          º
                                 º
- '93 Jan  Disney's /TrAcKmO A500/               º
 2.nd palce on SBash'93                     º
                                 º
- '93 Mar  Brilliance /TrAcKmO A500/              º
 2.nd place on Cache'93 /there was no 1st place demo, so.../  º
                                 º
- '93 Jun  Lethal Dose /TrAcKmO A500/              º
 1.st palce on Jamm'93                     º
                                 º
- '94 Apr  Lethal Dose II /TrAcKmO AGA only!/          º
 1.st palce on Hammering'94                   º
                                 º
- '95 Apr  Man On The Moon /FiLe DeMo AGA+HDD+4MB Fast Mem/   º
 1.st palce on Scenest'95                    º
                                 º
                                 º
for PC                              º
                                 º                                 º
- '96 Apr                            º
 Mosquito                            º
 Our First PC Demo                       º
 Lame Code,Scribe's first Code After 4 Months PC Code Learning º
 5.th place on Scenest'96                    º
                                 º
- '96 Jul                            º
 Deform                             º
 Our Second PC Demo                       º
 I hope this Demo is better than Mosquito            º
                                 º
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
CoNtAcTs:         º            º
~~~~~~~~         º            º
  Laszlo Ragany(Scribe) º  Csaba Racz(Snotty)  º  Bulcsu Szasz(Myotis)
  4400 Nyiregyhaza    º  4242 Hajduhadhaz   º  4400 Nyiregyhaza
  Eszaki Krt. 4     º  Foldi J. 50     º  Bathori u. 6
  Hungary        º  Hungary       º  Hungary
             º            º
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

CALL OUR BOARD CALL OUR BOARD CALL OUR BOARD CALL OUR BOARD CALL OUR BOARD

Fatal Connexxion BBS /Running On A1260/50 1.3Gb On Line 28.8Kbps/

          +36 42 447 064 SySop:FaTe /Voice too/
          +36 42 312 980 SySop:PoKo /Voice too/
            AMIGA Stuff & PC Demos Only