pouët.net

SCEneT BBS (1) by Astroidea [web]

           Ü þ                    
        ÜÜÜÜÛÛß
       ÛÛÛÛÛÛÛ
     ßßßßßßßßß
 ²ßßßßßßßßßßß² ²ßßßßßßßßßß² ²ßßßßßßßßßß² ²ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß²
 ²ß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ² ²ß ÛÛÛÛÛÛÛÛ ²Ûß ÛÛÛÛÛÛÛÛ ²Ûß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ß²
 ² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ²Ü² ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ²
 ² ÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛ ßßßßß ßß ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ²Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ²
 ² ÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛßßßßß ßß ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛßßßßßatx%lzÛÛÛÛÛÛÛ ²
 ² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ²
 ² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ²
 ²Ü ßßßßßßßßßßßßß ßßßßßßßßßßßß ßßßßßßßßßßßß ßßß ßßßßßßß ßßßßßßßßßßßßß ßßßßßß Ü²
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ            SCEneT
   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ       "the hungarian sceneboard"
   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ          +36-1-2285921
    ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ         v.everything
      ßßßßÛÛÛÛÛÜ         0-24h
          ßßßßßß ß  ß     ß        melan@hungary.net

                 World HQ of:
            AstroideA ù SCEneST Organizing
        Abaddon ù Axioma ù CaPaN¥a ù Dinasty ù Emperor
       Enlightenment ù Exhumers ù Hooligans Crew ù Mandula
        Mortal Compact ù Murmidones ù Promise ù Shock! 
             Unique PC ù United Force

                Hungarian HQ of:
          COMA ù Dream Recordings ù Hyperopia
         Maak ù OCG ù Orange ù Poison ù Procreation
         Pulse ù Realtech ù Substance ù Sympathy

                Distro Site of:
          ByTeam ù Controlled Dreams ù Doomsday
          Dubius ù IES ù Hydrogen ù Label Zero
                Nooon ù Urinate