pouët.net

O'Hare by Nuance [web]

  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜ
 ³ººÛßßßÛßÛÛÛßßßÛßßßÛßßÛßßßÛÛºº³
 ³ººÛ Û Û Û Û ß Û Û Û ÛÛ ßÛÛÛºº³
 ³ººÛ ÛÜÜ ß ÜÜÛ ß ÛÜÜ ßß ßßßÛºº³
 ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
 ³ÛßßßÛßßßßßÛßßßÛßßßßßßßßßßßßßÛ³
 ³ÛßÛßÛßßÛÛßÛßÛßÛßßßÛßÛßÛßÛßÛßÛ³
 ³Û Üßß ßßÛÜß Û ßßß Û Û ß Û Û Û³
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ10th-13th APRILÛ³
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßÛÛßßßßßßÛÛßßßÛ³
 ³ÛO N L I N EÛÛßÜÛ Û ÛÛßÜÛ Û Û³
 ³ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ßßß ß Û ßßß ß Û³
 ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ³ÛRELEASEÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
 ³ o'hare           ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ³ÛCOMPOÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
 ³ 4k executable graphics   ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ³ÛCREDITSÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
 ³ CODE    = pro      ³
 ³ GFX    = pro      ³
 ³ ASCII/ANSI = nightmare   ³
 ³               ³
 ³ Original reference photo by ³
 ³ pro, his dog and a poor   ³
 ³ dead bunny.         ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ³ÛTOOLSÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
 ³ Visual Studio, Crinkler,  ³
 ³ Shader Minifier, Shader Toy ³
 ³ Please see source code for ³
 ³ used third party code.   ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ³ÛNOTESÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ³
 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
 ³ Main Characters (slightly  ³
 ³ reformatted shader code):  ³
 ³ https://www.shadertoy.com/ ³
 ³ view/tdByWz         ³
 ³               ³
 ³ This is a fractal/noise   ³
 ³ reconstruction of a real  ³
 ³ photo. Every pattern is   ³
 ³ hand crafted to match the  ³
 ³ original photo reference.  ³
 ³               ³
 ³ Please watch out for    ³
 ³ further information.    ³
 ³               ³
 ³ We're planning to release  ³
 ³ several global functions on ³
 ³ shadertoy in the near    ³
 ³ future.           ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
 ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
 ³               ³
 ³ ÛÛ ÛÛ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
 ³ Û°±Û±°Û GREETINGS TO ALL! ³
 ³ Û°±°Û  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
 ³  Û°Û  www.NUANCE.family ³
 ³  Û   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
 ³               ³
 þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ