pouët.net

indaba by Fudge

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      ÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜ
³       I N D A B A        ³     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä ú ú        ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß    ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Thank you for purchasing INDABA.    ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ßÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ If you have paid more than $251 you   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ           ÛÛÛßß
³ have been cheated, since that is the  ³ ÛÛÛÛÛÛ ÜÜÜÛÛÛ
³ official price :).           ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ If you haven't paid, you can register  ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßßß
³ the demo by sending this amount of   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³ money to the fudGe headquarter. Then  ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ your name will appear as a SURPRISE!  ³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³ in the demo..?             ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Remember: Piracy is a crime and we will ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ press charges against violators of our ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ exclusive copyright.          ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ This product must not appear on any   ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ cdrom or other media -- unless it's   ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ multimedia.               ³    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä ú  ú    ³     ÛÛÛßßß
³ Demo Requirements!           ³
³       ú ú Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÜÛÛÛÛÛÛÜ      ÜÛÛÛÛÛÛÜ
³ IBM Compatible Nosound         ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛß     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ IBM Compatible Gravis Ultrasound    ³  ÛÛÛÛÛÛÛß      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ IBM Compatible 486DX blabla       ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ IBM Compatible harddisk         ³  ÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ IBM Compatible 626kb memory (maybe less)³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ IBM Compatible Dos 3.x or newer     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ We have encountered small deficiencies ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ when running the demo on an IBM PC.   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Won't work with IBM Soundblaster blabla ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä ú  ú    ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Member List!              ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³       ú ú Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ fudGe Members In Alphabetical Order!  ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³    ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Craft   Code    Anders N. Jensen ³      ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß
³ Echo    Code    Rune I. Vendler ³
³ ManChild  Music   Ebbe X. Hundborg ³   ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜ
³ Seth    Graphics  Lars G. Serup  ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
³ Solon   Graphics  Mikkel Hundborg ³  ÛÛÛÛÛÛÛß   ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ     ßÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛ       ßÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä ú  ú    ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ fudGe Releases!             ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³       ú ú Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Not Much But It'l Come         ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ          ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ The Recipe  Demo 400 kb  07-95   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Indaba    Demo 350 kb  10-95   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³               12-95   ³ ÛÛÛÛÛÛÛ        ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
³               01-96   ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÜ     ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
³               03-96   ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
³               07-96   ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
³                     ³ ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä ú  ú    ³
³ How To Contact fudGe!          ³      ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜ
³       ú ú Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
³                     ³   ÜÛÛÛÛÛÛÛÛßß  ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛ        ßßßßßßß
³      The Snaily Way:        ³  ÛÛÛÛÛÛÛ
³     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       ³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³     Solon/fudGe          ³ ÛÛÛÛÛÛÛ     ÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ
³      Mikkel Hundborg       ³ ÛÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³      Skolegade 8, 1.tv      ³ ÛÛÛÛÛÛÛ     ßÛÛÛÛÛßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³      8900 Randers         ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³      Denmark           ³ ÛÛÛÛÛÛÛ         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³         E-mail         ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³     u950710@daimi.aau.dk      ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³     (or something similar)     ³   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³    ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Any resemblance to any characters,   ³      ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß
³ living or dead, is purely coincidential ³
³ fudGe does in no way encourage the   ³      ÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜ
³ use of drugs, alcoholic substances,   ³     ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ freedom of speech, multimedia, drunken ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ surfing, hit'n'runs, Ann Super Clones, ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß    ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ phong shading, or guldfisk.       ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ        ßÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ           ÛÛÛßß
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛ ÜÜÜÛÛÛ
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
³  Lyrics reprinted by permission    ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßßß
³                     ³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³ Midas Sound System appears courtesy of ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Sahara Surfers             ³ ÛÛÛÛÛÛÛ
³ Xlink appears courtesy of Coexistence  ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³ Pete Weiss plays juice harp on track 1 ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛ
³                     ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ         ÜÛÛÜ
³   Every good boy deserves fudGe   ³  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ       ÜÛÛÛÛÛÛÜ
³                     ³   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ   ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
³   (C) The fudGe Demo Klan 1995    ³    ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß  sLn


             Jyder koder bedst, DERFOR!