pouët.net

heaven'z gate bbs (1) by Calodox

     ÜÜÜÜ  ÜÜ ÜÜ  ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜ  ÜÜÜÜ   ø o . o .
 ÿÚÙ AÛÛßß ÜÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛß  .Û ÛÛÛßÛÜßÜ ßÛ ßÛÛÜ ÜÛß ø³Ã¿.ø ÂÂ. o ø .
 ÚÙÀ´Ã ÛÛ  ÜÜ Ûß ÛÛ ÛÛ ßßÛÛ  ÛÛÛ.ÛÛ Û Û ÛÛÛ ÜÛÛÛß Ú¿.ÃÙÃÅÄÄ´Ä Äø ø o
 ÀÄ¿ÀÙ ßÛÛÜÛÛß ÛÛßÛÛÜ ÛÜÛÛÜßÛÛÛÛÛ ÛÛÛÜÛ ÛÛÛÛÛß ÜÛßÛÛÛ ÀÙÀ¿Ã¿ÚÙ øÁÁ ø o ø ø
 À¿.øo .ßÛÛß ÛÛ  ÛÛÜ ÛÛßßÜÛÛÛß ÛÛÛÛß Ûß release ßÛÛÜ ÀÙÀÅøswissattitudeø
 ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä - HEAVEN'Z GATE BBS ADDY  - Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

            Copyright (C) 1997 - CALODOX


             ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
             .oðo. What's that ? .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -

       This is the BBS addy of the Heaven'z Gate BBS.

            Enjoy, watch it, cry, scream.....
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -


              ÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ----- -
              .oðo. Credits .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
     Code ............................ Dake
     Ascii ........................... ???
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -

           ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
 .          .oðo. Hardware Requierements .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
 .              . What you need

                386sx 16Mhz
               VGA video card
          500kb base memory, probably need less...

               . What is good

             486dx 66Mhz or a Pentium

               . What is bad

                286sx 16Mhz
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -

             ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
 .            .oðo. CalodoX infos .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -

 .    Calodox [cdx] is a swiss demogroup founded by Fred & Leto.

     Members are :

     -Fred-     ðcodeðgfxðorgð   -Switzerland-
     -Leto-     ðcodeð       -Switzerland-
     -Dake-     ðcodeðgfxð     -Switzerland-
     -Yon-     ðmusicð      -Switzerland-
     -Workbench-  ðmusicð      -Belgium-
     -Radio24-   ðsysop,courierð  -Switzerland-     Fred ...................... fred.roth@urbanet.ch
     Leto ...................... jpilet@worldcom.ch
     Dake ...................... dake@omedia.ch
     Workbench ................. amarchal@vm1.ulg.ac.be
     Radio24 ................... radio@rhone.ch

     Calodox :
     http://www.space.ch/scene/calodox

     Member BBS:
     Pirate    +41-27-9451802  sysop: Radio24
          ISDN +41-28-9451804

     We're often on IRC :

     IRC.SPAN.CH   port 6667
     in the channel #chscene
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -


               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
 .              .oðo.greetz.oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -

       The Doctor . Chicken . Zpider . J-Freak . Furball
        Da Bunzli Organisers . The team of Pain Mag
       Zilic . AsC . Shaker . Phred . Pfusuus . BlackStar
        All Swiss Sceners on #chscene (quite a lot)
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
 .             .oðo.releases.oðo.
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
   ³   FiLENAME  ³  DESCRiPTiON     ³ RELEASE DATE ³ SiZE ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
   ³ cdx_hvgt.zip  ³ Heaven'z gate BBS addy ³ 23/Jun/1997 ³   ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -