pouët.net

Stellar Contour by Brainwave

ù ù         ú              ::::
 ø ø   ú     __.,,¿¿###ÚÚ,._   ú   ú ::::   !
ø øø      _.,¿#@$$$$$$$$$$$$$$$$b      ::::   !
 ù ø ú   .¿#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$i$#'    ú :::: ú ,o.
ø ø   ,¿#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ii$#'   ú   ::::- --o$$$o-
 øø  ,#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$iii$#'      ::::   `o' ú
ø ø d$$$$$$$$$##ÀÀý''' ```ýÙ#$i#'       ::::  ú !
 øøø d$$$$$#Àý''        `ý#'    ___...___    ú
ù  o$$$P'      _._  ú `' _.,¿#@$$$$$$$$$$$@@##Ú,.
  @$$À  ú  _.,¿oSS$$$Sb.   ,oS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
 ø `$$$Ú_.,¿oS$$#Àý''``Ù#$$b  d$$$#Àý'' ``ýÙ##$$$$$$$$ii$#'
ø øø `Ù#$$$$#Àý''    `$$$ :$$$' ontour   `Ù#$$$iii$#'
 ù    ''   ú    d$iP  #$$$o,._     : `ý$$i$#¿
 ø ø        ú  Q$iP   `Ù#$$$$$#ÀÀo,. ::: `#$#À  ú
ø     ú      qPý          .' :::: ý#'
 ø ø ú         q tellar    ú    ::::  '
ø ùø         ú  `.           ::::    ú
 . .. .... ....          ú    ú  ::::  ú
         :           ú     ::::
         :                ::::
IooS [)]     :.s.¿.e.³.³.a.Ú...c.o.n.¿.o.u.Ú.::::...........
                 :        ::::     :
avangardistic neoclassical trackmo        ::::     :
                         ::::     s
Ü Ü Ü Ü    ÜÜÜßßÛßÛÛÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜ      ::::     e
Û Û Û ÛßßßßÜ Û  Û Û ÜÜÜÜÜÛ  ÜÜÜÜß      ::::     a
 ßßßßß ß  ß ßßßßÜÜÛÛÜÜÜÜÜÛ  Ü        ::::     r
                         ::::     c
. stellar contour . is our contribution for   ::::     h
chaos constructions 1 . the first and the last . ::::     i
       the greatest demoparty in russia  ::::     n
           for correct work of this  ::::     g
                   trackmo   ::::
                 U need     ::::     4
           pentagon 128 and more   ::::
             5,25' or 3,5' FDD   ::::     t
          AY 3-8910/12 or YM2149F   ::::     h
       sound system and color monitor   ::::     e
              for full xTc     ::::
 press .ENTER. 4 set up while demo is loading  ::::     U
.EDIT. 2 quit set up.              ::::     F
                         ::::     O
                         ::::     s
ßÛÛßÛ Ü Ü   Ü  Ü ÜÜÜÜÜÜ          ::::     .
 ÛÛ Û Û ÛßßßßÜ ßÜÜÜÜß  ÜÜÜÜß          ::::     
ÛÜÜÜÜß ß  ß  ß   Ü            ::::     
                         ::::     
coz v r .gODs. :-)                ::::     B
                         ::::     r
coz we wanted 2 show the progressive stylish FX ::::     a
not using sucking chunks and 2 kick ass all .zx. ::::     i
demoscene :-) at cc1 demoparty.         ::::     n
                         ::::     w
                         ::::     a
                         ::::     v
                         ::::     e
Ü Ü Ü Ü ÛÛÛÛÛÛßÜÜÜ  ÜÜÜÜÜÜ          ::::     
Û Û Û ÛßÜÜÜßÛ Û  Û  ÜÜÜÜß          ::::     2
 ßßßßß ß ÛÛÛÜÛÛÜßßß   Ü            ::::     o
                         ::::     o
 .code.vivid.                  ::::     1
.hi-rez.pheel/pht.                ::::
 .music.megus.                  ::::
.design.tigrr.                  ::::
                         ::::
         .textures.tigrr         ::::
              vivid.        ::::
         .add code.tigrr         ::::
                         ::::
technical info:                 ::::
                         ::::
.used hard.                   ::::
                         ::::
 Scorpion 1024 + dallas + hayes + 512x192 +   ::::
 + MadROM + 3,5'FDD + 5,25'FDD         ::::
                         ::::
 Pentagon 1024 + dallas + hayes + 512x192 +   ::::
 + MadROM + kempston mouse + turboHD +     ::::
 + 3,5'FDD + 5,25'FDD              ::::
                         ::::
 Scorpion ZS256 + 512x192 + sounddrive +    ::::
 + kempston mouse + 3,5'FDD + 5,25'FDD     ::::
                         ::::
                         ::::
 Celeron 600MHz + 64MbRAM + 4MbVRAM + SBLive! + ::::
 + 5,25'FDD + 3,5'FDD + 3,1GbHDD        ::::
                         ::::
.used soft.                   ::::
                         ::::
__ZX                       ::::
                         ::::
 ZXASM v3.10 + STS v6.2 + BGE v3.o5 +      ::::
 + ProTracker v3.51 + RC v1.96 + CanSee v0.15 + ::::
 + Horror word v1.00p + Lara Croft v4.5 +    ::::
 + Melon v1.90 + Nam v0.22 & 0.23 +       ::::
 + S-Terminal v1 + RDS v3.5 + FUTi + HRUST v1.3 ::::
                         ::::
__PC                       ::::
                         ::::
 Adobe Photoshop v6.0.1patched + FAR + AMD +  ::::
 + Spline editor v0.00a by Vivid + hobeta +   ::::
 + a lot of emulators + WinAmp + GoldEd v?? +  ::::
 + T-Mail v2.xxxx + Must Die'98         ::::
                         ::::
                         ::::
                         ::::
moral support:                  ::::
                         ::::
 Sailor Moon TV series + A lot of anime +    ::::
 + a lot of music + some girls + kvas      ::::
                         ::::
                         ::::
Ü Ü Ü Ü    ÜÜÜÜ  ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ  ÜßßßßßÛÛ  ::::      
Û Û Û ÛßßßßÜ Ûßßßßß Û   Ûßßßßß  ÛßßßßÜÛ  ::::     
 ßßßßß ß  ß ßßßß ß    ßßßß  ÛßÛÛÛÛÛ  ::::     
                         ::::
 e-mail: bw_xpj@mail.ru             ::::
 FidoNet: 2:5052/4.169              ::::
  ZXNet: 500:8362/1               ::::
    :                    ::::
    :.............http://brainwave.dax.ru....::::
                          ú
                          .
..............................................greetz:
:  placebo.antares.serzh.phantasy.extreme.razzlers.
: delirium_tremens.fourth_dimention.lfg.scream_crew.
: real_masters.accept_corp.optical_brothers.freedom.
:   raww_arse.concern_chaos.cyber_punks_unity.YOU.
.

.


.