pouët.net

in the land of the gods by Nostalgia [web]

- Parental Guidance Advised!! -
 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
I n  t h e  L a n d  o f  t h e
ÜÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÜ
ÛÛÛ ßßß ÛÛÛÛ  Û ÛÛÛÛ  Û ÛÛÛ ßßß
ÜÜÜ ßßÛ ÜÜÜÜ  Û ÜÜÜÜ  Û ÜÜÜßßßÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ
ßÛÛÛÛÛß ßÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛß ßÛÛÛÛÛß
Composed by The REW / Nostalgia
 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Sounddemo - Requires GUS + 1Meg